Нийслэлийн багахангай дүүрэгт  архи согтууруулах ундаа худалддаг, түүгээр үйлчилдэг аж ахуйн нэгж байгууллагын судалгаа

0
272

Нийслэлийн багахангай дүүрэгт  архи согтууруулах ундаа худалддаг,

түүгээр үйлчилдэг аж ахуйн нэгж байгууллагын судалгаа

 

2019 оны 01 дүгээр сарын 08                                                                                                                                                                  Багахангай

Д/д Аж ахуйн нэгж байгууллагын нэр Захирлын нэр, холбогдох утас Төрөл Оноосон нэр Байршил Регистрийн дугаар Тусгай зөвшөөрөл олгогдсон огноо, тушаалын дугаар Тусгай зөвшөөрлийн дуусах хугацаа
1. “РАШХҮНТ “ХХК Ц.Жамбалцэрэн

99737354

    Баар Их

хотын

залуус

1 хороо Төв хэсэгт 5503183 2018.05.30

04/0559

   2020.05.30
2. “Хаан Гэрэгэ” ХХК Ш.Бямбаа

99091594

Баар Like Замчин хороолол 5371694 2018.05.30

04/560

2020.05.30

 

3. “Авдрын гол овоо” ХХК Д.Лхашид

99130394

Баар Арвижих 2 дугаар хороо Мянганы замын авто замын дэргэд Колонкийн задгай 5586399 2018.11.17

04/0852

 

2020.11.17

4. “Авдрын гол овоо” ХХК Д.Лхашид

99130394

Ресторан Арвижих 5586399
5. “РАШХҮНТ “ХХК Ц.Жамбалцэрэн

99737354

Мини маркет Хотын залуус 1 хороо Төв хэсэгт 5503183 2018.04.20

03/0384

 

2020.04.20

 

6. Сэтгэлийн гэгээ ХХК

 

Н.Оюунчимэг

99651647

Мини маркет Буян-Аравжих 1 хороо Төв хэсэгт  

2892243

2017.08.15

03/1572

2019.08.15
7. “Жерант булаг” ХХК А.Цэрэндэжид

80210758

Хүнсний дэлгүүр Жавхлант Соёлын ордоны дэргэд Төв хэсэгт  

 

6009654

2018.02.27

03/0254

2020.02.27

 

8. “Хангайн булаг” ХХК Ж.Бямбабат

99843900

Мини маркет Хангайн булаг Бор үзүүрийн 2-1 тоот 2085135 2017.08.15

03/1573

 

 

2019.08.15

 

9. УБТЗ-ын Тээш худалдааны төв Г.Буянхишиг

88070754

Мини маркет УБ худалдааны төв Төмөр замын хэсэг 9079432 2017.08.15

03/1574

2019.08.15

 

10. “Хэнз хонгор” ХХК Л.Доржпагма

99887201

Хүнсний дэлгүүр Хэнз Хонгор Өртөө 1-33 тоот 5094933 2018.03.22

03/0308

 

2020.03.22

 

 

 

ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН ТОХИЖИЛТ ХУДАЛДАА ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ХЭЛТЭС

Нийслэлийн багахангай дүүрэгт  архи согтууруулах ундаа худалддаг,

түүгээр үйлчилдэг аж ахуйн нэгж байгууллагын судалгаа

 

2018  оны 02 дугаар сарын 09                                                                                                                                                                Багахангай

Д/д Аж ахуйн нэгж байгууллагын нэр Захирлын нэр, холбогдох утас Төрөл Оноосон нэр Байршил Регистрийн дугаар Тусгай зөвшөөрөл олгогдсон огноо, тушаалын дугаар Тусгай зөвшөөрлийн дуусах хугацаа
1. “РАШХҮНТ “ХХК Ц.Жамбалцэрэн

99737354

    Баар Их

хотын

залуус

1 хороо Төв хэсэгт 5503183  

2016.07.20

04/0612

 

2018.07.20

2. “Хаан Гэрэгэ” ХХК Ш.Бямбаа

99091594

Баар Like Замчин хороолол 5371694  

2016.06.10

04/0353

 

2018.06.10

 

3. “Авдрын гол овоо” ХХК Д.Лхашид

99130394

Баар Арвижих 2 дугаар хороо Мянганы замын авто замын дэргэд Колонкийн задгай 5586399 2016.12.14

04/0874

 

2018.12.14

 

4. “Авдрын гол овоо” ХХК Д.Лхашид

99130394

Ресторан Арвижих 5586399 2016.09.08

04/0642

2018.09.08

 

5. “РАШХҮНТ “ХХК Ц.Жамбалцэрэн

99737354

Мини маркет Хотын залуус 1 хороо Төв хэсэгт 5503183 2016.03.30

03/0348

2018.03.30

 

6. Сэтгэлийн гэгээ ХХК

 

Н.Оюунчимэг

99651647

Мини маркет Буян-Аравжих 1 хороо Төв хэсэгт  

2892243

2017.08.15

03/1572

2019.08.15

 

7. “Жерант булаг” ХХК А.Цэрэндэжид

80210758

Хүнсний дэлгүүр Жавхлант Соёлын ордоны дэргэд Төв хэсэгт  

 

6009654

2016.02.15

03/0219

2018.02.15

 

8. “Хангайн булаг” ХХК Ж.Бямбабат

99843900

Мини маркет Хангайн булаг Бор үзүүрийн 2-1 тоот 2085135 2017.08.15

03/1573

 

 

2019.08.15

 

9. УБТЗ-ын Тээш худалдааны төв Г.Буянхишиг

88070754

Мини маркет УБ худалдааны төв Төмөр замын хэсэг 9079432 2017.08.15

03/1574

2019.08.15

 

10. “Хэнз хонгор” ХХК Л.Доржпагма

99887201

Хүнсний дэлгүүр Хэнз Хонгор Өртөө 1-33 тоот 5094933 2016.03.24

03/0331

2018.03.24

 

11. “Авдрын гол овоо” ХХК

 

Д.Лхашид

99130394

Мини маркет Арвижих 2 дугаар хороо Мянганы замын авто замын дэргэд Колонкийн задгай  

 

5586399

2016.12.14

03/1240

 

 

 

2018.12.14

 

 

 

 

ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН ТОХИЖИЛТ ХУДАЛДАА ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ХЭЛТЭС

Нийслэлийн багахангай дүүрэгт  тамхи худалдах тусгай зөвшөөрөлтэй

аж ахуйн нэгж байгууллагын судалгаа

 

 

 

2018 оны 04 дүгээр сарын 05                                                                                                                                                                  Багахангай

Д/д Аж ахуйн нэгж байгууллагын нэр Захирлын нэр, холбогдох утас Төрөл Байршил Регистрийн дугаар Дүүргийн засаг даргын захирамжийн дугаар,

Тусгай зөвшөөрөл олгогдсон огноо, дугаар

Тусгай зөвшөөрлийн дуусах хугацаа
1. Өндөр ээж Д.Ганболд

99786917

Хүнсний дэлгүүр 6 дугаар байр 48 тоот ЖЭ64061711  

2016 оны А/227

2016.12.13

03

2019.12.13

 

2. Угтаал хайрхан Г.Алтанцэцэг

80150868

Хүнсний дэлгүүр 5 дугаар байр 39 тоот  

ЕЙ68080402

2016 оны А/227

 

2016.12.13

04

2019.12.13
3. Хангайн булаг ХХК Ж.Бямбабат

99843900

Мини маркет Бор үзүүрийн 2-1 тоот 2085135 2016 оны А/227

2016.12.13

01

2019.12.13
4. Авдрын гол овоо ХХК

Арвижих

Д.Лхашид

99130394

Мини маркет Колонкийн задгай  

 

5586399

2016 оны А/227

2016.12.13

02

2019.12.13

 

 

ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН ТОХИЖИЛТ ХУДАЛДАА ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ХЭЛТЭС