Кристина нобелийн хүүхдийн сан амжилттай хэрэгжиж байна.

0
752

2018 оны 04 дүгээр сарын 12-ны өдрөөс дүүрэгт Кристина Нобелийн хүүхдийн сан Олон улсын байгууллага халамжийн чиглэлээр төсөл хөтөлбөр хэрэгжүүлэхээр хамтран ажиллаж эхэлсэн ба тус хамтын ажиллагааны хүрээнд 2018 оны 04 дүгээр сарын 19-ний өдөр дүүргийн зорилтот бүлгийн 2 өрхийн хүүхдэд памперс, өсөлтийн витамин, “Хангай” цогцолбор сургуулийн 1б, 2а ангийн сурагчдад “Чингис хаан” комик номыг гардуулж өглөө.