ИРГЭДЭЭС ТӨРИЙН БАЙГУУЛЛАГА, АЛБАН ТУШААЛТАНД ӨРГӨДӨЛ, ГОМДОЛ ГАРГАХАД ШААРДЛАГАТАЙ БИЧИГ БАРИМТЫН ЖАГСААЛТ

0
308

ИРГЭДЭЭС ТӨРИЙН БАЙГУУЛЛАГА, АЛБАН ТУШААЛТАНД ӨРГӨДӨЛ, ГОМДОЛ ГАРГАХАД ШААРДЛАГАТАЙ БИЧИГ БАРИМТЫН ЖАГСААЛТ

  • ӨРГӨДӨЛ, ГОМДОЛ
  • Ямар байгууллага, албан тушаалтанд хандсан тухай мэдээлэл
  • Ямар асуудлыг шийдвэрлүүлэх тухай мэдээлэл
  • Иргэний овог нэр
  • Иргэний оршин суугаа хаяг
  • Иргэнтэй холбоо барих утасны дугаар
  • Гарын үсэг, нэмэлт материал, бусад шаардлагатай зүйлс
  • ИРГЭНИЙ ҮНЭМЛЭХНИЙ ХУУЛБАР /Иргэний үнэмлэхний хуулбар байхгүй тохиолдолд өргөдөлд регистрийн дугаарыг заавал бичнэ./