НИЙСЛЭЛИЙН ДҮҮРГҮҮДИЙН ӨРСӨЛДӨХ ЧАДВАРЫН СУДАЛГААНЫ ДҮН ГАРЛАА

2017 оны 05 дугаар сарын 12-ны өдөр Эдийн засгийн бодлого өрсөлдөх чадварын судалгааны төвөөс “Дүүргүүдийн өрсөлдөх чадвар”-ын судалгааны тайлангийн хурлыг зохион байгуулж мэдээлэл өглөө.
Дүүргүүдийн өрсөлдөх чадварын судалгааг 5 төрлийн 150 шалгуур үзүүлэлтээр гаргаж, БАГАХАНГАЙ дүүрэг дараах үзүүлэлттэй гарсан байна.
Иргэд www.ecrc.mn болон www.aimagindex.mn хаягаар орж судалгааны талаарх дэлгэрэнгүй мэдээллийг авна уу.

Slide1 Slide2 Slide3 Slide4 Slide5 Slide6 Slide7 Slide8 Slide9 Slide10 Slide11 Slide12 Slide13 Slide14 Slide15 Slide16 Slide17 Slide18 Slide19 Slide20 Slide21 Slide22 Slide23 Slide24 Slide25 Slide26 Slide27 Slide28 Slide29 Slide30 Slide31 Slide32 Slide33 Slide34 Slide35 Slide36 Slide37 Slide38 Slide39 Slide40 Slide41 Slide42 Slide43 Slide44 Slide45 Slide46 Slide47 Slide48 Slide49 Slide50 Slide51 Slide52 Slide53 Slide54 Slide55 Slide56 Slide57 Slide58 Slide59 Slide60 Slide61 Slide62 Slide63 Slide64 Slide65 Slide66 Slide67 Slide68 Slide69 Slide70 Slide71 Slide72 Slide73 Slide74 Slide75

 

 

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Email this to someonePrint this page

Сэтгэгдэл үлдээх

Одоор тэмдэглэгдсэн хэсгийг заавал бөглөх ёстой. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>