ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН 2017 ОНЫ ЗАХИРАМЖЫН БҮРТГЭЛ

ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН 2017 ОНЫ ЗАХИРАМЖИЙН БҮРТГЭЛ

Баримтын огноо, дугаар Захирамжийн тэргүү Захирамжийн утга Хуудас

ны тоо

Кодификаци хийсэн эсэх Баримт бичгийн зэрэглэл

Н –нээлттэй

АХ- Ашиглалтын хязгаартай

2017.01.02 А/01

 

2017 оныг “Эрх зүйн шинэтгэлийг дэмжих,

үйлчилгээний чанар, ажлын байрны сахилга,

хариуцлагыг сайжруулах жил” болгон зарлах тухай

 

Дүүргийн хэмжээнд 2017 оныг “Эрх зүйн шинэтгэлийг дэмжих, үйлчилгээний чанар, ажлын байрны сахилга, хариуцлагыг сайжруулах  жил”  болгон зарласугай.

 

1 Н
2017.01.06 А/02

 

Дүүргийн Хүүхэд, гэр бүлийн хөгжлийн

төвийн бүтэц орон тоо, албан тушаалыг

шинэчлэн батлах тухай

 

Дүүргийн Засаг даргын дэргэдэх Хүүхэд, гэр бүлийн хөгжлийн төвийг Гэр бүл, Хүүхэд, Залуучуудын хөгжлийн хэлтэс болгон өөрчилж, бүтэц орон тоог шинэчилж, ажлын байрны үлгэрчилсэн жагсаалт, албан тушаалын ангилал, зэрэглэлийг хавсралтаар баталсугай.

 

2 Н
2017.01.06 А/03

 

Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн

хэлтсийн дүрэм батлах тухай

 

Дүүргийн Засаг даргын дэргэдэх Гэр бүл, Хүүхэд, Залуучуудын хөгжлийн хэлтсийн дүрмийг хавсралтаар баталсугай.

 

6 Н
2017.01.12 А/04

 

Э.Баярчимэгийн эцгийн нэр өөрчлөх тухай

 

Тус дүүргийн 1 дүгээр  хороо Өндөртолгой хотхон 4-59 тоотод оршин суугч иргэн Эрдэнийн Баярчимэг /УО10260221/-ийн эцгийн нэрийг түүний эцэг эхийн хүсэлтээр Баяржаргалын Баярчимэг гэж өөрчлөхийг  зөвшөөрсүгэй.

 

1 Н
2017.01.12 А/05

 

Авто тээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн

албан татвар, Агаарын бохирдлын төлбөр,

авто зам ашигласны төлбөр хураах ажлыг

зохион байгуулах тухай

 

 

Дүүрэгт авто тээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан татвар, агаарын бохирдлын төлбөр хураах, албан журмын даатгал, техникийн хяналтын үзлэгт хамруулах ажлыг зохион байгуулах ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүнийг хавсралтаар баталсугай.

 

3 Н
2017.01.16 А/06

 

“Монгол гоёлын өдөр” арга хэмжээний

2017 оны хуваарь батлах тухай

 

Монголын уламжлалт соёл, үндэстэн ястны дээл, хувцсыг  сурталчлан таниулах, түгээн дэлгэрүүлэх зорилгоор зохион байгуулдаг “Монгол гоёлын өдөр” арга хэмжээг 2017 оны хуваарийн дагуу зохион байгуулсугай.

 

3 Н
2017.01.17 А/07

 

Дүүргийн 2017-2020 оны Стратеги төлөвлөгөө

боловсруулах ажлын хэсэг байгуулах тухай

 

Дүүргийн 2017-2020 онд хэрэгжүүлэх Стратеги төлөвлөгөө боловсруулах ажлын хэсгийг дараах бүрэлдэхүүнтэй байгуулсугай.

 

1 Н
2017.01.17 А/08

 

Хүнсний аюулгүй байдлыг хангах

зарим арга хэмжээний тухай

 

Нийслэлийн Баянгол дүүргийн нутаг дэвсгэрт үл мэдэгдэх шингэн зүйл хэрэглэн хүн нас барсантай холбогдуулан 2017 оны 01 дүгээр сарын 17-ны өдрийн 18.00 цагаас 01 дүгээр сарын 20-ны өдрийг дуустал хугацаанд дүүргийн нутаг дэвсгэрт архи, согтууруулах ундаа худалдах, түүгээр үйлчлэхийг хориглосугай.

 

2 Н
2017.01.19 А/09 П. Даваасүрэнгийн нэр өөрчлөх тухай Тус дүүргийн 2 дугаар  хорооны Нуурын 1-02 тоотод оршин суугч иргэн  Пунцагдуламын Даваасүрэн /НЭ04242600/-ийн нэрийг Пунцагдуламын Даваажаргал гэж  өөрчлөхийг  зөвшөөрсүгэй. 1 Н
2017.01.25 А/10 Эрүүл мэндийн төвд биохимийн болон

лабораторын тоног төхөөрөмж нийлүүлэх

ажлыг ашиглалтанд хүлээн авах

ажлын хэсэг томилох тухай

 

Тус дүүрэгт 2016 онд Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжсэн “Эрүүл мэндийн төвд биохимийн болон лабораторын тоног төхөөрөмж нийлүүлэх ажлыг “Пролианс” ХХК гүйцэтгэж дууссан тул ашиглалтанд хүлээн авах ажлын хэсгийг дараах бүрэлдэхүүнтэй байгуулсугай.

 

1 Н
2017.01.25 А/11 1 дүгээр хорооны үүдний тампур засвар,

тохижилтын ажлыг ашиглалтанд хүлээн авах

ажлын хэсэг томилох тухай

 

Тус дүүрэгт 2016 онд  дүүргийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжсэн “1 дүгээр хорооны үүдний тампур засвар, тохижилтын ажил”-ыг “Батмандуул” ХХК гүйцэтгэж дууссан тул ашиглалтанд хүлээн авах ажлын хэсгийг дараах бүрэлдэхүүнтэй байгуулсугай. 1 Н
2017.01.25 А/12

 

2 дугаар хорооны үүдний тампур засвар,

тохижилтын ажлыг ашиглалтанд хүлээн авах

ажлын хэсэг томилох тухай

 

Тус дүүрэгт 2016 онд  дүүргийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжсэн “Батмандуул” ХХК гүйцэтгэгчээр ажилласан “2 дугаар хорооны үүдний тампур засвар, тохижилтын ажил”-ыг ашиглалтанд хүлээн авах ажлын хэсгийг дараах бүрэлдэхүүнтэй байгуулсугай. 1 Н
2017.01.25 А/13

 

Хөрөнгө хуваарилах тухай

 

Дүүргийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын тогтоолоор батлагдсан зураг төсвийн үнэ 20.000.000 /Хорин сая/ төгрөгийн хөрөнгийг хавсралтанд заасан ажлуудад хувиарласугай. 2 Н
2017.01.25 А/14

 

2017 оны иргэдтэй хийх уулзалтын хуваарийг

шинэчлэн батлах тухай

 

Дүүргийн удирдлагын иргэдтэй хийх 2017 оны “Иргэн таныг сонсъё” уулзалтын хуваарийг шинэчлэн хавсралтаар баталсугай.

 

2 Н
2017.01.26 А/15

 

Дүүргийн соёл урлагийн 2017 оны арга

хэмжээний нэгдсэн төлөвлөгөө батлах тухай

 

2017 онд дүүрэгт зохион байгуулах Соёл урлагийн арга хэмжээний нэгдсэн төлөвлөгөөг хавсралтаар баталсугай. 3 Н
2017.01.30 А/16

 

Дүүргийн “Удирдах ажилтны шуурхай

зөвлөгөөн зохион байгуулах журам”-ыг

шинэчлэн батлах тухай

 

Дүүргийн Засаг даргын эрхлэх асуудлын хүрээний байгууллага, Засаг даргын Тамгын газрын бүтэц, орон тоо шинэчлэн батлагдаж зарим байгууллага, хэлтсийн нэр,  дүүргийн Удирдах ажилтны шуурхай зөвлөгөөнд зайлшгүй оролцох бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт орсонтой холбогдуулан “Дүүргийн Удирдах ажилтны шуурхай зөвлөгөөний журам”-ыг  шинэчлэн нэгдүгээр, шуурхай зөвлөгөөнд зайлшгүй оролцох эрх бүхий албан тушаалтнуудын нэрсийг хоёрдугаар, Засаг даргын өгсөн үүрэг даалгаврын биелэлт гаргах загварыг гуравдугаар хавсралтаар тус тус баталсугай.

 

6 Н
2017.01.30 А/17

 

Д.Мөнхчимэгт буцалтгүй тусламж

олгох тухай

 

Тус дүүргийн 1 дүгээр хороо 2 байр 75 тоотод оршин суугч Доржжанцангийн Мөнхчимэгийн ээж Л.Адъяа нь өвчний улмаас нас барсан тул түүний хүсэлтийг үндэслэн буцалтгүй тусламж олгосугай. 1 Н
2017.01.30 А/18

 

Захирамжинд өөрчлөлт оруулах тухай

 

Дүүргийн Засаг даргын 2017 оны Авто тээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан татвар, Агаарын бохирдлын төлбөр, авто зам ашигласны төлбөр хураах ажлыг зохион байгуулах тухай А/05 дугаар захирамжаар томилсон ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүний /Э.Эрдэнэтуяа/-д холбогдох заалтыг 2017 оны 01 дүгээр сарын 30-ны өдрөөс эхлэн  хүчингүй болсонд тооцсугай. 1 Н
2017.02.01 А/19

 

Өрсөлдөөн, хэрэглэгчийн эрхийг

хамгаалах орон тооны бус зөвлөл байгуулах тухай

 

 

Дүүргийн Засаг даргын дэргэд өрсөлдөөн, хэрэглэгчийн эрхийг хамгаалах чиглэлийн хууль, тогтоомжийн хэрэгжилтийг зохион байгуулах, удирдлага, арга зүйгээр хангаж, хяналт тавих чиг үүрэг бүхий орон тооны бус зөвлөлийг дараах бүрэлдэхүүнтэй байгуулсугай.

 

2 Н
2017.02.01 А/20

 

Хот тохижилтын алба ОНӨААТҮГ-ын

бүтэц орон тоо, албан тушаалыг

шинэчлэн батлах тухай

 

 

“Хот тохижилтын алба” ОНӨААТҮГ-ын бүтэц, орон тоо, ажлын байрны үлгэрчилсэн жагсаалт, цалингийн санг шинэчлэн хавсралтаар баталсугай. 3 Н
2017.02.01 А/21

 

“Мөнгөн Багахангай” сэдэвт

өвлийн өдөрлөг зохион байгуулах тухай

 

 

“Мөнгөн Улаанбаатар”  өвлийн спорт наадам цасны баярын арга хэмжээг дүүрэгт “Мөнгөн Багахангай” сэдвийн дор 2017 оны 02 дугаар сарын 04-ний өдөр зохион байгуулахыг Биеийн тамир, спорт хороо /Г.Жамсран/, “Хангай” цогцолбор сургууль /А.Сүхболд/ нарт үүрэг болгосугай. 6 Н
2017.02.02 А/22

 

2017 оны төрийн болон орон нутгийн

өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил үйлчилгээ

худалдан авах төлөвлөгөө нийтлүүлэх тухай

 

 

Төр, захиргааны байгууллагаас хийж хэрэгжүүлэх бүтээн байгуулалт, хөрөнгө оруулалтын ажлыг иргэд, олон нийтэд сурталчлах, мэдээллийн ил тод байдлыг хангах зорилгоор 2017 оны төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил үйлчилгээ худалдан авах үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг “Монголын үнэн” сонинд нийтлүүлэх ажлыг зохион байгуулахыг Худалдан авах ажиллагааны алба /О.Содовжамц/-д даалгасугай.

 

2 Н
2017.02.02 А/24

 

“Илч-Орд” ОНӨААТҮГ-ын бүтэц орон тоо,

албан тушаалыг шинэчлэн батлах тухай

 

“Илч-Орд” ОНӨААТҮГ-ын бүтэц, орон тоо, ажлын байрны үлгэрчилсэн жагсаалт, цалингийн санг шинэчлэн хавсралтаар баталсугай.

 

3 Н
2017.02.06 А/25

 

Ц.Дэнсмаад буцалтгүй тусламж

олгох тухай

 

Тус дүүргийн 1 дүгээр хороо 4 байр 57 тоотод оршин суугч иргэн Цэрэндоржийн Дэнсмаа нь өвчний улмаас хэвтэн эмчлүүлж байгаа тул түүний хүсэлтийг үндэслэн буцалтгүй тусламж олгосугай.

 

1 Н
2017.02.07 А/26

 

Хороодын Засаг дарга нарын цэргийн

бэлтгэл сургалтыг явуулах тухай

 

Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Цэргийн штабын 2017 оны цэргийн сургалт бэлтгэлийн нэгдсэн арга хэмжээний төлөвлөгөөний дагуу Хорооны Засаг дарга нарын цэргийн бэлтгэл сургалтыг 2017 оны 02 дугаар сарын 20-22-ны өдрүүдэд Налайх дүүргийн Зэвсэгт хүчний 014 дүгээр ангид зохион байгуулж явуулсугай.

 

1 Н
2017.02.07 А/27

 

Хууль, эрх зүйн сургалтын 2017 оны

үйл ажиллагааны төлөвлөгөө батлах тухай

 

Дүүргийн хэмжээнд зохион байгуулах Хууль, эрх зүйн сургалтын 2017 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг хавсралтаар баталсугай.

 

10 Н
2017.02.08 А/28

 

Үндэсний чуулганд оролцуулах тухай

 

“Ахмад настны эрх, хөдөлмөр эрхлэлт, нийгмийн хамгааллын баталгаа” үндэсний чуулганд дүүргийн ахмадын төлөөллийг оролцуулсугай.

 

3 Н
2017.02.08 А/29

 

Дүүргийн “Хүүхдийн төлөө зөвлөл”-ийн

бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн батлах тухай

 

Холбогдох хууль болон зарим төсөвт байгууллагын нэр томъёонд өөрчлөлт орсонтой холбогдуулан дүүргийн “Хүүхдийн төлөө зөвлөл”-ийн бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн хавсралтаар баталсугай.

 

2 Н
2017.02.10 А/30

 

Хонины цэцэг өвчнөөс урьдчилан

сэргийлэх вакцинжуулалтад хамруулах тухай

 

 

Нийслэлийн Налайх дүүргийн 5 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт Малын гоц халдварт хонины цэцэг өвчин гарсантай холбогдуулан уг өвчинтэй тэмцэх түүнээс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор Дүүргийн нутаг дэвсгэрт байгаа хонийг цэцэг өвчний вакцинжуулалтанд 2017 оны 02 дугаар сарын 01-ний өдрөөс 02 дугаар сарын 07-ны өдрийн хооронд бүрэн хамруулсугай.

 

3 Н
2017.02.13 А/31

 

Явуулын нэг цонхны үйлчилгээ

үзүүлэх тухай

 

Дүүргийн өртөө зөрлөгийн шугам замын иргэд, мал бүхий иргэд, малчин айл өрхөд үзүүлэх “Явуулын нэг цонхны үйлчилгээ”-г 2017 оны 02 дугаар сарын 14, 15-ны өдрүүдэд зохион байгуулсугай.

 

3 Н
2017.02.13 А/32

 

Дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын

2017 оны үйл ажиллагааны

төлөвлөгөө батлах тухай

 

 

Дүүргийн Засаг даргын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр, Эдийн засаг нийгмийг 2017 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийг хэрэгжүүлэх хүрээнд дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын 2017 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг хавсралтаар баталсугай 23 Н
2017.02.15 А/33

 

Сар шинийн баярыг угтан үндэсний

бөхийн барилдаан зохион байгуулах тухай

 

Алтан унжлагат хэмээх гал тахиа жилийн Сар шинийн баярыг угтан зохион байгуулж буй үндэсний бөхийн барилдааныг 2017 оны 02 дугаар сарын 17-ны өдөр зохион байгуулахыг Биеийн тамир, спортын хороо /Г. Жамсран/-нд даалгасугай.

 

3 Н
2017.02.16 А/34

 

Газар эзэмшүүлэх эрхийн гэрчилгээний

нэр шилжүүлэх тухай

 

Дүүргийн нутаг дэвсгэрт газар эзэмшиж байсан 1 /нэг/ аж ахуйн нэгж, байгууллагын хүсэлтийг хянан үзээд хавсралтаар газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг нэр шилжүүлэн баталгаажуулсугай.

 

2 Н
2017.02.16 А/35

 

Хөрөнгө оруулалтын ажлыг зохион

байгуулах тухай

 

2017 оны Орон нутгийн хөгжлийн сангийн болон орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжих төсөл арга хэмжээнүүдээс хариуцсан салбар ажлын чиг үүргийн дагуу худалдан авах ажиллагааг зохион байгуулж, эцсийн гүйцэтгэл хүртэлх үйл ажиллагааг хариуцан ажиллахыг Засаг даргын Эдийн засаг, нийгмийн  хөгжлийн асуудал  хариуцсан орлогч /Б.Болормаа /-д үүрэг болгосугай.

 

1 Н
2017.02.17 А/36

 

“Захиргааны ерөнхий хуулийн ойлголт

ба захиргааны акт гаргах ажиллагаа”

сэдэвт сургалт зохион байгуулах тухай

Захиргааны ерөнхий хууль 2016 оны 07 дугаар сарын 01-ний өдрөөс мөрдөгдөж эхэлсэнтэй холбогдуулан тус хуулийн ойлголт, ач холбогдол, захиргааны акт, захиргааны хэм хэмжээний акт гаргахад анхаарах асуудлыг таниулах, төрийн албан хаагчдыг мэдээллээр ханган, ажилтнуудын мэдлэг, ур чадварыг дээшлүүлж, чадавхжуулах, ажлын уялдаа холбоог хангаж, хариуцлагыг өндөржүүлэх зорилгоор 2017 оны 02 дугаар сарын 23-ны өдөр “Захиргааны ерөнхий хуулийн ойлголт ба захиргааны акт гаргах ажиллагаа” сэдэвт сургалтыг дүүргийн төсөвт байгууллагуудын дарга, эрхлэгч захирамжлалын баримт бичиг боловсруулдаг ажилтнууд болон Засаг даргын Тамгын газрын хэлтсийн дарга, ахлах мэргэжилтнүүдэд зохион байгуулсугай.

 

2 Н
2017.02.17 А/37

 

Харъяалалгүй ахмад настнуудад

хүндэтгэл үзүүлэх тухай

 

 

Билгийн тооллын хаврын тэргүүн сар-цагаан сарын шинийн нэгнийг тохиолдуулан дүүргийн харъяалалгүй ахмад настнуудад хүндэтгэл үзүүлэх арга хэмжээг зохион байгуулж, ахмадуудыг бүрэн хамруулахыг Хороодын Засаг дарга /Б.Гэрэлмаа, М.Өсөхдэлгэр/, Ахмадын хороо /Г.Дагиймаа/ нарт үүрэг болгосугай.

 

8 Н
2017.02.17 А/38

 

80-аас дээш настай ахмад настнуудад

хүндэтгэл үзүүлэх тухай

 

Билгийн тооллын хаврын тэргүүн сар-цагаан сарыг тохиолдуулан дүүргийн 80-аас дээш настай ахмадуудад  хүндэтгэл үзүүлсүгэй.

 

4 Н
2017.02.17 А/39

 

Гамшгаас хамгаалах штабын дадлага,

сургалт, үзлэг зохион байгуулах тухай

 

Болзошгүй гамшгийн аюулаас хүн мал, амьтан, эд хөрөнгө хүрээлэн орчныг урьдчилан сэргийлэх, аврах хор уршгийг арилгах, хойшлуулшгүй сэргээн босгох үйл ажиллагаанд иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагын томилгоот бүрэлдэхүүнийг сурган дадлагжуулах, гамшгийн үеийн хүч хэрэгслийн харилцан ажиллагааг сайжруулах зорилгоор дүүргийн хэмжээнд Гамшгаас хамгаалах штабын дадлага, сургалт, үзлэгийг зохион байгуулж ажиллахыг Онцгой байдлын хэлтэс /онцгой байдлын дэд хурандаа Б.Цогбадрах/-т даалгасугай.

 

2 Н
2017.02.17 А/40

 

Дүүргийн онцгой комиссын гишүүдийн

үнэмлэх, хэвлэмэл хуудсыг шинэчлэх тухай

 

 

Дүүргийн Онцгой комиссын гишүүд  шинэчлэгдсэнтэй холбогдуулан онцгой комиссын гишүүдийн албан үнэмлэх, үйл ажиллагаанд ашиглах хэвлэмэл хуудсыг шинэчлэхэд зориулан хөрөнгө гаргасугай.

 

2 Н
2017.02.17 А/41

 

Зохион байгуулалтын арга

хэмжээ авах тухай

 

Тус дүүргийн нутаг дэвсгэрт байрлах  аэродромын хашаанд үйл ажиллагаа явуулж буй “Максам Эксплозивс” ХХК-ны тэсрэх материалын агуулахад хадгалагдаж байгаа 141789 ширхэг нонель /цооногийн болон гадаргуугийн холбогч цочир дамжуулах гуурс/ гуурсууд нь “Бласт эксперт” ХХК-ны шинжээч Л.Даваацэдэвийн 2016 оны 11 дүгээр сарын 29-ний өдрийн 74 дүгээр дүгнэлт болон лабораторийн туршилтаар хугацаа дууссан нь батлагдсан тул устгалын ажлыг “Максам Эксплозивс” ХХК-тай хамтран хийж гүйцэтгэхийг Онцгой байдлын хэлтэс /онцгой байдлын дэд хурандаа Б.Цогбадрах/, Цагдаагийн тасаг /цагдаагийн дэд хурандаа Б.Нямсүрэн/, Мэргэжлийн хяналтын тасаг /Ц.Зуунчимэг/ нарт даалгасугай.

 

2 Н
2017.02.17 А/42

 

“Нээлттэй нийслэл” мэдээллийн цагаар

мэдээлэл хийх, хөрөнгө гаргах тухай

 

Нийслэлийн Засаг даргын баталсан удирдамжийн цагийн хуваарийн дагуу 2017 оны 02 дугаар сарын 20-ны өдөр “Нээлттэй нийслэл” мэдээллийн цагаар тус дүүргийн удирдлагууд мэдээлэл хийх болсон тул дүүрэгт хэрэгжиж буй бүтээн байгуулалт, хөрөнгө оруулалт болон цаг үеийн шинжтэй томоохон ажлын мэдээллийг бэлтгэж, бэлтгэл ажлыг хангахыг Засаг даргын Тамгын газрын дарга /Э.Эрдэнэтуяа/-д даалгасугай.

 

2 Н
2017.02.22 А/43

 

Дүүргийн хариуцлагатай эргүүл, жижүүр

томилон ажиллуулах тухай

 

 

Монголын уламжлалт сар шинийн баяр болох гэж байгаатай холбогдуулан амралтын өдрүүдэд дүүргийн хариуцлагатай эргүүл жижүүрээр дүүргийн онцгой комиссын гишүүдийг 2017 оны 02 дугаар сарын 26-ны өдрийн 09.00 цагаас 2017 оны 03 дугаар сарын 05-ны өдрийн 09.00 цаг хүртэлх хугацаанд томилон ажиллуулсугай.

 

4 Н
2017.02.22 А/44

 

Хөрөнгө хуваарилах тухай

 

 

Дүүргийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын А/69 дүгээр тогтоолоор батлагдсан зураг төсвийн үнэ 20.000.000 /Хорин сая/ нь 30.200.000 /Гучин сая хоёр зуун мянга/ төгрөг болж өөрчлөгдсөн хөрөнгийг хавсралтанд заасан ажлуудад хувиарласугай. 2 Н
2017.02.23 А/45

 

“Хангай” цогцолбор сургуулийн хичээлийн

2 дугаар байрны өргөтгөлийн цэвэр усны

шугам засварлахад зориулан хөрөнгө гаргах тухай

 

“Хангай” цогцолбор сургуулийн хичээлийн 2 дугаар байрны өргөтгөлийн цэвэр усны шугамын булан төмөр хагарсаны улмаас 65,5м шугам хөлдөж яаралтай засвар хийх шаардлагатай болсон тул шаардагдах хөрөнгийг гаргасугай.

 

2 Н
2017.02.23 А/46

 

Боловсролын салбарын байгууллагуудын

бүтэц, орон тоог  шинэчлэн батлах тухай

 

Дүүргийн боловсролын салбарын байгууллагуудын бүтэц, орон тоог шинэчлэн “Хангай” цогцолбор сургуулийн бүтэц орон тоог нэгдүгээр, 44 дүгээр цэцэрлэгийн бүтэц орон тоог хоёрдугаар, 207 дугаар цэцэрлэгийн бүтэц орон тоог гуравдугаар хавсралтаар баталсугай.

 

4 Н
2017.03.06 А/47

 

“Монгол цэргийн өдөр” Зэвсэгт хүчний

96 жилийн ойг тэмдэглэн өнгөрүүлэх тухай

 

Монгол Улсад Зэвсэгт хүчин үүсч байгуулагдсаны 96 жилийн ойн “Монгол цэргийн өдөр”-ийг дүүргийн хэмжээнд төлөвлөгөөний дагуу тэмдэглэн өнгөрүүлсүгэй.

 

2 Н
2017.03.09 А/48

 

Л.Цогзолмаад буцалтгүй тусламж

олгох тухай

 

Тус дүүргийн 1 дүгээр хороо 4 байр 41 тоотод оршин суугч Лхүндэвийн Цогзолмаа нь бөөрний хорт хавдар оноштойгоор эмнэлэгт хэвтэн эмчлүүлж байгаа тул түүний хүсэлтийг үндэслэн буцалтгүй тусламж олгосугай.

 

1 Н
2017.03.09 А/49

 

“Хангай” цогцолбор сургуулийн хичээлийн

2 дугаар байрыг өргөтгөлтэй хүзүүвчээр

холбох өргөтгөл шинэчлэлтийн зураг төсөв

боловсруулах ажлын гүйцэтгэгчийг сонгон

шалгаруулах үнэлгээний хороо байгуулах тухай

 

Тус дүүргийн нутаг дэвсгэр дэх “Хангай” цогцолбор сургуулийн хичээлийн 2 дугаар байрыг өргөтгөлтэй хүзүүвчээр холбох өргөтгөл шинэчлэлтийн зураг төсөв боловсруулах ажлын гүйцэтгэгчийг  сонгон шалгаруулах үнэлгээний хороог дараах бүрэлдэхүүнтэй байгуулсугай.

 

1 Н
2017.03.09 А/50

 

1 дүгээр хорооны 3, 4, 5, 6 дугаар байрны

орцны үүдийг засварлах ажлын төсөв

боловсруулах гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах

үнэлгээний хороо байгуулах тухай

 

 

 

Тус дүүргийн нутаг дэвсгэр дэх 1 дүгээр хорооны 3, 4, 5, 6 дугаар байрны орцны үүдийг засварлах ажлын төсөв боловсруулах гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах үнэлгээний хороог дараах бүрэлдэхүүнтэй байгуулсугай.

1 Н
2017.03.09 А/51

 

Өвс тэжээлийн нөөц бүрдүүлэх тухай

 

Цаг агаарын төлөв байдал 3, 4 дүгээр сард тал хээрийн нутгаар салхины эрч ширүүсч, үе үе цасан болон шороон шуурга шуурч, мал төллөлт хаваржилт хүндэрч болзошгүй байгаа тул улсын нөөцөөс олгох өвс, тэжээлийг татан авч дүүргийн аюулгүй нөөц бүрдүүлэлтийг хангахыг Онцгой байдлын хэлтэс /дэд хурандаа Б.Цогбадрах/-т, өвөлжилт хаваржилт хүндэрсэн малчдын судалгааг нарийвчлан гаргаж тараах ажлыг чанар үр дүнтэй зохион байгуулахыг хороодын Засаг дарга нар /Б.Гэрэлмаа, М.Өсөхдэлгэр/-т даалгасугай.

 

2 Н
2017.03.09 А/52

 

Бүүвэй, Үнсгэлжин жүжиг дүүрэгт тоглох тухай

 

Улсын Драмын Эрдмийн театртай хамтран дүүрэгт театрын урлагийг сурталчлан таниулах, соёл урлагаар дамжуулан иргэдийн нийтийн соёлыг дээшлүүлэх зорилгоор 2017 оны 03 дугаар сарын 13-ны өдөр “Бүүвэй” жүжгийг насанд хүрэгчдэд, “Үнсгэлжин” жүжгийг хүүхдүүдэд хямдралтай үнээр тоглуулах ажлыг зохион байгуулсугай.

 

2 Н
2017.03.14 А/53

 

Ажлын хэсэг байгуулах тухай

 

Засгийн газрын гишүүн, Гадаад харилцааны сайд Ц.Мөнх-Оргил, Эрчим хүчний сайд П.Ганхүү, Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн сайд П.Сэргэлэн, Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын захирагч С.Батболд нар 2017 оны 03 дугаар сарын 17-ны өдөр дүүрэгт ажиллах болсонтой холбогдуулан зохион байгуулалтын арга хэмжээ авах ажлын хэсгийг дараах бүрэлдэхүүнтэй байгуулсугай.

 

2 Н
2017.03.14 А/54

 

“Эрх зүйн шинэтгэлийг дэмжих, ажлын

байрны сахилга, хариуцлагыг сайжруулах жил”-ийн

хүрээнд хэрэгжүүлэх эрх зүйн ажлын төлөвлөгөө батлах тухай

 

 

“Эрх зүйн шинэтгэлийг дэмжих, ажлын байрны сахилга, хариуцлагыг сайжруулах  жил”-ийн хүрээнд хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөөг хавсралтаар баталсугай.

 

8 Н
2017.03.14 А/55

 

П.Энхбулганыг шагнах тухай

 

Зэвсэгт хүчний 96 жилийн ой, “Монгол цэргийн өдөр”-ийг тохиолдуулан эрхэлсэн ажилдаа идэвх зүтгэл гарган хамт олноо манлайлан ажиллаж буй Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын харьяа Согтуурах, мансуурах донтой өвчтөнг албадан эмчлэх, албадан хөдөлмөр хийлгэх газрын Их эмч, дэд ахлагч Пүрэвдоржийн Энхбулганыг Засаг даргын “Баярын бичиг”, мөнгөн шагналаар шагнасугай.

 

2 Н
2017.03.21 А/57

 

“Найрамдал-2017” өдөрлөг, үзүүлэх

сургуулийг зохион байгуулах тухай

 

Нийслэлийн Хүүхэд, гэр бүлийн хөгжлийн газар, дүүргүүдийн Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн хэлтсүүдийн ажилтан албан хаагчдын дунд харилцан туршлага солилцох “Найрамдал-2017” ажил танилцуулах өдөрлөгийг дүүрэгт 2017 оны 03 дугаар сарын 25-ны өдөр зохион байгуулсугай.

 

3 Н
2017.03.22 А/58

 

Ажлын хэсэг байгуулах тухай

 

 

“Орлогыг орлуулан тооцох аргачлалаар өрхийн амьжиргааны түвшинг тодорхойлох” судалгааны дүүргийн Ажлын хэсгийг дараах бүрэлдэхүүнтэйгээр байгуулсугай.

 

1 Н
2017.03.22 А/59

 

1 дүгээр хорооны замын зүүн талын

хэсгийн үерийн даланг засварлах ажлын

хяналтын төсөв боловсруулах зөвлөхийг сонгон

шалгаруулах үнэлгээний хороо байгуулах тухай

 

 

Тус дүүргийн нутаг дэвсгэр дэх 1 дүгээр хорооны замын зүүн талын хэсгийн үерийн даланг засварлах ажлын төсөв боловсруулах зөвлөхийг  сонгон шалгаруулах үнэлгээний хороог дараах бүрэлдэхүүнтэй байгуулсугай. 1 Н
 

2017.03.22 А/60

 

Нарны зайн гэрлийн гэрэлтүүлэг сайжруулах,

нийтийн эзэмшлийн гудамж талбайн гэрэлтүүлэг

нэмэгдүүлэх ажлын гүйцэтгэгчийг сонгон

шалгаруулах үнэлгээний хороо байгуулах тухай

 

Тус дүүргийн нутаг дэвсгэр дэх Нарны зайн гэрлийн гэрэлтүүлэг сайжруулах, нийтийн эзэмшлийн гудамж талбайн гэрэлтүүлэг нэмэгдүүлэх ажлын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах үнэлгээний хороог дараах бүрэлдэхүүнтэй байгуулсугай.

 

1 Н
2017.03.22 А/61

 

Төр-Улаан загалмайн хамтын ажиллагааны

дүүргийн салбар зөвлөлийг шинэчлэн байгуулах тухай

 

Орон нутагт төрийн байгууллагын зарим чиг үүргийг төрийн бус байгууллагаар гүйцэтгүүлэх зорилго бүхий Төр-Улаан загалмайн хамтын ажиллагааны дүүргийн салбар зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн байгуулсугай.

 

6 н
2017.03.23 А/62

 

Гэртээ харих зам хөтөлбөрийг дүүрэгт

хэрэгжүүлэх, зохион байгуулах ажлын хэсгийг

шинэчлэн батлах тухай

 

“Гэртээ харих зам” хөтөлбөрийн хүрээнд дүүргийн гэр оронгүй тэнэмэл амьдралтай иргэдийг нийгэмшүүлэх ажлыг зохион байгуулсугай.

 

2 Н
2017.03.23 А/63

 

Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн эрүүл

мэнд, боловсрол, нийгмийн хамгааллын салбар

комиссыг шинэчлэн байгуулах тухай

 

Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын байгууллагын бүтэц орон тоо өөрчлөгдсөнтэй холбогдуулан дүүргийн хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн эрүүл мэнд, боловсрол, нийгмийн хамгааллын салбар комиссын бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн байгуулсугай.

 

7 Н
2017.03.28 А/64

 

“Ногоон технологитой хороо” төслийн

ажлын хэсэг байгуулах тухай

 

Гэр хорооллын суурьшлын бүсэд ногоон технологи дээр суурилсан, бие даасан дэд бүтэцтэй, хэсэгчилсэн төлөвлөлтийг хэрэгжүүлэх шинэ санал, санаачлагыг дэмжиж, агаарын бохирдол болон хөрсний бохирдолтой тэмцэх үйл ажиллагаанд оролцох иргэдийн оролцоог нэмэгдүүлэх зорилгоор 2017 оны 03 дугаар сарын 10-ны өдрөөс 06 дугаар сарын 01-ний өдрийг хүртэлх хугацаанд “Ногоон технологитой хороо” төсөл хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаа зохион байгуулахыг Засаг даргын Тамгын газар /Э.Эрдэнэтуяа/-т даалгасугай.

 

2 Н
2017.03.28 А/65

 

“Улаанбаатар марафонд нэгдэцгээе” цом

аялуулах аян зохион байгуулах тухай

 

 

Дүүрэгт “Улаанбаатар Марафонд нэгдэцгээе” Нийслэлийн Засаг даргын нэрэмжит цом аялуулах үйл ажиллагааг 2017 оны 03 дугаар сарын 28-ны өдрөөс 2017 оны 05 дугаар сарын 15-ны өдрийн хооронд зохион байгуулахыг Биеийн тамир, спортын хороо /Г.Жамсран/-нд үүрэг болгосугай. 4 Н
2017.03.28 А/66

 

“Хүн амын бие бялдрын хөгжилт,

чийрэгжилтийн түвшин тогтоох сорил”

авах тухай

 

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн нэрэмжит “Эрүүл амьдрал-Идэвхтэй хөдөлгөөн” уриан дор жил бүр зохион байгуулагдаж буй “Хүн амын бие бялдрын хөгжилт, чийрэгжилтийн түвшин тогтоох сорил” авах арга хэмжээг дүүрэгт 2017 оны 04 дүгээр сарын 03-ны өдрөөс 2017 оны 04 дүгээр сарын 14-ний өдрийн хооронд зохион байгуулсугай.

 

4 Н
2017.03.28 А/67

 

2018 онд Орон нутгийн хөгжлийн сангийн

хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжүүлэх төсөл,

арга хэмжээний санал авах ажиллагааг

зохион байгуулах тухай

 

Тус дүүрэгт 2018 онд Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжүүлэх төсөл, арга хэмжээний төсвийн төсөлд санал авах, боловсруулах ажлыг зохион байгуулахыг Санхүү, төрийн сангийн хэлтэс /Ц.Мягмарсүрэн/, 1 дүгээр хороо /Б.Гэрэлмаа/, 2 дугаар хороо /М.Өсөхдэлгэр/-нд тус тус үүрэг болгосугай.

 

2 Н
2017.03.31 А/68 Хөдөлмөр эрхлэлтийн салбар зөвлөлийн

бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн томилох тухай

 

Дүүргийн Хөдөлмөр эрхлэлтийн салбар зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн байгуулж, хавсралтаар баталсугай.

 

2 Н
2017.04.04 А/69 Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл

ахуйн зөвлөлийн бүырэлдэхүүнийг шинэчлэн

байгуулах тухай

 

Жил бүрийн 04 дүгээр сарыг Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн тухай хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлэх, мэдээлэл сурталчилгаа, үзлэг шалгалт хийх сар болгон зарлаж байхыг ажлын хэсэгт үүрэг болгосугай.

 

3 Н
2017.04.05 А/70

 

“Хэт холын Марафон” гүйлтийн улсын аварга

шалгаруулах тэмцээн зохион байгуулах  тухай

 

 

Дүүрэгт “Хэт холын Марафон” гүйлтийн улсын аварга шалгаруулах тэмцээнийг 2017 оны 06 дугаар сарын 09-ний өдөр зохион байгуулсугай.

 

6 Н
2017.04.05 А/71

 

Дүүргийн Засаг даргын нэрэмжит

өсвөр үеийн аварга шалгаруулах жудо бөхийн

тэмцээн зохион байгуулах тухай

 

Дүүргийн Засаг даргын нэрэмжит өсвөр үеийн аварга  шалгаруулах жудо бөхийн тэмцээнийг 2017 оны 04 дүгээр сарын 7-8-ны өдрийн хооронд зохион байгуулахыг Биеийн тамир, спортын хороо /Г.Жамсран/-д үүрэг болгосугай.

 

2 Н
2017.04.11 А/72

 

1 дүгээр хорооны 2, 3, 4, 6 дугаар байрны

халаалтын босоо шугамыг сольж шинэчлэх

ажлын зураг төсөв боловсруулах гүйцэтгэгчийг сонгон

шалгаруулах үнэлгээний хороо байгуулах тухай

 

 

Тус дүүргийн 1 дүгээр хорооны 2, 3, 4, 6 дугаар байрны халаалтын босоо шугамыг сольж шинэчлэх ажлын зураг төсөв боловсруулах гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах Үнэлгээний хороог дараах бүрэлдэхүүнтэй байгуулсугай.

 

1 Н
2017.04.11 А/73

 

2 дугаар хорооны 5, 6 дугаар байрны гадна

фасад засварын зураг төсөв боловсруулах

гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах үнэлгээний

хороо байгуулах тухай

 

Тус дүүргийн 2 дугаар хорооны 5, 6 дугаар байрны гадна фасад засварын зураг төсөв боловсруулах гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах Үнэлгээний хороог дараах бүрэлдэхүүнтэй байгуулсугай.

 

1 Н
2017.04.12 А/74

 

“Цэмцгэр Багахангай” тохижилт, ногоон

байгууламжтай байгууллага, аж ахуйн нэгж,

шалгаруулах аян зарлах тухай

 

2017 оны “Цэмцгэр Багахангай”  шилдэг тохижилт, ногоон байгууламжтай байгууллага, аж ахуйн нэгж шалгаруулах  аяныг 2017 оны 04 дүгээр сарын 17-ны өдрөөс 08 дугаар сарын 04-ний өдөр хүртэл  дүүргийн хэмжээнд зохион байгуулсугай.

 

6 Н
2017.04.12 А/75

 

Техникийн нөхцөлд шаардагдах

хөрөнгө гаргах тухай

 

Дүүргийн 1 дүгээр хорооны “Үнэгтэй” гэр хорооллын шинэ суурьшлын бүсэд гэрэлтүүлэг нэмэгдүүлэх ажлын  цахилгаан эрчим хүчээр хангах техникийн нөхцөл гаргахад шаардлагатай хөрөнгийг гаргасугай. 2 Н
2017.04.12 А/76

 

“Эрүүл орчин-Иргэдийн сайн сайхан” II дугаар

шатны хөтөлбөр боловсруулах ажлын хэсэг

томилох тухай

 

Дүүргийн хэмжээнд хэрэгжүүлсэн “Эрүүл орчин-Иргэдийн сайн сайхан” I дүгээр шатны хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн хугацаа дууссан тул дүүргийн Эдийн засаг, нийгмийг 2017 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийн холбогдох заалтын хэрэгжилтийг хангах зорилгоор  “Эрүүл орчин-Иргэдийн сайн сайхан” II дугаар шатны хөтөлбөр боловсруулах Ажлын хэсгийг дараах бүрэлдэхүүнтэй байгуулсугай.

 

2 Н
2017.04.12 А/77

 

Ажлын цагийн хуваарьт өөрчлөлт

оруулах тухай

 

 

Дүүргийн Аж ахуйн нэгж, байгууллагуудын ажил эхлэх цагийг 08 цаг 00 минут байхаар тогтоосугай.

 

2 Н
2017.04.12 А/78

 

Д.Гантөгсийн ургийн овгийг өөрчлөх тухай

 

 

Тус дүүргийн 2 дугаар  хороо, Хангай хотхоны 13 дугаар байр 6 тоотод оршин суугч иргэн  Боржигин овогтой Долгорын Гантөгс /УФ01220802/-ийн хүсэлтийг үндэслэн ургийн овгийг Ханоюут гэж өөрчлөхийг  зөвшөөрсүгэй.

 

1 Н
2017.04.12 А/79

 

Б. Солонгын ургийн овгийг өөрчлөх тухай

 

 

Тус дүүргийн 2 дугаар  хороо, Хангай хотхоны 13 дугаар байр 4 тоотод оршин суугч иргэн Хүүхэн овогтой Батбаярын Солонго /НЦ94051221/-ын өөрийн хүсэлтийг үндэслэн ургийн овгийг Цэвээн гэж өөрчлөхийг  зөвшөөрсүгэй.

 

1 Н
2017.04.14 А/82

 

Ой  хээрийн түймрээс урьдчилан сэргийлэх

ажлыг эрчимжүүлэх тухай

 

Ой хээрийн түймрээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг эрчимжүүлэх зорилгоор хяналт шалгалт явуулах ажлын хэсгийг нэгдүгээр, ой хээрийн түймрээс урьдчилан сэргийлэх, хамгаалах арга хэмжээний хүрээнд хийгдэх ажлын хуваарийг хоёрдугаар, зарцуулагдах хөрөнгийн төсвийг гуравдугаар хавсралтаар баталсугай. 4 Н
2017.04.14 А/83

 

Ц.Мягмарсүрэнд буцалтгүй тусламж

олгох тухай

 

Тус дүүргийн 1 дүгээр хороо 6 байр 57 тоотод оршин суугч Цэрэндоржийн Мягмарсүрэн нь тархины хагалгаанд орж цаашид хэвтэн эмчлүүлэх шаардлагатай байгаа тул түүний хүсэлтийг үндэслэн буцалтгүй тусламж олгосугай. 1 Н
2017.04.14 А/84

 

Ажлын хэсэг байгуулах тухай

 

Дүүргийн “Өрхийн хөдөлмөр эрхлэлтийн байдлыг тодорхойлох” судалгааны ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүнийг нэгдүгээр, зарцуулах хөрөнгийн төсвийг хоёрдугаар хавсралтаар тус тус баталсугай. 1 Н
2017.04.17 А/85

 

Захирамж хүчингүй болгох тухай

 

Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх тухай, Хүүхэд хамгааллын тухай хуульд гэр бүлийн хүчирхийлэл, хүүхэд хамгааллын үйлчилгээ үзүүлэх чиг үүрэг бүхий “Хамтарсан баг”-ийг дүүргийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал байгуулж үйл ажиллагаанд нь хяналт тавьж ажиллахаар зохицуулсантай холбогдуулан Засаг даргын 2016 оны А/203 дугаар захирамжийг хүчингүй болсонд тооцсугай.

 

1 Н
2017.04.20 А/86

 

Цэргийн дүйцүүлэх албыг мөнгөн

төлбөрийн хэлбэрээр орлуулан хаах

иргэдийн нэрс батлах тухай

 

Тус дүүргийн цэргийн алба хаах насны дээд хязгаарт хүрсэн иргэдийн нэрсийг хавсралтаар баталж, мөнгөн төлбөрт хамруулсугай. 2 Н
2017.04.20 А/87

 

Цэрэг-спортын цогцолбор “Дөл” тэмцээнийг

зохион байгуулах тухай

 

 

Батлан хамгаалахын сайд, Нийслэлийн Засаг даргатай 2016 онд хамтран ажиллах гэрээний ажил үйлчилгээний 2.8 дахь заалтын дагуу Нийслэлийн Ерөнхий боловсролын сургуулийн ахлах ангийн сурагчдын дунд Цэрэг-спортын цогцолбор “Дөл” тэмцээнийг 2017 оны 04 дүгээр сарын 29-ний өдөр Үндэсний батлан хамгаалахын Их сургуульд зохион байгуулах тул удирдамж, зааврын дагуу оролцуулсугай.

 

2 Н
2017.04.21 А/88

 

Газар эзэмшүүлэх эрхийн захирамжийн

нэр өөрчлөх тухай

 

Газар эзэмших эрхийн захирамжийн нэрээ өөрчлүүлэн баталгаажуулах хүсэлтээ ирүүлсэн  1 /нэг/ иргэн аж, ахуйн нэгж байгууллагын хүсэлтийг өөрчлөн баталгаажуулсугай.

 

2 Н
2017.04.26 А/89

 

“Эх түүхээ судалцгаая” ном аялуулах аян

зохион байгуулах тухай

 

Сар бүрийн хоёрдугаар 7 хоногийн Лхагва гарагт зохион байгуулдаг “Номоо солилцъё” өдөрлөгийн хүрээнд дүүрэгт “Эх түүхээ судалцгаая” ном аялуулах аяныг 2017 оны 05 дугаар сарын 01-нээс 2017 оны 12 дугаар сарын 22–ны өдрийг хүртэл зохион байгуулсугай.

 

3 Н
2017.04.27 А/90

 

Мал эмнэлгийн үйлчилгээ

явуулах тухай

 

 

2017 онд хийх гоц халдварт, халдварт өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх, паразит өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх, лабораторийн шинжилгээ, ариутгал халдваргүйжүүлэлтийн арга хэмжээг төлөвлөгөөний дагуу хийж, туулгалт, угаалга, боловсруулалт, бүртгэл, шинжилгээнд хамруулах төлөвлөгөөт ажилд малчин, мал бүхий айл өрхийн мал, амьтдыг бүрэн хамруулахыг хороодын Засаг дарга нарт үүрэг болгосугай.

 

2 Н
2017.04.27 А/91

 

Зөвлөлдөх санал асуулгад оролцуулах

тухай

 

Үндсэн хуулинд нэмэлт өөрчлөлт оруулах талаар зохион байгуулагдаж буй “Зөвлөлдөх санал асуулга”-д оролцохоор дүүргээс сонгогдсон иргэдийг 2017 оны 04 дүгээр сарын 29-ний өдрөөс 04 дүгээр сарын 30-ны өдрүүдэд хамруулсугай.

 

2 Н
2017.04.27 А/92

 

О.Бодибямбад буцалтгүй тусламж

олгох тухай

 

Тус дүүргийн 1 дүгээр хороо 4 байр 25 тоотод оршин суугч О.Бодибямбын аав Б.Отгонсүрэн нь тархинд цус харван, эмнэлэгт хэвтэн эмчлүүлж байгаа тул түүний хүсэлтийг үндэслэн буцалтгүй тусламж олгосугай. 1 АХ
2017.04.28 А/93

 

Үйлдвэрийн тооллого  зохион байгуулах

ажлын хэсэг байгуулах тухай

 

 

Дүүрэгт үйл ажиллагаа явуулж буй үйлдвэрүүдийг тоолох, бүртгэлжүүлэх арга хэмжээг зохион байгуулахыг Төрийн захиргааны удирдлагын хэлтэс /М.Давааням/-т үүрэг болгосугай. 3 Н
2017.05.01 А/94

 

Дүүргийн “Хүүхдийн төлөө зөвлөл”-ийн

бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн батлах тухай

 

Холбогдох хууль болон зарим төсөвт байгууллагын нэр томъёонд өөрчлөлт орж, нийслэлийн ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүн шинэчлэгдсэн тулдүүргийн “Хүүхдийн төлөө зөвлөл”-ийн бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн хавсралтаар баталсугай.

 

2 Н
2017.05.01 А/95

 

Худалдан авах ажиллагааны сургалт

зохион байгуулах тухай

 

Дүүргийн хэмжээнд Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах ажиллагаа зохион байгуулахтай холбогдуулан үнэлгээний хороонд гишүүнээр ажиллах иргэдэд зориулсан А3 сертификаттай сургалтыг зохион байгуулсугай.

 

3 Н
2017.05.03 А/96

 

“Сүрьеэ, бэлгийн замаар дамжих халдвараас

урьдчилан сэргийлэх ажилд салбар дундын

оролцоог сайжруулъя” зөвлөлдөх

уулзалтанд оролцуулах тухай

 

. Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар, Эрүүл мэндийн газраас хамтран  зохион байгуулж буй “Сүрьеэ, бэлгийн замаар дамжих халдвараас урьдчилан сэргийлэх ажилд салбар дундын оролцоог сайжруулъя” сэдэвт зөвлөлдөх уулзалтанд 2017 оны 05 дугаар сарын 04-ний өдөр холбогдох албан тушаалтануудыг оролцуулсугай.

 

3 Н
2017.05.03 А/97

 

“Олон улсын сувилагчийн өдөр”-ийг

тэмдэглэн өнгөрүүлэх тухай

 

Дүүрэгт Олон улсын сувилагчийн өдрийг “Эх хүүхдэд үзүүлэх сувилахуйн  тусламж үйлчилгээний  чанар  хүртээмжийг  сайжруулья”  уриан дор 2017 оны 05 дугаар сарын 01-нээс 06 дугаар сарын 01-ний өдрийн хооронд зохион байгуулахыг Эрүүл мэндийн төв /Х.Ганбат/-д даалгасугай.

 

3 Н
2017.05.04 А/98

 

Дүүргийн “Төв талбайн гэрэлт цамхагийг

засварлах ажил”-д шаардагдах

хөрөнгө гаргах тухай

 

Дүүргийн Төв талбайн зүүн урд байрлах гэрэлт цамхаг 2017 оны 04 дүгээр сарын 18-наас 19-ний шилжих  шөнө хүчтэй шороон шуурганы улмаас  цамхагийн шон хугарч, гэрэлтүүлэг хагарч ашиглагдах боломжгүй болсон тул гэрэлт цамхаг засварлахад шаардагдах хөрөнгийг гаргасугай.

 

2 Н
2017.05.04 А/99

 

“Хүн амын хөгжил, нийгмийн хамгааллын

салбарын ажилтны өдөр”-ийг тэмдэглэн

өнгөрүүлэх тухай

 

 

“Хүн амын хөгжил, нийгмийн хамгааллын салбарын ажилтны өдөр”-ийг 2017 оны 05 дугаар сарын 05-ны өдөр тэмдэглэн өнгөрүүлсүгэй.

 

3 Н
2017.05.05 А/100

 

Э. Наранжаргалын ургийн овгийг

өөрчлөх тухай

 

Тус дүүргийн 2 дугаар  хороо, Цайдам 1-13 тоотод оршин суугч иргэн  Боржигин овогтой Энхбатын Наранжаргал /УФ01242981/-ын хүсэлтийг үндэслэн ургийн овгийг Монгол гэж өөрчлөхийг зөвшөөрсүгэй.

 

1 АХ
2017.05.08 А/102

 

Газар эзэмшүүлэх эрхийн гэрчилгээний

нэр шилжүүлэх тухай

 

Дүүргийн Засаг даргын захирамжаар олгогдсон иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагын газар эзэмшүүлэх эрхийн гэрчилгээний нэр хавсралтаар шилжүүлэн баталсугай.

 

2 Н
2017.05.12 А/104

 

М.Батбаярт буцалтгүй тусламж

олгох тухай

 

Тус дүүргийн 1 дүгээр хороо үнэгтэй 6 гудамж 1 тоотод оршин суугч Маналжавын Батбаярын охин Б.Лхагвадулам нь тархины саажилт оноштойгоор эмчлүүлж байгаа тул түүний хүсэлтийг үндэслэн буцалтгүй тусламж олгосугай.

 

1 Н
2017.05.12 А/105

 

Анги дэвших болон төгсөх шалгалт

зохион байгуулах тухай

 

Дүүргийн Ерөнхий боловсролын сургуулийн 2016-2017 оны хичээлийн жилийн анги дэвших, төгсөх  шалгалтыг 2017 оны 05 дугаар сарын 16-наас 2017 оны 06 дугаар сарын 30-ны өдрүүдэд зохион байгуулсугай.

 

3 Н
2017.05.12 А/106

 

Ажлын хэсэг байгуулах тухай

 

Дүүргийн дайчилгааны төлөвлөгөөний төсөл боловсруулах үүрэг бүхий Ажлын хэсгийг дараах бүрэлдэхүүнтэй байгуулсугай.

 

2 Н
2017.05.12 А/107

 

Дархлаажуулалтын 10 хоногийг

зохион байгуулах тухай

 

Дүүргийн хэмжээнд  “Хепатитын В вирусийн халдвараас сэргийлье” уриан дор дархлаажуулах ажлыг 2017 оны 05 дугаар сарын 10-наас 05 дугаар сарын 20-ны хооронд зохион байгуулсугай. 2 Н
2017.05.16 А/108

 

Явуулын нэг цонхны үйлчилгээ

үзүүлэх тухай

 

 

Дүүргийн өртөө зөрлөгийн шугам замын иргэд, мал бүхий иргэд, малчин айл өрхөд үзүүлэх “Явуулын нэг цонхны үйлчилгээ”-г 2017 оны 05 дугаар сарын 18, 19-ний өдрүүдэд зохион байгуулсугай 4 Н
2017.05.16 А/109

 

“Улаанбаатар марафон-2017” тэмцээнд

оролцуулах тухай

 

 

Жил бүр уламжлал болгон зохион байгуулагддаг Олон улсын “Улаанбаатар  Марафон-2017” тэмцээн 2017 оны 05 дугаар сарын 20-ны өдөр зохион байгуулагдах  тул иргэд, ажилтан, албан хаагчдыг оролцоог ханган ажиллахыг Хороодын Засаг дарга, албан байгууллага, аж ахуйн нэгжийн дарга, эрхлэгч нарт  үүрэг болгосугай.

 

3 Н
2017.05.16 А/110

 

Дэд бүтцийн хүртээмжийн талаарх

олон нийтийн оролцоонд тулгуурласан үнэлгээ

хийх аргачлалын сургалтанд хамруулах тухай

 

 

Дэд бүтцийн хүртээмжтэй орчны байдлын талаарх үнэлгээ хийх аргачлалын  сургалтанд дүүргийн хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн төлөөллийг 2017 оны 05 дугаар сарын 23-26-ны өдрүүдэд оролцуулахыг Нийгмийн хөгжлийн хэлтэс /Ш.Баасансүрэн/-т даалгасугай.

 

3 Н
2017.05.16 А/111

 

Асран хамгаалагч харгалзан дэмжигчээр

тогтоох тухай

 

Тус дүүргийн 1 дүгээр хорооны 2 дугаар байрны 73 тоотод оршин суугч иргэн Доржжанцангийн Батчимэгийн ээж болох Л.Адьяа нь 2016 оны 11 дүгээр сарын 21-ний өдөр асран хамгаалагчаар тогтоогдсон бөгөөд уг асран хамгаалагч нь 2016 оны 12 дугаар сарын 07-ны өдөр өвчний улмаас нас барсан тул төрсөн дүү Д.Мөнхчимэгийн хүсэлтийг хүлээн авч хянан үзээд асран хамгаалагч, харгалзан дэмжигчээр нь төрсөн дүү Д.Мөнхчимэгийг тогтоосугай.

 

1 АХ
2017.05.19 А/112

 

Г.Жамсранд буцалтгүй тусламж

олгох тухай

 

 

Биеийн тамир, спортын хорооны Хөдөлмөрийн дотоод журам болон хамт олны хурлын шийдвэрийг үндэслэн тус хорооны дарга Галдангийн Жамсранд буцалтгүй тусламж олгосугай.

 

1 Н
2017.05.19 А/113

 

Дүүргийн “Иргэдийн өдөрлөг”-ийг

тэмдэглэн өнгөрүүлэх тухай

 

Дүүргийн  “Иргэдийн өдөрлөг”-ийн арга хэмжээг 2017 оны 08 дугаар сарын 05-ны өдөр тэмдэглэн өнгөрүүлсүгэй.

 

5 Н
2017.05.22 А/114

 

Б.Наран-Эрдэнэд буцалтгүй тусламж

олгох тухай

 

Тус дүүргийн 1 дүгээр хороо, 2 байр 78 тоотод оршин суугч Бадарчийн Наран-Эрдэнэ нь амьжиргааны баталгаажих түвшингээс доогуур орлоготой, өрх толгойлсон эмэгтэй тул түүний хүсэлтийг үндэслэн буцалтгүй тусламж олгосугай.

 

1 Н
2017.05.23 А/115

 

Ц. Цэцэгмаагийн эцгийн нэр, өөрийн нэрийг

өөрчлөх тухай

 

Тус дүүргийн 1 дүгээр  хороо, Өндөртолгой хотхоны 4-58 тоотод оршин суугч иргэн Харчин овогт Цэдэнсономын Бадарч /ЧА57122965/-ын хүсэлтийг үндэслэн эцгийн нэрийг Цэдэнсодном, өөрийн нэрийг Цэцэгмаа гэж  өөрчлөхийг  зөвшөөрсүгэй.

 

1 Н
2017.05.23 А/116

 

Нийслэлийн удирдлагуудын иргэдтэй хийх

уулзалт зохион байгуулах тухай

 

 

Нийслэлийн Засаг дарга дүүрэгт ажилласан ажлын гүйцэтгэлийг хангуулах, хөрөнгө оруулалтын ажлуудын явцыг эрчимжүүлэх зорилгоор нийслэлийн Засаг даргын орлогч П.Баярхүү, Нийслэлийн Өмчийн харилцааны газрын дарга Ч.Однасан болон холбогдох албаны удирдлагууд 2017 оны 05 дугаар сарын 19-ний өдөр дүүрэгт ажиллах болсонтой холбогдуулан зохион байгуулалтын арга хэмжээ авч, бэлтгэл ажлыг хангаж ажиллахыг Засаг даргын Тамгын газар /Э.Эрдэнэтуяа/-т даалгасугай.

 

2 Н
2017.05.24 А/117

 

Сүүдрэвчтэй худалдаа эрхлүүлэх тухай

 

Худалдаа үйлчилгээг зохицуулах зөвлөлөөс гаргасан шийдвэрийн дагуу  дүүргийн хэмжээнд Сүүдрэвчтэй худалдаа эрхлүүлэх ажлыг зохион байгуулсугай.

 

2 Н
2017.05.24 А/118

 

Цэргийн  албыг биеэр дүйцүүлэн

хаалгах тухай

 

Цэргийн албыг биеэр дүйцүүлэн хаах иргэдийн бичиг баримтыг холбогдох заавар, журмын дагуу бүрдүүлж ажиллахыг Засаг даргын Тамгын газрын Цэргийн штаб /дэд хурандаа Л.Баатарзоригт/-т үүрэг даалгасугай.

 

3 Н
2017.05.24 А/119

 

“Олон улсын хүүхдийн эрхийг хамгаалах өдөр”-ийг

тэмдэглэн өнгөрүүлэх тухай

 

 

Дүүрэгт “Олон Улсын хүүхдийн эрхийг хамгаалах өдөр”-ийг 2017 оны 05 дугаар сарын 31, 2017 оны 06 дугаар сарын 01-ний өдрүүдэд зохион байгуулахыг Нийгмийн хөгжлийн хэлтэс /Ш.Баасансүрэн/-т үүрэг болгосугай.

 

4 Н
2017.05.24 А/120

 

Малын гоц халдварт өвчнөөс урьдчилан

сэргийлэх вакцинжуулалтын ажлыг

зохион байгуулах тухай

 

Малын гоц халдварт шүлхий өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх, вакцинжуулалтын ажлыг 2017 оны 05 дугаар сарын 25-ны өдрөөс 06 дугаар сарын 01-ний өдрийг дуусталх хугацаанд зохион байгуулах тул дүүргийн малчин, мал бүхий иргэд, аж ахуйн нэгж, байгууллагуудыг татан оролцуулж, бүрэн хамруулахыг  хороодын Засаг дарга /Б.Гэрэлмаа, М.Өсөхдэлгэр/ нарт үүрэг болгосугай.

 

2 Н
2017.06.02 А/121

 

“Цус бэлэглэх өдөр”-ийг зохион

байгуулах тухай

 

 

Нийслэлийн Засаг даргын 2017 оны 05 дугаар сарын 03-ны өдрийн уриалгыг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд сайн дурын авлагагүй донорын эгнээг өргөжүүлэх цус, цусан бүтээгдэхүүний хангамжийг сайжруулах, донорын үйлсийг сурталчилахад олон нийтийн оролцоог нэмэгдүүлэх зорилгоор “Цус бэлэглэх өдөр”-ийг дүүрэгт 2017 оны 06 дугаар сарын 07-ны өдөр зохион байгуулахыг Дүүргийн Эрүүл мэндийн төв /Х.Ганбат/, Улаан загалмайн хороо /Н.Зина/ -д үүрэг болгосугай.

 

Н 2
2017.06.05 А/122 Дуудлага худалдааны журмаар эзэмшүүлэх,

ашиглуулах газрын байршлыг тогтоох тухай

 

 

Дүүргийн 2017 оны “Газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөө”-нд тусгагдсаны дагуу дуудлага худалдаагаар эзэмшүүлэх, ашиглуулах газрын байршлыг хавсралтаар  баталсугай.

 

2 Н
2017.06.05 А/123

 

Газар эзэмшүүлэх, ашиглуулах эрхийн

дуудлага худалдаа зохион байгуулах тухай

 

Газар эзэмшүүлэх, ашиглуулах эрхийн

дуудлага худалдаа зохион байгуулах тухай

 

2 Н
2017.06.05 А/124

 

У.Чинзоригийг асрамжлуулах тухай

 

Тус дүүргийн 1 дүгээр хороо, 2 дугаар байрны 86 тоотод оршин суугч иргэн Ганбаатарын Урансайхан нь эрүүл мэндийн шалтгааны улмаас өөрийн хүү Урансайханы Чинзоригийг асран халамжилж, тэжээн тэтгэх чадваргүйн улмаас асрамжийн газар асруулах хүсэлт ирүүлснийг харгалзан 2017 оны 06 дугаар сарын 02-ны өдрөөс Хүүхдийн төв сувилалд сувилуулан асрамжуулахыг зөвшөөрсүгэй.

 

1 Н
2017.06.05 А/125

 

Худалдан авах ажиллагааг

зохион байгуулах тухай

 

Тус дүүрэгт 2017 онд Нийслэлийн замын сангийн хөрөнгө оруулалтаар санхүүжүүлэх дүүргийн авто зам засварын төсөл, арга хэмжээний 25.000.000 /Хорин таван сая/ төгрөгийн, Нийслэлийн Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгө оруулалтаар дэд бүтцийн ажил болон тохижилтын машин, механизмын 307.900.000 /Гурван зуун долоон сая есөн зуун/ төгрөгийн ажлуудын  худалдан авах ажиллагааны эрхийг нийслэлийн Засаг даргаас дүүргийн Засаг даргад шилжүүлсэн тул дээрх ажлыг холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу зохион байгуулж ажиллахыг Худалдан авах ажиллагааны алба / О.Содовжамц/-нд үүрэг болгосугай.

 

3 Н
 

2017.06.05 А/126

 

Багахангай дүүргийн авто зам засварын ажлын

гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах үнэлгээний хороо

байгуулах тухай

 

Тус дүүргийн Авто зам засварын ажлын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах үнэлгээний хороог дараах бүрэлдэхүүнтэй байгуулсугай.

 

1 Н
2017.06.05 А/127

 

1 дүгээр хорооны төвийн дулааны шугамын

шинэчлэлтийн “Засаг даргын Тамгын газраас

6 дугаар байрны дулааны худаг хүртлэх

дулааны шугам засварлах”  ажлын гүйцэтгэгчийг сонгон

шалгаруулах Үнэлгээний хороо байгуулах тухай

 

Тус дүүргийн 1 дүгээр хорооны төвийн дулааны шугамын шинэчлэлтийн “Засаг даргын Тамгын газраас 6 дугаар байрны дулааны худаг хүртлэх дулааны шугам засварлах” ажлын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах Үнэлгээний хороог дараах бүрэлдэхүүнтэй байгуулсугай.

 

1 Н
2017.06.05 А/128

 

1 дүгээр хорооны 2 дугаар байрны урд талын

зам засварын ажлын зураг төсөв боловсруулах

гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах үнэлгээний

хороо байгуулах тухай

 

Тус дүүргийн 1 дүгээр хорооны 2 дугаар байрны урд талын зам засварын ажлын зураг төсөв боловсруулах гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах Үнэлгээний хороог дараах бүрэлдэхүүнтэй байгуулсугай. 1 Н
2017.06.05 А/129

 

“Хот тохижилтын алба” ОНӨААТҮГ-т

ковш нийлүүлэх гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах

Үнэлгээний хороо байгуулах тухай

 

Тус дүүргийн “Хот тохижилтын алба” ОНӨААТҮГ-т ковш нийлүүлэх гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах Үнэлгээний хороог дараах бүрэлдэхүүнтэй байгуулсугай.

 

1 Н
2017.06.05 А/130

 

Нийслэлийн “Шилдэг хороо”шалгаруулах

уралдааны хүрээнд хороодод зөвлөн туслах

ажлын хэсэг байгуулах тухай

 

Нийслэлийн 2017оны “Шилдэг хороо”, “Хэсгийн ахлагч нарын шилдэг баг” шалгаруулах болзолт уралдааны удирдамжийн дагуу хороодын ажлын албыг чадавхжуулах, мэргэжил арга зүйн удирдлагаар хангах ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүнийг хавсралтаар баталсугай. 2 Н
2017.06.07 А/131

 

  “Хот тохижилтын алба” ОНӨААТҮГ-т

хог тээвэрлэлтийн автомашиныг нийлүүлэх

гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах

Үнэлгээний хороо байгуулах тухай

 

Тус дүүргийн “Хот тохижилтын алба” ОНӨААТҮГ-т хог тээвэрлэлтийн автомашин нийлүүлэх гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах Үнэлгээний хороог дараах бүрэлдэхүүнтэй байгуулсугай 1 н
2017.06.08 А/132

 

Шүүхийн иргэдийн төлөөлөгчдийг сургалтанд

оролцуулах тухай

 

 

Багахангай, Налайх дүүргийн Шүүхийн Тамгын газраас Шүүхийн иргэдийн төлөөлөгчдөд сургалт 2017 оны 06 дугаар сарын 08-ны өдөр Налайх  дүүрэгт зохион байгуулагдах тул шүүхийн төлөөлөгчөөр сонгогдсон иргэдээ бүрэн хамруулахыг Хороодын Засаг дарга /Б.Гэрэлмаа, М.Өсөхдэлгэр/ нарт даалгасгуай.

 

2 Н
2017.06.09 А/133

 

Тодотгол хийх тухай

 

Монгол Улсын Батлан хамгаалахын сайдын 2004 оны оч/мн 400 дугаар, Зэвсэгт хүчний Жанжин штабын даргын 2004 оны оч/мн 400/2 дугаар удирдамжийн дагуу дайчилгаагаар нөхөн хангах Зэвсэгт хүчний ангиудтай 2017 оны 06 дугаар сарын 12-14-ний өдрүүдэд тодотгол явуулахыг Засаг даргын Тамгын газрын Цэргийн штаб, дэд хурандаа /Л.Баатарзоригт/-т үүрэг даалгасугай.

 

2 Н
2017.06.09 А/134

 

Aжлын хэсэг байгуулах тухай

 

“Ази номхон далайн бүсийн 31 дүгээр Жембори” 2017 оны 07 дугаар сарын 27-ны өдрөөс 08 дугаар сарын 03-ны өдрүүдэд Улаанбаатар хотод зохион байгуулагдах тул дүүргээс Скаутын бүлгийг бүрдүүлж оролцуулсугай.

 

4 Н
2017.06.13 А/135

 

 

 

 

 

 

 

44 дүгээр цэцэрлэгийн анги танхимыг

камержуулах ажлыг ашиглалтанд хүлээн авах

ажлын хэсэг томилох тухай

 

 

Тус дүүрэгт 2017 онд Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжсэн “Буурал Сутай” ХХК гүйцэтгэгчээр ажилласан “44 дүгээр цэцэрлэгийн анги танхимыг камержуулах ажил”-ыг ашиглалтанд хүлээн авах ажлын хэсгийг дараах бүрэлдэхүүнтэй байгуулсугай.

 

1 Н
2017.06.13 А/136

 

Элэгний В, С вирусын шинжилгээнд

иргэдийг хамруулах тухай

 

 

“Элэг бүтэн Монгол” үндэсний хөтөлбөрийн хүрээнд 40-65 насны иргэдийг  Хепатитийн В,С вирусийн илрүүлэг шинжилгээнд хамруулах ажлыг дүүрэгт 2017 оны 06 дугаар сарын 15-наас 09 дүгээр сарын 25-ны хооронд зохион байгуулахыг Нийгмийн хөгжлийн хэлтэс /Ш.Баасансүрэн/-т даалгасугай.

 

3 Н
2017.06.13 А/137

 

Захирамжинд нэмэлт өөрчлөлт

оруулах тухай

 

“Хүүхдэд ээлтэй Багахангай” дэд хөтөлбөрийн хүрээнд сар бүрийн сүүлийн 7 хоногийн Баасан гарагийг “Гэр бүлийн өдөр” болгон зарласныг  сар бүрийн сүүлийн 7 хоногийн Ням гараг гэж өөрчилсүгэй.

 

1 Н
2017.06.16 А/138

 

Яруу найргийн наадам зохион

байгуулах тухай

 

“Номоо солилцъё” өдөрлөгийн хүрээнд иргэд, хүүхэд залуучуудад яруу найргийн увдис, гүн утга, агуу хэлхээг мэдрүүлэх, тэдний чөлөөт цагийг зөв боловсон өнгөрүүлэх зорилгоор дүүрэгт “Багахангайн цом” яруу найргийн наадмыг 2017 оны 06 дугаар сарын 29-ний өдөр зохион байгуулсугай. 2 Н
2017.06.22 А/139

 

Газрын зөрчил арилгах арга

хэмжээ зохион байгуулах тухай

 

 

Иргэдийн, эрүүл аюулгүй орчинд амьдрах нөхцлийг бүрдүүлэх зорилтын хүрээнд дүүргийн гудамж, талбайн тохижилтыг сайжруулах зорилгоор Нийтийн эзэмшлийн газар, зам талбай дээр үйл ажиллагаа явуулж буй зөвшөөрөлгүй баригдсан болон байрлуулсан объектийг буулгах, нүүлгэн шилжүүлэх, нийтийн эзэмшлийн гудамж зам талбай орц гарцыг хааж байршуулсан хашаа саад,  төрийн өмчийн газрыг чөлөөлөх, газар эзэмших, ашиглах эрх нь баталгаажсан гэрээтэй иргэн, хуулийн этгээдийн бичиг баримтын зөрчил, гэрээний үүргийн биелэлтийг дүгнэх илэрсэн зөрчлийг арилгуулах ажлыг зохион байгуулахыг Газрын алба /Л.Санжийжамц/-нд даалгасугай.

 

4 Н
2017.06.22 А/140

 

1 дүгээр хорооны 3 дугаар байрны орцны

үүдийг засварлах засварын ажлын гүйцэтгэгчийг

сонгон шалгаруулах үнэлгээний хороо байгуулах тухай

 

Тус дүүргийн 1 дүгээр хорооны 3 дугаар байрны орцны үүдийг засварлах засварын ажлын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах үнэлгээний хороог дараах бүрэлдэхүүнтэй байгуулсугай. 1 Н
2017.06.22 А/141

 

1 дүгээр хорооны 4 дүгээр байрны орцны үүдийг

засварлах засварын ажлын гүйцэтгэгчийг

шалгаруулах үнэлгээний хороо байгуулах тухай

 

Тус дүүргийн1 дүгээр хорооны 4 дүгээр байрны орцны үүдийг засварлах засварын ажлын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах үнэлгээний хороог дараах бүрэлдэхүүнтэй байгуулсугай. 1 Н
2017.06.22 А/142

 

1 дүгээр хорооны 5 дугаар байрны орцны үүдийг

засварлах засварын ажлын гүйцэтгэгчийг сонгон

шалгаруулах үнэлгээний хороо байгуулах тухай

 

Тус  1 дүгээр хорооны 5 дугаар байрны орцны үүдийг засварлах засварын ажлын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах үнэлгээний хороог дараах бүрэлдэхүүнтэй байгуулсугай.

 

1 Н
2017.06.22 А/143

 

1 дүгээр хорооны 6 дугаар байрны орцны

үүдийг засварлах засварын ажлын гүйцэтгэгчийг

сонгон шалгаруулах үнэлгээний хороо байгуулах тухай

 

Тус дүүргийн 1 дүгээр хорооны 6 дугаар байрны орцны үүдийг засварлах засварын ажлын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах үнэлгээний хороог дараах бүрэлдэхүүнтэй байгуулсугай.

 

1 Н
2017.06.22 А/144

 

Хангай цогцолбор сургуулийн камерыг

нэмэгдүүлэх ажлын гүйцэтгэгчийг сонгон

шалгаруулах үнэлгээний хороо байгуулах тухай

 

Тус дүүргийн Хангай цогцолбор сургуулийн камерыг нэмэгдүүлэх ажлын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах үнэлгээний хороог дараах бүрэлдэхүүнтэй байгуулсугай.

 

1 Н
2017.06.22 А/145

 

183 дугаар цэцэрлэгийг камержуулах

ажлын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах

үнэлгээний хороо байгуулах тухай

 

Тус дүүргийн183 дугаар цэцэрлэгийг камержуулах ажлын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах үнэлгээний хороог дараах бүрэлдэхүүнтэй байгуулсугай.

 

1 Н
2017.06.23 А/146

 

Сонгуулийн тухай

хуулийн хэрэгжилтийг хангах зарим

арга хэмжээний тухай

 

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн сонгуулийн санал авах өдөр  2017 оны 06 дугаар сарын 26-ны өдрийн 00.00 цагаас мөн сарын 28-ны өдрийн 00.00 цаг хүртэл дүүрэгт соёл урлаг, үзвэр үйлчилгээ, спортын зэрэг олныг хамарсан аливаа арга хэмжээ зохион байгуулахгүй байхыг Аж ахуйн нэгж, байгууллагын дарга, эрхлэгч нарт үүрэг болгосугай.

 

1 Н
2017.07.04 А/147

 

Сонгуулийн тухай

хуулийн хэрэгжилтийг хангах зарим

арга хэмжээний тухай

 

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн сонгуулийн санал авах өдөр  2017 оны 06 дугаар сарын 26-ны өдрийн 00.00 цагаас мөн сарын 28-ны өдрийн 00.00 цаг хүртэл дүүрэгт соёл урлаг, үзвэр үйлчилгээ, спортын зэрэг олныг хамарсан аливаа арга хэмжээ зохион байгуулахгүй байхыг Аж ахуйн нэгж, байгууллагын дарга, эрхлэгч нарт үүрэг болгосугай.

 

1 Н
2017.07.04 А/148

 

“Дээлтэй монгол наадам-2017” арга хэмжээнд

оролцуулах тухай

Нийслэл Улаанбаатар хотод 2017 оны 07-р сарын 10-ны өдөр зохион байгуулагдах “Дээлтэй Монгол наадам – 2017” арга хэмжээнд оролцох иргэдийг нэгдсэн удирдлага, зохион байгуулалтаар оролцуулахыг Соёлын ордон /Б.Алтанцоож/-д даалгасугай.

 

6 Н
2017.07.04 А/149

 

Буцалтгүй тусламж

олгох тухай

 

Тус дүүргийн 1, 2 дугаар хорооны тусламж дэмжлэг шаардлагатай, амьжиргааны баталгаажих түвшингээс доогуур орлоготой, амьдралын гачигдалтай иргэдэд тус бүр 50.000 төгрөгний нэг удаагийн буцалтгүй тусламж олгосугай.

 

2 Н
2017.07.05 А/150

 

Дүүргийн хариуцлагатай эргүүл, жижүүр

томилон ажиллуулах тухай

 

Их Монгол улс байгуулагдсаны 811 жилийн ой, Ардын хувьсгалын 96 жилийн ойн баяр наадмын амралтын өдрүүдэд сахилга, хариуцлага, нийгмийн дэг журмыг чангатгаж, болзошгүй гамшиг ослоос урьдчилан сэргийлэн, албан байгууллага бүр хариуцлагатай эргүүл, жижүүр томилон, хяналт тавьж ажиллахыг аж ахуйн нэгж, байгууллагын дарга, эрхлэгч, захирал нарт даалгасугай.

 

5 Н
2017.07.05 А/151

 

Дуудлага худалдаа зохион

байгуулах ажлын хэсэг томилох тухай

 

 

Дүүргийн нутаг дэвсгэрт 2017 оны 07 дугаар сарын 05-ны өдөр зохион байгуулагдах газар эзэмших, ашиглах эрхийн нээлттэй дуудлага худалдааг зохион байгуулах үүрэг бүхий ажлын хэсгийг дараах бүрэлдэхүүнтэй томилсугай. Үүнд: 1 Н
2017.07.06 А/152

 

Газар эзмшүүлэх эрхийн төсөл сонгон

шалгаруулах ажлын хэсэг томилох тухай

 

 

Газар эзэмших, ашиглах эрхийн төсөл сонгон шалгаруулалт  зохион байгуулах үүрэг бүхий ажлын хэсгийг дараах бүрэлдэхүүнтэй томилсугай. Үүнд:

 

1 Н
2017.07.20 А/153

 

Шагнах тухай

 

Дүүргийн “Иргэдийн өдөрлөг”-ийг тохиолдуулан эрхэлсэн ажилдаа идэвх зүтгэл гарган ажиллаж, дүүрэг, орон нутгийг хөгжүүлэх үйлсэд үнэтэй хувь нэмэр оруулж буй иргэдийг Засаг даргын шагналаар шагнасугай.

 

1 Н
2017.07.20 А/154

 

Ой  хээрийн түймрээс урьдчилан

сэргийлэх талаар авах зарим

арга хэмжээний тухай

 

 

Цаг агаарын хэт халалтын улмаас дүүргийн ногоон бүс орчим хуурайшилтын нэн аюултай зэрэгт хүрч, тал хээрийн түймэр гарах эрсдэл үүссэнтэй холбогдуулан ногоон бүсэд байгалийн дагалт нөөц баялагийг ашиглах, амралт, аялал, зугаалга болон тээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөнийг 2017 оны 07 дугаар сарын 16-ны өдрөөс  түр хориглосугай.

 

4 Н
2017.07.24 А/155

 

Гадаад арга хэмжээнд зориулж

хөрөнгө гаргах тухай

 

2017 оны 07 дугаар сарын 27-30-ны өдрүүдэд ӨМӨЗО-ны Хөх хотын хөдөө аж ахуйн чиглэлээр үйл ажиллагаа эрхэлдэг аж ахуйн нэгж, байгууллагуудын үйл ажиллагаатай танилцах, туршлага судлах арга хэмжээнд дүүргийн Засаг даргын Эдийн засаг, нийгмийн хөгжлийн асуудал хариуцсан орлогч Базаррагчаагийн Болормааг оролцуулсугай. 1 Н
2017.07.26 А/156

 

Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн холбоонд

дэмжлэг үзүүлэх тухай

 

 

Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийг биеийн тамир спортоор хичээллүүлэх, тэдний авьяас ур чадварыг хөгжүүлэх, өөртөө итгэх итгэл үнэмшлийг бий болгох зорилгоор  “Спортын нөхөрсөг тэмцээн”-ийг 2017 оны 07 дугаар сарын 31-ний өдөр зохион байгуулсугай. 2 Н
2017.07.26 А/157

 

1 дүгээр хорооны 3, 4, 5, 6 дугаар байрны

орцны үүдийг засварлах ажлын гүйцэтгэлд

хяналт тавих Ажлын хэсэг байгуулах тухай

 

Дүүргийн орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгө оруулалтаар хийгдэж буй 1 дүгээр хорооны 3, 4, 5, 6 дугаар байрны орцны үүдийг засварлах ажилд хяналт тавих Ажлын хэсгийг дараах бүрэлдэхүүнтэй байгуулсугай.

 

1 Н
2017.07.26 А/158

 

Газар эзэмшүүлэх эрхийн

талбайн хэмжээ өөрчлөх тухай

 

Газар эзэмших, ашиглах эрхийн талбайн хэмжээ өөрчлүүлэхээр хүсэлтээ ирүүлсэн доорх аж ахуйн нэгж, байгууллагын талбайн хэмжээг өөрчлөн хавсралтаар баталсугай.

 

2 Н
2017.07.26 А/159

 

Дүүрэгт Монгол Улсын Үндсэн хуульд

оруулах нэмэлт, өөрчлөлтийн төслийн хэлэлцүүлэг

зохион байгуулах ажлын хэсэг байгуулах тухай

 

Дүүрэгт Монгол Улсын Үндсэн хуульд оруулах нэмэлт, өөрчлөлтийн төслийг иргэд, олон нийтээр хэлэлцүүлэх ажлыг зохион байгуулах үүрэг бүхий Ажлын хэсгийг дараах бүрэлдэхүүнтэй байгуулсугай. 1 Н
2017.07.31 А/160

 

2 дугаар хорооны 5 дугаар байрны гадна

фасад засварлах ажлын гүйцэтгэгчийг сонгон

шалгаруулах үнэлгээний хороо байгуулах тухай

 

 

Тус дүүргийн 2 дугаар хорооны 5 дугаар байрны гадна фасад засварлах ажлын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах үнэлгээний хороог дараах бүрэлдэхүүнтэй байгуулсугай.

 

1 Н
2017.07.31 А/161

 

2 дугаар хорооны 6 дугаар байрны гадна

фасад засварлах ажлын гүйцэтгэгчийг сонгон

шалгаруулах үнэлгээний хороо байгуулах тухай

 

Тус дүүргийн 2 дугаар хорооны 6 дугаар байрны гадна фасад засварлах ажлын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах үнэлгээний хороог дараах бүрэлдэхүүнтэй байгуулсугай.

 

1 Н
2017.08.01 А/162

 

Дүүргийн төвлөрсөн хогийн цэгийг

хашаажуулах ажлыг ашиглалтанд

хүлээн авах ажлын хэсэг томилох тухай

 

Тус дүүрэгт 2017 онд Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжиж “Гээт” ХХК гүйцэтгэгчээр ажилласан “Дүүргийн төвлөрсөн хогийн цэгийг хашаажуулах ажил”-ыг ашиглалтанд хүлээн авах ажлын хэсгийг дараах бүрэлдэхүүнтэй байгуулсугай.

 

1 Н
2017.08.01 А/163

 

“Хангай” цогцолбор сургуулийн бага ангийг

камержуулах ажлыг ашиглалтанд хүлээн авах

ажлын хэсэг томилох тухай

 

Тус дүүрэгт 2017 онд Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжиж “Пи си маркет” ХХК гүйцэтгэгчээр ажилласан “Хангай” цогцолбор сургуулийн бага ангийг камержуулах ажил”-ыг ашиглалтанд хүлээн авах ажлын хэсгийг дараах бүрэлдэхүүнтэй байгуулсугай. 1 Н
2017.08.01 А/164

 

183 дугаар цэцэрлэгийг камержуулах

ажлыг ашиглалтанд хүлээн авах ажлын

хэсэг томилох тухай

 

Тус дүүрэгт 2017 онд Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжсэн “Пи Си Маркет” ХХК гүйцэтгэгчээр ажилласан “183 дугаар цэцэрлэгийг камержуулах ажил”-ыг ашиглалтанд хүлээн авах ажлын хэсгийг дараах бүрэлдэхүүнтэй байгуулсугай. 1 Н
2017.08.01 А/165

 

Газар эзэмших эрх олгох тухай

 

Дүүргийн Засаг даргын 2017 оны А/109 дүгээр захирамжийн дагуу зохион байгуулагдсан газар эзэмшүүлэх, ашиглуулах эрхийн төсөл сонгон шалгаруулалтанд оролцож, төсөл нь шалгарсан, хавсралтанд нэр заагдсан 2 /хоёр/ аж ахуйн нэгж, байгууллагын газар эзэмшүүлэх эрхийг баталгаажуулсугай 2 Н
2017.08.08 А/166

 

Буцалтгүй тусламж олгох тухай

 

Тус дүүргийн 1 дүгээр хорооны тусламж, дэмжлэг шаардлагатай, амьжиргааны баталгаажих түвшингээс доогуур орлоготой, амьдралын гачигдалтай иргэдэд тус бүр 50.000 төгрөгний нэг удаагийн буцалтгүй тусламж олгосугай. 2 Н
2017.08.09 А/167

 

Үндэсний бөхөд цол олгох тухай

 

Тулгар төрийн 2226, Их Монгол улс байгуулагдсаны 811, Ардын хувьсгалын 96 жилийн ойн үндэсний их баяр наадмыг тохиолдуулан зохион байгуулсан дүүргийн баяр наадамд хүчит 128 бөх барилдсанаас түрүүлсэн Хэнтий аймгийн уугуул аймгийн начин Төмөрсүхийн Дэчинжүрмэдэд аймгийн арслан, үзүүрлэсэн Архангай аймгийн уугуул сумын заан Бүүвэйбаатарын Анхтөрд аймгийн заан, тав давсан Төв аймгийн уугуул сумын заан Миеэжавын Батнасанд аймгийн начин цол тус тус олгосугай. 1 Н
2017.08.10 А/168

 

Тарваган тахал өвчнөөс урьдчилан

сэргийлэх ажлыг эрчимжүүлэх тухай

 

Нийслэл, дүүрэгт байгалийн голомтот болон мал амьтнаас хүнд халдварладаг өвчин зөөгдөн орохоос сэргийлэх зорилгоор 2017 оны 08 дугаар сарын 01-ний өдрөөс 10 дугаар сарын 17-ны өдрийг хүртэлх хугацаанд хууль, мэргэжлийн хяналтын байгууллагуудын ажилтнаас бүрдсэн хяналт шалгалт, ариутгал халдваргүйжүүлэлтийн ажлыг 24 цагаар зохион байгуулж ажиллуулахыг Цагдаагийн тасаг /Б. Нямсүрэн/, Эрүүл мэндийн төв /Х.Ганбат/, Мэргэжлийн хяналтын тасаг /Ц.Зуунчимэг/, Онцгой байдлын хэлтэс /Б.Цогбадрах/, Мал эмнэлэг, үржлийн үйлчилгээний нэгж /А. Цэрэндагва/-т тус тус үүрэг болгосугай. 7 Н
2017.08.17 А/169

 

Э.Болор-Эрдэнийн ургийн овгийг

өөрчлөх тухай

 

Тус дүүргийн 1 дүгээр  хороо, Өндөртолгой хотхоны 4 дүгээр байр 57 тоотод оршин суугч иргэн Баатаргүн овогтой Энхтүвшингийн Болор-Эрдэнэ /ДЭ84050213/-ийн өөрийн хүсэлтийг үндэслэн ургийн овгийг Болд тэргүүн гэж өөрчлөхийг зөвшөөрсүгэй 1 Н
2017.08.17 А/170

 

Засаг даргын Тамгын газраас 6 дугаар байр

хүртэлх дулааны шугамын ажлын гүйцэтгэлд

хяналт тавих ажлын хэсэг байгуулах тухай

 

Тус дүүрэгт 2017 онд Нийслэлийн хөрөнгө оруулалтаар хийгдэж буй Засаг даргын Тамгын газраас 6 дугаар байр хүртэлх дулааны шугамын ажлын гүйцэтгэлд хяналт тавих ажлын хэсгийг дараах бүрэлдэхүүнтэй байгуулсугай.

 

1 Н
2017.08.17 А/171

 

2 дугаар хорооны барилгаас 12 дугаар

байр хүртэл зам барих ажлын гүйцэтгэлд

хяналт тавих ажлын хэсэг байгуулах тухай

 

Тус дүүрэгт 2017 онд Нийслэлийн хөрөнгө оруулалтаар хийгдэж буй 2 дугаар хорооны барилгаас 12 дугаар байр хүртэл зам барих ажлын гүйцэтгэлд хяналт тавих ажлын хэсгийг дараах бүрэлдэхүүнтэй байгуулсугай. 1 н
2017.08.17 А/172

 

 

“Эрүүл орчин-Иргэдийн сайн сайхан” II дугаар

шатны хөтөлбөр боловсруулах ажлын хэсэг

томилох тухай

 

Дүүргийн хэмжээнд хэрэгжүүлсэн “Эрүүл орчин-Иргэдийн сайн сайхан” I дүгээр шатны хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн хугацаа дууссан тул дүүргийн Эдийн засаг, нийгмийг 2017 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийн холбогдох заалтын хэрэгжилтийг хангах зорилгоор  “Эрүүл орчин-Иргэдийн сайн сайхан” II дугаар шатны хөтөлбөр боловсруулах Ажлын хэсгийг дараах бүрэлдэхүүнтэй байгуулсугай.

 

1 Н
2017.08.17 А/173

 

“Нутгийн хөгжилд залуучуудын оролцоо”

арга хэмжээ зохион байгуулах тухай

 

“Монголын Залуучуудын өдөр“-ийг тохиолдуулан дүүрэгт Нутгийн хөгжилд залуучуудын оролцоо арга хэмжээг 2017 оны 08 дугаар сарын 25-ны өдөр зохион байгуулахыг дүүргийн Залуучуудын холбоо /Б.Алтанцоож/-нд үүрэг болгосугай.

 

3 Н
2017.08.17 А/174

 

1 дүгээр хорооны 5 дугаар байрны

орцны үүдийг засварлах ажлыг хүлээн авах

ажлын хэсэг байгуулах тухай

 

 

Тус дүүрэгт 2017 онд Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгө оруулалтаар хийгдэж буй 1 дүгээр хорооны  5 дугаар байрны  орцны үүдийг засварлах ажлыг хүлээн авах ажлын хэсгийг дараах бүрэлдэхүүнтэй байгуулсугай. 1 Н
2017.08.17 А/175

 

1 дүгээр хорооны 6 дугаар байрны

орцны үүдийг засварлах ажлыг хүлээн авах

ажлын хэсэг байгуулах тухай

 

Тус дүүрэгт 2017 онд Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгө оруулалтаар хийгдэж буй 1 дүгээр хорооны  6 дугаар байрны  орцны үүдийг засварлах ажлыг хүлээн авах ажлын хэсгийг дараах бүрэлдэхүүнтэй байгуулсугай. 1 Н
2017.08.24 А/176

 

“Хот тохижилтын алба” /ОНӨААТҮГ/-д

хог тээвэрлэлтийн авто машин нийлүүлэх

гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах үнэлгээний

хорооны бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулах тухай

 

Тус дүүргийн “Хот тохижилтын алба” /ОНӨААТҮГ/-д хог тээвэрлэлтийн авто машин нийлүүлэх гүйцэтгэгчээр сонгон шалгаруулах үнэлгээний хорооны бүрэлдэхүүнд гишүүнээр ажиллаж байсан Ч.Батхуяг /“Хот тохижилтын алба” ОНӨААТҮГ-ын инженер/ нь гадаад улс руу түр хугацаагаар чөлөө авч явсан тул уг гишүүний оронд “Хангай өргөө” СӨХ /Д.Цэгмид/-ийг томилсугай 1 Н
2017.08.29 А/177

 

Техникийн нөхцөлд шаардагдах

хөрөнгө гаргах тухай

 

 

Дүүргийн 1 дүгээр хорооны цогцолбор барилгыг төвийн халаалт, цэвэр устай холбох зураг төсөв хийж байгаатай холбогдуулан цэвэр усны техникийн нөхцөл гаргахад шаардлагатай хөрөнгийг гаргасугай 2 Н
2017.08.29 А/178

 

Өвөлжилтийн бэлтгэл ажил хангахад

зориулан хөрөнгө гаргах тухай

 

Дүүргийн 2017-2018 оны өвөлжилтийн бэлтгэл ажлыг хангахад шаардагдах хөрөнгийн төсвийг  хавсралтаар баталсугай.

 

2 Н
2017.08.30 А/179

 

Засаг даргын Тамгын газрын дээврийн

засварын ажлын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах

үнэлгээний хороо байгуулах тухай

 

 

Тус дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын дээврийн засварын ажлын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах үнэлгээний хороог дараах бүрэлдэхүүнтэй байгуулсугай.

 

1 Н
2017.08.30 А/180

 

Илч-Орд ОНӨААТҮГ-ын 1, 2 дугаар

зуухны засварын ажлын гүйцэтгэгчийг сонгон

шалгаруулах үнэлгээний хороо байгуулах тухай

 

Тус дүүргийн “Илч-Орд” /ОНӨААТҮГ/-ын 1, 2 дугаар зуухны засварын ажлын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах үнэлгээний хороог дараах бүрэлдэхүүнтэй байгуулсугай. 1 Н
2017.09.07 А/181

 

Мал, амьтны гоц халдварт өвчнөөс

урьдчилан сэргийлэх, тэмцэх талаар авах

зарим арга хэмжээний тухай

 

 

Нийслэлийн Сонгинохайрхан, Хан-Уул дүүрэгт гарсан мал, амьтны гоц халдвартшүлхий өвчний голомтод хэрэгжүүлж байгаа арга хэмжээг шуурхай зохион байгуулж,тархалтыг таслан зогсоох зорилгоор Нийслэлийн Мал эмнэлгийн газрын 2017 оны 198 дугаар зөвлөмжийг хэрэгжүүлж шүлхий өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх ажлыг эрчимжүүлж, хяналт,шалгалтын байнгын ариутгал, халдваргүйжүүлэлтийн хяналтын цэгийг 2017 оны 09 дүгээр сарын 08-ны өдрөөс 2017 оны 10 дугаар сарын 30-ныг дуусталхугацаанд ажиллуулж, удирдлага,зохион байгуулалтаар хангахыг Онцгой байдлын хэлтэс /Б.Цогбадрах/,Мэргэжлийн хяналтын тасаг /Ц.Зуунчимэг/,  Мал эмнэлэг үржлийн үйлчилгээний нэгж /А.Цэрэндагва/–д тус тус үүрэг болгосугай. 5 Н
2017.09.11 А/182

 

Цэргийн сургалт бэлтгэл зохион

байгуулах тухай

 

Цэргийн хоёрдугаар зэргийн бэлтгэл үүрэгтнүүдэд цэргийн анхан шатны мэдлэг, дадлага олгох сургалтыг 2017 оны 09 дүгээр сарын24-нөөс 10 дугаар сарын 07-ны өдрүүдэд Зэвсэгт хүчний 326 дугаар ангид зохион байгуулахыг Засаг даргын Тамгын газрын Цэргийн штаб /дэд хурандаа Л.Баатарзоригт/-т үүрэг болгосугай.

 

3 Н
2017.09.11 А/183

 

Вагон буулгалтын талбай засварлах

хөрөнгө гаргах тухай

 

“Илч-Орд” ОНӨААТҮГ-ын вагон буулгалтын талбайг засварлахад  шаардагдах хөрөнгийн төсвийг  хавсралтаар баталсугай. 1 Н
2017.09.11 А/184

 

Тарваган тахал өвчнөөс урьдчилан

сэргийлэх дадлага сургууль зохион байгуулах тухай

 

Нийслэл, дүүрэгт Байгалийн голомтот болон мал амьтнаас хүнд халдварладаг өвчин зөөгдөн орохоос сэргийлэх, гамшгаас хамгаалах албадын харилцан ажиллагааг сайжруулах зорилгоор тарваган тахал өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх дадлага сургуулийг 2017 оны 09 дүгээр сарын 15-ны өдөр зохион байгуулахыг Цагдаагийн тасаг /Б. Нямсүрэн/, Эрүүл мэндийн төв /Х.Ганбат/, Мэргэжлийн хяналтын тасаг /Ц.Зуунчимэг/, Онцгой байдлын хэлтэс /Б.Цогбадрах/, Мал эмнэлэг, үржлийн үйлчилгээний нэгж /А. Цэрэндагва/-д тус тус үүрэг болгосугай. 2 Н
2017.09.12 А/185

 

“Эрүүл агаар эм” өдөрлөг зохион

байгуулах тухай

 

Ахмад настнуудын дунд жил бүр уламжлал болгон зохион байгуулдаг “Эрүүл агаар эм” арга хэмжээг 2017 оны 09 дүгээр сарын 13-ны өдөр зохион байгуулсугай. 3 Н
2017.09.14 А/186

 

2 дугаар хорооны 5 дугаар байрны

гадна фасад засварлах ажлыг хүлээн авах

Ажлын хэсэг байгуулах тухай

 

Тус дүүрэгт 2017 онд Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгө оруулалтаар хийгдэж буй 2 дугаар хорооны 5 дугаар байрны гадна фасад засварлах ажлыг хүлээн авах Ажлын хэсгийг дараах бүрэлдэхүүнтэй байгуулсугай.

 

1 Н
2017.09.14 А/187

 

Засаг даргын Тамгын газрын дээвэр

засварын ажлын гүйцэтгэлд хяналт тавих

Ажлын хэсэг байгуулах тухай

 

Нийслэлийн Засаг даргын нөөц хөрөнгөөр хийгдэж буй дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын дээвэр засварын ажлын гүйцэтгэлд хяналт тавих Ажлын хэсгийг дараах бүрэлдэхүүнтэй байгуулсугай.

 

1 Н
2017.09.19 А/188

 

“Дулаан Багахангай” аян зохион

байгуулах тухай

 

Дүүрэгт үйл ажиллагаа явуулж буй аж ахуйн нэгж, албан байгууллагууд, нийтийн орон сууц, гэр хороолол, малчин айл өрхийн өвөлжилтийн бэлтгэлийг хангуулах,  дулаан хэмнэлтийн зөв дадалд бүх нийтийг уриалах зорилгоор 2017 оны 09 дүгээр сарын 17-ны өдрөөс 10 дугаар сарын 16-ны өдрийг хүртэлх хугацаанд “Дулаан Багахангай” аяныг  зохион байгуулахыг Тохижилт, худалдаа үйлчилгээний  хэлтэс /Д.Хүрэлбаатар/-т даалгасугай.

 

5 Н
2017.09.19 А/189

 

Нийслэлийн өдрийг тэмдэглэн

өнгөрүүлэх тухай

 

Дүүрэгт Нийслэлийн 378 жилийн ойг угтсан арга хэмжээг 2017 оны 09 дүгээр сарын 27-ны өдрөөс 10 дугаар сарын 29-ний өдрийн хооронд тэмдэглэн өнгөрүүлсүгэй.

 

4 Н
2017.09.20 А/190

 

2017 оны хоёрдугаар ээлжийн

цэрэг халах, татах ажлыг зохион

байгуулах тухай

 

Цэргийн жинхэнэ алба хаах хугацаа дуусч, бэлтгэлээр халагдсан байлдагч, түрүүчийг хүлээн авах, цэргийн жинхэнэ албанд залуучуудыг татах болон цэргийн гэрээт албанд элсүүлэх ажлыг дүүргийн хэмжээнд 2017 оны 10 дугаар сарын 20-ноос 22-ны өдрүүдэд зохион байгуулсугай.

 

4 Н
2017.09.21 А/191

 

“Ахмадын өдөр”-ийг тэмдэглэн

өнгөрүүлэх тухай

 

 

Дүүргийн хэмжээнд “Ахмадын өдөр”-ийг 2017 оны 09 дүгээр сарын 29-ний өдөр тэмдэглэн өнгөрүүлэхийг Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний хэлтэс /Д.Энхтайван/-т үүрэг болгосугай.

 

7 Н
2017.09.25 А/192

 

“Иргэний андгай өргөх ёслол”-ын арга

хэмжээ зохион байгуулах тухай

 

 

Дүүргийн 16 нас хүрсэн иргэдэд иргэний цахим үнэмлэх гардуулах, Монгол Улсын “Иргэний андгай өргөх ёслол”-ын арга хэмжээг 2017 оны 09 дүгээр сарын 27-ны зохион байгуулахыг дүүргийн Улсын бүртгэлийн хэлтэс /М.Уранцэцэг/-т үүрэг болгосугай.

 

5 Н
2017.09.25 А/193

 

Явуулын нэг цонхны үйлчилгээ

үзүүлэх тухай

 

 

Дүүргийн өртөө зөрлөгийн шугам замын иргэд, мал бүхий иргэд, малчин айл өрхөд үзүүлэх “Явуулын нэг цонхны үйлчилгээ”-г 2017 оны 05 дугаар сарын 18, 19-ний өдрүүдэд зохион байгуулсугай 3 Н
2017.09.26 А/194

 

“Хот тохижилтын алба” ОНӨААТҮГ-т хог

тээвэрлэлтийн автомашин нийлүүлэх ажлыг

ашиглалтанд хүлээн авах Ажлын хэсэг

байгуулах тухай

Тус дүүрэгт 2017 онд Нийслэлийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжсэн “Пи си маркет” ХХК гүйцэтгэгчээр ажилласан буй “Хот тохижилтын алба” ОНӨААТҮГ-т “Хог тээвэрлэлтийн автомашин нийлүүлэх ажил”-ыг ашиглалтанд хүлээн авах Ажлын хэсгийг дараах бүрэлдэхүүнтэй байгуулсугай.

 

1 Н
2017.09.26 А/195

 

Архивын баримтын нэгдсэн тооллого

явуулах тухай

 

 

Дүүргийн албан байгууллагуудын архивын баримтыг нэгдсэн тоо бүртгэлд хамруулах, тэдгээрийн тоо хэмжээг гаргах, хадгалалт хамгаалалт, бүрэн бүтэн байдлыг шалгаж цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээг тодорхойлох зорилгоор архивын баримтын нэгдсэн тооллогыг 2017 оны 09 дүгээр сарын 20-ны өдрөөс 2017 оны 10 дугаар сарын 15-ны өдрийн хооронд зохион байгуулсугай.

 

3 Н
2017.09.26 А/196

 

Газар эзэмшүүлэх, ашиглуулах эрхийн

хугацаа сунгах тухай

 

Газар эзэмших, ашиглах эрхийн хугацаа сунгуулахаар хүсэлтээ ирүүлсэн доорх аж ахуйн нэгж, байгууллагын ашиглуулах эрхийн гэрчилгээний хугацааг хавсралтанд зааснаар сунгаж баталгаажуулсугай.

 

2 Н
2017.09.26 А/197

 

Газар эзэмшүүлэх эрхийн

талбайн хэмжээ өөрчлөх тухай

 

Газар эзэмших, ашиглах эрхийн талбайн хэмжээ өөрчлүүлэхээр хүсэлтээ ирүүлсэн аж ахуйн нэгж, байгууллагын талбайн хэмжээг өөрчлөн хавсралтаар баталсугай.

 

2 Н
2017.09.29 А/198

 

Багш нарын баярын 51 дэх өдрийг

тэмдэглэн өнгөрүүлэх тухай

 

Дэлхийн багш нарын баярын 23, Монголын багш нарын 51 дэх өдрийг дүүрэгт 2017 оны 10 дугаар сарын 04-ний өдөр тэмдэглэн өнгөрүүлж, төлөвлөгөөнд тусгагдсан арга хэмжээг цаг хугацаанд нь чанартай зохион байгуулж үр дүнг эргэн тайлагнахыг Ажлын хэсэг /Ш.Баасансүрэн/-т үүрэг болгосугай.

 

3 Н
2017.10.03 А/199

 

Монгол улсад орчин цагийн

Архивын алба үүсэн байгуулагдсаны

90 жилийн ойг тэмдэглэх тухай

 

Монгол Улсад орчин цагийн Архивын алба үүсэн байгуулагдсаны 90 жилийн ойг 2017 оны 10 дугаар сарын 05, 06-ны өдрүүдэд тэмдэглэн өнгөрүүлсүгэй.

 

4 Н
2017.10.03 А/200

 

Дүүргийн ахмад настангуудад

хүндэтгэл үзүүлэх тухай

 

Дүүргийн хэмжээнд “Ахмадын өдөр”-ийг тэмдэглэн өнгөрүүлэх ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүнийг нэгдүгээр, арга хэмжээнд оролцох ахмадын нэрсийг хоёрдугаар, зарцуулах хөрөнгийн төсвийг гуравдугаар хавсралтаар тус тус баталсугай.

 

12 Н
2017.10.04 А/201

 

Багш нарын баярын 51 дэх өдрийг

тэмдэглэн өнгөрүүлэх тухай

 

Дэлхийн багш нарын баярын 23, Монголын багш нарын 51 дэх өдрийг дүүрэгт 2017 оны 10 дугаар сарын 04-ний өдөр тэмдэглэн өнгөрүүлж, төлөвлөгөөнд тусгагдсан арга хэмжээг цаг хугацаанд нь чанартай зохион байгуулж үр дүнг эргэн тайлагнахыг Ажлын хэсэг /Ш.Баасансүрэн/-т үүрэг болгосугай.

 

3 Н
2017.10.05 А/202

 

“Хүүхдийн найрал дууны шилдэг хамтлаг”

шалгаруулах уралдаанд оролцуулах тухай

Дүүрэгт 2017 оны 10 дугаар сарын 13-ны өдөр зохион байгуулагдах Монгол Улсын Хөдөлмөрийн баатар, төрийн шагналт Ардын жүжигчин Д.Лувсаншаравын нэрэмжит “Хүүхдийн найрал дууны шилдэг хамтлаг” шалгаруулах 25 дахь удаагийн уралдаанд “Хангай” цогцолбор сургуулийн сурагчдыг бэлтгэн оролцуулж, үр дүнг эргэн тайлагнахыг Ажлын хэсэг /Ш.Баасансүрэн/-т үүрэг болгосугай.

 

3 Н
2017.10.05 А/203

 

“Хот тохижилтын алба” ОНӨААТҮГ-т ковш

нийлүүлэх ажлыг ашиглалтанд хүлээн авах

Ажлын хэсэг байгуулах тухай

 

Тус дүүрэгт 2017 онд Нийслэлийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжсэн “Ихрийн бууц” ХХК гүйцэтгэгчээр ажилласан “Хот тохижилтын алба” ОНӨААТҮГ-т ковш нийлүүлэх ажлыг ашиглалтанд хүлээн авах Ажлын хэсгийг дараах бүрэлдэхүүнтэй байгуулсугай.

 

1 Н
2017.10.05 А/204

 

2 дугаар хорооны 6 дугаар байрны гадна

фасад засварлах ажлын гүйцэтгэгчийг сонгон

шалгаруулах үнэлгээний хороо байгуулах тухай

 

 

Тус дүүргийн 2 дугаар хорооны 6 дугаар байрны гадна фасад засварлах ажлын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах үнэлгээний хороог дараах бүрэлдэхүүнтэй байгуулсугай.

 

1 Н
2017.10.05 А/205

 

Буцалтгүй тусламж олгох тухай

 

Тус дүүргийн 1 дүгээр хороо, 3 дугаар байрны 33 тоотод оршин суугч Балжиннямын Даваагийн нөхөр Гомбосүрэнгийн Энхбулган зуурдаар нас барсан тул буцалтгүй тусламж олгосугай.

 

1 Н
2017.10.05 А/206

 

“Нийслэл болон дүүргийн санхүү

төрийн сангийн хэлтсүүдийн дунд нөхөрсөг

спортын тэмцээн зохион байгуулах тухай”

 

 

Нийслэл болон 9  дүүргийн Санхүү, төрийн сангийн хэлтсийн мэргэжилтнүүдэд харилцан туршлага судлах, хамтын үйл ажиллагааг сайжруулах, бие бялдрын хөгжлийг дэмжих, чөлөөт цагийг зөв боловсон өнгөрүүлэх зорилгоор нөхөрсөг спортын тэмцээнийг Багануур, Налайх дүүргийн Санхүү, төрийн сангийн хэлтэстэй хамтран 2017 оны 10 дугаар сарын 6-7-ны өдрүүдэд Багануур дүүргийн Уурхайчин спорт цогцолбор, Усан спорт боулингийн төвд зохион байгуулсугай.

 

2 Н
2017.10.06 А/207

 

1 дүгээр хорооны 4 дүгээр байрны орцны үүд

засварлах ажлыг ашиглалтанд хүлээн авах

Ажлын хэсэг томилох тухай

 

 

Тус дүүрэгт 2017 онд Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжсэн “Орчлон” иргэдийн бүлэг гүйцэтгэгчээр ажилласан “1 дүгээр хорооны 4 дүгээр байрны орцны үүд засварлах ажил”-ыг ашиглалтанд хүлээн авах Ажлын хэсгийг дараах бүрэлдэхүүнтэй байгуулсугай.

 

1 Н
2017.10.06 А/208

 

1 дүгээр хорооны 3 дугаар байрны орцны үүд

засварлах ажлыг ашиглалтанд хүлээн авах

Ажлын хэсэг томилох тухай

 

Тус дүүрэгт 2017 онд Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжсэн “Баян хангай” иргэдийн бүлэг гүйцэтгэгчээр ажилласан “1 дүгээр хорооны 3 дугаар байрны орцны үүд засварлах ажил”-ыг ашиглалтанд хүлээн авах Ажлын хэсгийг дараах бүрэлдэхүүнтэй байгуулсугай.

 

1 Н
2017.10.10 А/209

 

Гадаад томилолтын тухай

 

 

2017 оны 10 дугаар сарын 12-16-ны өдрүүдэд ӨМӨЗО-ны Хөх хотын Хорин гэр шянь дүүрэг болон аж ахуйн нэгж, байгууллагуудын үйл ажиллагаатай танилцах, туршлага судлах арга хэмжээнд Дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын дарга Э.Эрдэнэтуяа, Санхүү, төрийн сангийн хэлтсийн дарга Ц.Мягмарсүрэн, Нийгмийн хөгжлийн хэлтсийн дарга Ш.Баасансүрэн, Тохижилт, худалдаа үйлчилгээний хэлтсийн дарга Д.Хүрэлбаатар нарыг оролцуулсугай.

 

1 Н
2017.10.10 А/210

 

Мал эмнэлгийн үйлчилгээ явуулсан

вакцинжуулалтын зардал гаргах тухай

 

2017 оны халдварт өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх төлөвлөгөөт вакцинжуулалтыг 2017 оны 04 дүгээр сарын 22-ны өдрөөс 09 дүгээр сарын 25-ны өдрийг дуусталх хугацаанд дүүргийн 164 малчин, мал бүхий айл өрхийн давхардсан тоогоор 21558 мал, амьтдыг хамруулж гүйцэтгэсэн ажлын тайланг үндэслэн үлдэгдэл санхүүжилтийг “ЦЭФ” трейд ХХК мал эмнэлэг үржлийн үйлчилгээний нэгжид олгосугай.

 

3 Н
2017.10.10 А/211

 

Ажлын хэсэг байгуулах тухай

 

Дүүргийн төр, захиргааны байгууллагаас 2017 онд хийж хэрэгжүүлсэн бүтээн байгуулалт болон хөрөнгө оруулалт, цаг үеийн шинжтэй томоохон ажлуудын мэдээллийг бэлтгэх, иргэдэд сурталчилах, мэдээллийн ил тод байдлыг хангах үүрэг бүхий Ажлын хэсгийг дараах бүрэлдэхүүнтэй байгуулсугай. 1 Н
2017.10.11 А/212

 

Томуу, томуу төст өвчнөөс урьдчилан

сэргийлэх бэлэн байдлыг хангах

арга хэмжээний чиглэл батлах тухай

 

Дүүрэгт Томуу, томуу төст өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх, бэлэн байдлыг хангах арга хэмжээг зохион байгуулж ажиллахыг Эрүүл мэндийн төв /Х.Ганбат/-д даалгасугай.

 

3 Н
 

 

Дархлаажуулалтын 10 хоногийг

зохион байгуулах тухай

 

“Томуугийн эсрэг, дархлаажуулалт” уриан дор дархлаажуулах ажлыг  дүүрэгт  2017 оны 10 дугаар сарын 16-наас 10 дугаар сарын 26-ны хооронд зохион байгуулсугай.

 

2 Н
2017.10.13 А/214

 

Д.Энхлэнгийн нэр өөрчлөх тухай

 

Тус дүүргийн 1 дүгээр  хороо, Өндөртолгой 6-45 тоотод оршин суугч иргэн  Даваадэмбэрэлийн Энхлэн /УФ15250606/-гийн нэрийг Даваадэмбэрэлийн Энэрэл гэж  өөрчлөхийг зөвшөөрсүгэй. 1 Н
2017.10.30 А/215

 

Цэргийн дүйцүүлэх алба хаагчдын

гүнзгийрүүлсэн шатны сургалт зохион

байгуулах тухай

 

 

Цэргийн дүйцүүлэх алба хаагчдын мэдлэг, дадлага олгох гүнзгийрүүлсэн шатны сургалтыг 2017 оны 10 дугаар сарын 30-наас 11 дүгээр сарын 01-ний өдрүүдэд дүүргийн Онцгой байдлын гал түймэр унтраах, аврах 80 дугаар ангид зохион байгуулахыг Засаг даргын Тамгын газрын Цэргийн штаб /дэд хурандаа Л.Баатарзоригт/-т үүрэг болгосугай.

 

2 Н
2017.10.30 А/216

 

Газар эзэмшүүлэх эрхийн гэрчилгээний

нэр шилжүүлэх тухай

 

 

Дүүргийн Засаг даргын захирамжаар олгогдсон газар эзэмших эрхийн эрх шилжүүлэхээр хүсэлт гаргасан 1 /нэг/ аж ахуйн нэгж, байгууллагын газар эзэмшүүлэх эрхийн гэрчилгээний нэрийг хавсралтанд зааснаар шилжүүлсүгэй.

 

2 Н
2017.11.03 А/217

 

   Гамшгаас хамгаалах төлөвлөгөө

боловсруулах ажлын хэсэг байгуулах тухай

 

   Гамшгаас хамгаалах төлөвлөгөө

боловсруулах ажлын хэсэг байгуулах тухай

 

1 Н
2017.11.08 А/218

 

Мотоциклийн хөдөлгөөнийг түр

хугацаагаар хязгаарлах тухай

 

 

Өвлийн улирал эхэлж, автомашины зорчих хэсгийн гадаргууд хальтиргаа, гулгаа үүсч, авто замын нөхцөл байдал хүндэрсэн үед мотоциклоор замын хөдөлгөөнд оролцогчдын амь нас, эрүүл мэндийг осол гэмтлээс урьдчилан сэргийлэх, учирч болох эрсдлийг багасгах, замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангуулах зорилгоор дүүргийн нутаг дэвсгэрт 2017 оны 11 дүгээр сарын 15-наас 2018 оны 04 дүгээр сарын 15-ны өдрийн хооронд мотоцикльтой замын хөдөлгөөнд оролцохыг түр хугацаагаар хориглосугай.

 

1 Н
2017.11.08 А/219

 

2017 оны “Шилдэг хүүхэд”,

“Хүүхэд гэр бүлд ээлтэй байгууллага”

шалгаруулах ажлын хэсэг томилох тухай

 

 

Хүүхдүүдийн авьяас, чадварыг дэмжих, хүүхэд гэр бүлд ээлтэй орчин, нөхцөлийг бүрдүүлэх зорилгоор зохион байгуулагдаж буй Нийслэлийн 2017 оны “Шилдэг хүүхэд”, “Хүүхэд, гэр бүлд ээлтэй байгууллага” шалгаруулах ажлыг дүүрэгт 2017 оны 11 дүгээр сарын 17–ны өдрийн дотор зохион байгуулсугай.

 

3 Н
2017.11.08 А/220

 

Төл малыг бруцеллёз өвчнөөс урьдчилан

сэргийлэх вакцинжуулалтад хамруулах тухай

 

Дүүргийн нутаг дэвсгэрт байгаа салаа туурайтай малын төл /ишиг, хурга, эм тугалыг/ бруцеллёз өвчнөөс  урьдчилан сэргийлэх вакцинжуулалтанд 2017 оны 10 дугаар сарын 15-ны өдрөөс 11 дүгээр сарын 01-ний өдрийн хооронд бүрэн хамруулсугай.

 

2 Н
2017.11.09 А/221

 

2017.11.09 А/222

 

Мал, амьтны гоц халдварт шүлхий

өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх вакцинжуулалтад

хамруулах тухай

 

Дүүргийн нутаг дэвсгэрт байгаа үхэр, гахайг шүлхий өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх вакцинжуулалтанд 2017 оны 09 дүгээр сарын 30-ны өдрөөс 10 дугаар сарын 06-ны өдрийн хооронд бүрэн хамруулсугай.

 

1 Н
2017.11.09 А/223

 

Мал, амьтны гоц халдварт шүлхий

өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх

вакцинжуулалтад хамруулах тухай

 

Дүүргийн нутаг дэвсгэрт байгаа үхрийг шүлхий өвчнөөс  урьдчилан сэргийлэх зорилгоор 2 дугаар ээлжийн давтан вакцинжуулалтанд 2017 оны 11 дүгээр сарын 08-ны өдрөөс 11 дүгээр сарын 17-ны өдрийн хооронд бүрэн хамруулсугай. 1 Н
2017.11.20 А/224

 

“Нарт хангай” Хүүхэд хөгжил, сургалтын

төвийн бүтэц, орон тоо, дүрэм батлах  тухай

 

Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг, Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн газрын дарга, Нийслэлийн Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн газрын дарга болон Багахангай дүүргийн Засаг даргатай байгуулсан хамтран ажиллах санамж бичгийн хүрээнд  Дүүрэгт “Нарт хангай” Хүүхэд хөгжил, сургалтын  төвийг байгуулсугай.

 

6 Н
2017.11.20 А/225

 

Газар эзэмшүүлэх, ашиглуулах эрхийн

гэрчилгээг хүчингүй болгох тухай

 

  1. Газар эзэмшүүлэх, ашиглуулах эрхийн гэрээнд заасны дагуу газрын төлбөрөө төлөөгүй, газрын төлбөрийн их хэмжээний өр, авлага үүсгэсэн газар дээрээ 2 /хоёр/ жил үйл ажиллагаа эрхлээгүй, хавсралтад нэр нь заагдсан 1 /нэг/ иргэний газар эзэмших эрхийг хүчингүй болгосугай.

 

2 Н
2017.11.20 А/226

 

Газар эзэмшүүлэх,  ашиглуулах эрх

баталгаажуулах  тухай

 

Газар эзэмшиж, ашиглах эрхээ баталгаажуулахаар хүсэлтээ ирүүлсэн  4 /дөрөв/ иргэн аж, ахуйн нэгж байгууллагийн хүсэлтийг  хавсралтаар баталгаажуулсугай.

 

2 Н
2017.11.27 А/227

 

Дүүргийн 2017 оны хөрөнгө оруулалтын

ажлын талаар танилцуулга, гарын авлага

бэлтгэх тухай

 

Дүүрэгт 2017 онд хийгдсэн хөрөнгө оруулалтын ажлын талаар танилцуулга бэлтгэх, түүний эх бэлтгэлийн стандарт чанарт хяналт тавьж, холбогдох ажлыг зохион байгуулахыг Төрийн захиргааны удирдлагын хэлтэс /М.Давааням/-т үүрэг болгосугай.

 

2 Н
2017.11.27 А/228

 

“Аз жаргалтай хотын индекс” тооцох

ажлыг зохион байгуулах Ажлын хэсэг

томилох тухай

 

Дүүргийн эдийн засаг, нийгмийг хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд иргэдийн эрүүл аюулгүй, ээлтэй орчинд тав тухтай, амар тайван аж төрж, амьдрах нөхцлийг бүх талаар нь бүрдүүлэх зорилгоор дүүргийн “Аз жаргалтай хотын индекс”-ийг тооцсугай.

 

5 Н
2017.11.27 А/229

 

Хаягжуулалтын ажлыг зохион

байгуулах Ажлын хэсэг томилох тухай

 

 

Тус дүүргийн Гэр хорооллын айл, өрхийн хашааг хаягжуулах ажлыг зохион байгуулах үүрэг бүхий Ажлын хэсгийг дараах бүрэлдэхүүнтэй байгуулсугай.

 

1 Н
2017.11.27 А/230

 

Цэргийн дүйцүүлэх албыг мөнгөн

төлбөрийн хэлбэрээр орлуулан хаасан

иргэдийн нэрс батлах тухай

 

Тус дүүргийн цэргийн алба хаах насны дээд хязгаарт хүрч, дүйцүүлэх албыг мөнгөн төлбөрийн хэлбэрээр орлуулан хаасан иргэдийн нэрсийг хавсралтаар баталсугай.

 

2 Н
2017.11.27 А/231

 

Биеийн тамир, спортын салбарын

“Улсын нэг удаагийн  үзлэг тооллого”

зохион байгуулах тухай

 

Биеийн тамир, спортын салбарын “Улсын нэг удаагийн үзлэг тооллого”-ыг дүүрэгт  2017 оны 11 дүгээр сарын 30-наас 12 дугаар сарын 20-ны хооронд зохион байгуулахыг Биеийн тамир, спорт хороо /Г.Жамсран/-нд үүрэг болгосугай.

 

3 Н
2017.11.27 А/232

 

Хүүхдийн эрхийн хууль зүйн хороог

шинэчлэн байгуулах тухай

 

Гэмт хэрэг, зөрчил үйлдсэн гэж сэжиглэгдэж, мөрдөн шалгагдаж байгаа, гэмт хэргийн гэрч, хохирогч болсон, ял шитгүүлсэн, албадлагын арга хэмжээ авагдсан, зөрчил үйлдэж шийтгэгдсэн хүүхдэд үйлчилгээ үзүүлэх чиг үүрэгтэй дүүргийн “Хүүхдийн эрхийн хууль зүйн хороо”-г шинэчлэн байгуулсугай. 2 Н
2017.11.27 А/233

 

Хэлний бодлогын үндэсний зөвлөлийн

орон тооны бус салбар зөвлөл байгуулах тухай

 

 

Монгол хэлний талаарх төрийн бодлого, хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлж, төрийн захиргааны бүх шатны байгууллагын төрийн албан хэрэгт крилл болон үндэсний бичгийн хэм хэмжээг мөрдүүлж хэвшүүлэх зорилгоор дүүрэгт хэлний бодлогын үндэсний зөвлөлийн орон тооны бус салбар зөвлөл байгуулсугай. 2 Н
2017.11.27 А/234

 

Г.Гансүх, Б.Батзаяа нарын ургийн

овгийг өөрчлөх тухай

 

 

Тус дүүргийн 2 дугаар  хороо, Хангай хотхоны 14 дүгээр байр 10 тоотод оршин суугч, иргэн  Халзан овогтой Галбаатарын Гансүх /ЛЮ80032111/-ын ургийн овгийг өөрийн хүсэлтийг үндэслэн Гүн гэх, Мэргэд овогтой Батхуягийн Батзаяа  /ЛЮ80032465/-ын ургийн овгийг өөрийн хүсэлтийг үндэслэн Саарал уд гэж  өөрчлөхийг  зөвшөөрсүгэй.

 

1 АХ
2017.11.30 А/235

 

Өвс тэжээлийн нөөц бүрдүүлэх тухай

 

Цаг агаарын төлөв байдал 3, 4 дүгээр сард тал хээрийн нутгаар салхины эрч ширүүсч, үе үе цасан болон шороон шуурга шуурч, мал төллөлт хаваржилт хүндэрч болзошгүй байгаа тул улсын нөөцөөс олгох өвс, тэжээлийг татан авч дүүргийн аюулгүй нөөц бүрдүүлэлтийг хангахыг Онцгой байдлын хэлтэс /дэд хурандаа Б.Цогбадрах/-т, өвөлжилт хаваржилт хүндэрсэн малчдын судалгааг нарийвчлан гаргаж тараах ажлыг чанар үр дүнтэй зохион байгуулахыг хороодын Засаг дарга нар /Б.Гэрэлмаа, М.Өсөхдэлгэр/-т даалгасугай.

 

2 Н
2017.12.04 А/236

 

Төрөлжсөн асрамжийн үйлчилгээнд

хамруулах тухай

 

Нийгмийн халамжийн дэмжлэг, туслалцаа зайлшгүй шаардлагатай 1 дүгээр хорооны иргэн Должинсүрэнгийн Мөнхтуяа /хз87011028/-г Төв аймгийн Батсүмбэр дэх хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн төрөлжсөн асрамжийн үйлчилгээнд хамруулахыг зөвшөөрсүгэй. 1 Н
2017.12.05 А/237

 

Дүүргийн “2017 оны Хөдөлмөрийн аварга

байгууллага”, салбарын аварга ажилтнуудыг

шалгаруулах Ажлын хэсэг байгуулах тухай

 

Дүүргийн “2017 оны Хөдөлмөрийн аварга байгууллага”, салбарын аварга ажилтнуудыг шалгаруулах Ажлын хэсгийг дараах бүрэлдэхүүнтэй байгуулсугай.

 

2 Н
2017.12.06 А/238

 

2017  оны мал, тэжээвэр амьтад, хашаа,

худгийн  тооллого явуулах тухай

 

Дүүргийн нутаг дэвсгэрт байгаа мал, тэжээвэр амьтад, хашаа, худгийн тооллогыг 2017 оны 12 дугаар сарын 07-ноос 17-ны өдрүүдэд, хяналтын тооллогыг 12 дугаар сарын 18, 19-ний өдрүүдэд тус тус явуулсугай. 7 Н
2017.12.06 А/239

 

С.Ану-Үжинг үрчлүүлэх  тухай

 

Тус дүүргийн 2 дугаар хороо Замчин 1-9 тоотод оршин суугч, иргэн  Чогсомын Отгонбаярын охин Ану-Үжинг 2 дугаар хороо, Замчин 1-9 тоотод оршин суугч иргэн  хойд эцэг Борисийн Батбаярт үрчлүүлсүгэй.

 

1 Н
2017.12.06 А/240

 

Дүүрэгт өрхийн үйлдвэрлэл

эрхлэгчдийг дэмжих төсөл шалгаруулах

болзолт уралдаан зарлах тухай

 

Өрхийн үйлдвэр эрхлэгчдийн бүтээлч сэтгэлгээг хөгжүүлэх, тэдний шинэ санаа, үйлдвэрлэсэн бүтээгдэхүүнийг иргэд олон нийтэд сурталчлах, өрхийн үйлдвэрлэлийн хөгжлийг дэмжих зорилгоор дүүрэгт өрхийн үйлдвэр эрхлэгчдийн дунд төсөл шалгаруулах уралдаан зарлахыг Жижиг дунд үйлдвэрийг дэмжих төв /Д.Гантулга/-д даалгасугай. 5 Н
2017.12.06 А/241

 

Орон тооны бус инженерийн болон

бизнесийн зөвлөл байгуулах тухай

 

Дүүргийн Засаг даргын дэргэд Зөвлөн туслах үйлчилгээ үзүүлэх чиг үүрэг бүхий орон тооны бус инженерийн болон бизнесийн зөвлөл байгуулсугай.

 

2 Н
2017.12.06 А/242

 

Дүүргийн аюулгүйн нөөцөд

бэлтгэсэн өвсийг татан авах тухай

 

 

Дүүргийн малчид, мал бүхий иргэдийн 2017-2018 оны өвөлжилт, хаваржилтын бэлтгэл ажлыг хангах ажлын хүрээнд бэлтгэсэн өвсийг татан авахад шаардагдах шатахуун болон бусад зардалд зориулан хөрөнгө гаргасугай.

 

2 Н
2017.12.06 А/243

 

Эзэмшиж буй газрын байршил

өөрчлөх тухай

 

Эзэмшиж буй газрынхаа байршлыг өөрчлөх хүсэлт гаргасан 3 /гурав/ иргэний газрын байршлыг өөрчлөн хавсралтаар баталгаажуулсугай.

 

2 Н
2017.12.08 А/244

 

Газар эзэмшүүлэх эрх олгох тухай

 

Дүүргийн хэмжээнд шинээр газар эзэмших хүсэлт ирүүлсэн 147 /Нэг зуун дөчин долоон/ иргэнд гэр бүлийн хэрэгцээнд зориулан 15 жилийн хугацаатай эзэмшүүлж  иргэдэд олгох газрын байршил, зориулалт талбайн хэмжээг хавсралтаар баталсугай.

 

2 Н
2017.12.13 А/245

 

Халдваргүйжүүлэлтийн цэг ажиллуулах

тухай

 

Малын гоц халдварт өвчин оношлогдсон бүс нутгаас амьд мал, мал амьтан тэдгээрийн гаралтай түүхий эд бүтээгдэхүүн болон бусад зүйл ачсан тээврийн хэрэгсэлээр шүлхий өвчний үүсгэгч Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт зөөвөрлөгдөн ирэх цаашид тархах нөхцөл үүсэж байгаа тул дүүргийн замын цагдаагийн хяналтын цэгт 2017 оны 12 дугаар сарын 01-нээс 2018 оны 02 дугаар сарын 01 хүртэл ариутгал халдваргүйжүүлэлтийн цэг ажиллуулсугай.

 

1 н
2017.12.13 А/246

 

Дүүргийн зорилтот бүлгийн өрхөд

хүнсний эрхийн бичгээр үйлчилгээ үзүүлэх

хүнсний дэлгүүрийг сонгон шалгаруулах

үнэлгээний хороо байгуулах тухай

 

Тус дүүргийн 1, 2 дугаар хороонд дүүргийн зорилтот бүлгийн өрхөд хүнсний эрхийн бичгээр үйлчилгээ үзүүлэх  хүнсний дэлгүүрийг сонгон шалгаруулах үнэлгээний хороог дараах бүрэлдэхүүнтэй байгуулсугай.

 

1 Н
2017.12.14 А/247

 

Цэргийн үүрэгтэн, бэлтгэл офицерын

бүртгэл явуулах тухай

 

Дүүргийн хэмжээнд цэргийн үүрэгтэн, бэлтгэл офицерын бүртгэлийг 2018 оны 01 дүгээр сарын 04-нөөс 20-ны өдрүүдэд зохион байгуулсугай.

 

5 Н
2017.12.14 А/248

 

Онцгой амжилт гаргасан сурагчдыг

шагнаж урамшуулах тухай

 

“Онцгой амжилт гаргасан багш, сурагчдыг шагнаж урамшуулах журам”-ын дагуу Дүүрэгт 2017 онд урлаг, спортын өндөр амжилт гаргасан сурагчдыг шагнаж урамшуулах ажлыг зохион байгуулахыг Нийгмийн хөгжлийн хэлтэс /Ш.Баасансүрэн/-т үүрэг болгосугай.

 

2 Н
2017.12.14 А/249

 

Дүүргийн “Шинэ жилийн баяр”-ыг

тэмдэглэн өнгөрүүлэх тухай

 

Дүүргийн “Шинэ жилийн баяр”-ын арга хэмжээг 2017 оны 12 дугаар сарын 28-ны өдөр 2 дугаар хороонд зохион байгуулсугай.

 

4 Н
2017.12.15 А/250

 

Дүүргийн 2017 оны “Хөдөлмөрийн аварга”

байгууллага, ажилтан, иргэдийг шагнах тухай

 

2017 онд эрхэлсэн ажил хөдөлмөртөө өндөр амжилт гарган үр бүтээлтэй ажиллаж, дүүрэг орон нутгаа хөгжүүлэх үйлсэд үнэтэй хувь нэмэр оруулж буй  байгууллага, ажилтан, иргэдийг  шагнасугай. 2 Н
2017.12.15 А/251

 

“Худалдааны салбарын ажилчдын өдөр”-ийг

тэмдэглэн өнгөрүүлэх тухай

 

Худалдааны салбарын ажилчдын өдөр”-ийг дүүрэгт   2017 оны 12 дугаар сарын 20-ны өдөр зохион байгуулахыг Тохижилт, худалдаа үйлчилгээний хэлтэс /Д.Хүрэлбаатар/-т үүрэг болгосугай.

 

3 Н
2017.12.19 А/252

 

Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн холбооны

үйл ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлэх тухай

 

 

Дүүргийн Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн холбоо нь өөрийн төсөв, санхүүжилт байхгүй тул үйл ажиллагаанд нь дэмжлэг үзүүлж холбогдох зардлыг гаргасугай.

 

2 Н
2017.12.19 А/253

 

Дүүргийн хариуцлагатай эргүүл, жижүүр

томилон ажиллуулах тухай

 

Шинэ жилийн баярын өдрүүдэд сахилга, хариуцлага, нийгмийн дэг журмыг чангатгаж, болзошгүй гамшиг ослоос урьдчилан сэргийлж, албан байгууллага бүр хариуцлагатай эргүүл жижүүр томилон, хяналт тавьж ажиллахыг аж ахуйн нэгж, байгууллагын дарга, эрхлэгч нарт даалгасугай.

 

3 Н
2017.12.19 А/254

 

“Шинэ оны анхны нар угтах” ёслолын

арга хэмжээ зохион байгуулах тухай

 

Дүүрэгт “Шинэ оны анхны нар угтах” ёслолын үйл ажиллагааг 2018 оны 01           дүгээр сарын 01-ний өдөр зохион байгуулсугай. 3 Н
2017.12.19 А/255

 

Зохион байгуулалтын арга

хэмжээ авах тухай

 

 

Дээрх үйл ажиллагаанд хяналт тавьж, пиротехникийн төрлийн хэрэгслийг  худалдаалах, түүгээр үйлчилэхдээ тусгай зөвшөөрөл бүхий байгууллагаас худалдан авах, хаана хэзээ үйлдвэрлэсэн, хэрэглэх заавар нь тодорхой бус баталгаагүй пиротехникийн хэрэгсэл /салют/ худалдаалахыг таслан зогсоох, илэрсэн тохиолдолд /хураан авах, зохих журмын дагуу устгах/ шаардлагатай арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэх, иргэдэд санамж, заавар, зөвлөгөө өгч ажиллахыг Онцгой байдлын хэлтэс /Б.Цогбадрах/, Мэргэжлийн хяналтын тасаг /Ц.Зуунчимэг/, Цагдаагийн хэлтэс /Б.Нямсүрэн/-т тус тус үүрэг болгосугай.

 

1 Н
2017.12.21 А/256

 

Өвс тэжээлийн аюулгүйн нөөц

бүрдүүлэх тухай

 

Цаг агаарын хүндрэл, болзошгүй гамшиг тохиолдохоос урьдчилан сэргийлэх зорилгоор Нийслэлээс хуваарилагдсан хөрөнгөөр өвс тэжээлийн аюулгүйн нөөц бүрдүүлсүгэй.

 

3 Н
2017.12.21 А/257

 

Засаг даргын Удирдлагын зөвлөлийн

гишүүдэд урамшуулал олгох тухай

 

Дүүргийн Засаг даргын дэргэдэх Удирдлагын зөвлөлийн гишүүдэд хуралдааны ирц, үр дүнг тооцож урамшуулал олгосугай.

 

2 Н
2017.12.21 А/258

 

“Гамшигтай тэмцэх баг”-ийг бэлтгэх

сургалт зохион байгуулах тухай

 

Улаан загалмайн сайн дурын идэвхтнүүдэд гамшгийн үед бэлэн байх, хариу арга хэмжээ авах, чадавхыг бэхжүүлэх зорилгоор “Гамшигтай тэмцэх баг бэлтгэх” сургалтыг 2017 оны 12 дугаар сарын 22, 23, 24-ний өдрүүдэд  зохион байгуулсугай.

 

3 Н
2017.12.28 А/259

 

Газар эзэмшүүлэх эрхийн гэрчилгээний

нэр шилжүүлэх тухай

 

 

Газар эзэмших эрх шилжүүлэхээр хүсэлт гаргасан 1 /нэг/ аж ахуйн нэгж, байгууллагын газар эзэмшүүлэх эрхийн гэрчилгээний нэрийг хавсралтанд зааснаар шилжүүлсүгэй.

 

2 Н

 

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Email this to someonePrint this page

Сэтгэгдэл үлдээх

Одоор тэмдэглэгдсэн хэсгийг заавал бөглөх ёстой. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>