2017 ОНД АРЬС ШИРНИЙ УРАМШУУЛАЛД ХАМРАГДАХ МАЛЧИН, МАЛ БҮХИЙ ИРГЭДИЙН ЖАГСААЛТ

Нийслэлийн багахангай дүүргийн 2017 онд арьс ширний урамшуулалд хамрагдах малчин, мал бүхий иргэдийн жагсаалт
Д/д Малчины нэр Регистрийн дугаар Итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчийн үнэмлэхний дугаар Хоршоо Малын төрөл А дансанд тоологдсон малын тоо Падааны дугаар Банкны нэр Огноо 1-р зэрэг 2-р зэрэг Бусад Амьдаар тушаасан малын тоо Нийт
1 Г.Лхамсүрэн НБ44020610 2028 300500019323 үхэр 66 8969951 Төрийн банк 2016.12.05 58 58
2 Г.Лхамсүрэн НБ44020611 2028 300500019323 ямаа 49 432404 Төрийн банк 2016.10.01 50 50
3 Г.Лхамсүрэн НБ44020612 2028 300500019323 хонь 27 432403 Төрийн банк 2016.12.08 120 120
4 Н.Батмөнх НГ59072174 2330 300500136400 адуу 28 8122966 Төрийн банк 2016.12.25 10 10
5 Н.Батмөнх НГ59072175 2330 300500136400 хонь 187 288724 Төрийн банк 2016.12.25 57 57
6 Н.Батмөнх НГ59072176 2330 300500136400 ямаа 223 288725 Төрийн банк 2016.12.25 43 43
7 Н.Батмөнх НГ59072177 2330 300500136400 үхэр 28 8122967 Төрийн банк 2016.12.25 15 15
8 Э.Энхбаатар ЦД56032775 2039 300700033487 үхэр 23 8071027 Төрийн банк 2016.12.21 9 9
9 Т.Наранжав ШГ50070165 2039 300700127371 үхэр 7 8071003 Төрийн банк 2016.12.19 1 1
10 Т.Наранжав ШГ50070166 2039 300700127371 хонь 26 431606 Төрийн банк 2016.12.19 8 8
11 Т.Наранжав ШГ50070167 2039 300700127371 ямаа 48 431605 Төрийн банк 2016.12.19 15 15
12 Ч.Нэргүй НЬ82030271 2039 300700046211 үхэр 5 8071021 Төрийн банк 2016.12.19 4 4
13 Ш.Хадбаатар ЛА76072718 2039 300700046128 үхэр 5 8071009 Төрийн банк 2016.12.25 3 3
14 Ш.Хадбаатар ЛА76072719 2039 300700046128 хонь 30 431620 Төрийн банк 2016.12.25 5 5
15 Ш.Хадбаатар ЛА76072720 2039 300700046128 ямаа 71 431619 Төрийн банк 2016.12.23 30 30
16 Ц.Гэрэлмаа ОГ77031501 2028 300500103600 хонь 212 432406 Төрийн банк 2016.09.18 103 103
17 Ц.Гэрэлмаа ОГ77031502 2028 300500103600 үхэр 31 8969953 Төрийн банк 2016.12.08 48 48
18 Ц.Гэрэлмаа ОГ77031503 2028 300500103600 ямаа 111 432408 Төрийн банк 2016.09.15 72 72
19 Б.Жаргалсайхан УВ72081019 2039 300700029556 ямаа 342 431618 Төрийн банк 2016.12.23 25 25
20 Б.Жаргалсайхан УВ72081020 2039 300700029556 хонь 85 431617 Төрийн банк 2016.12.23 23 23
21 Б.Жаргалсайхан УВ72081021 2039 300700029556 үхэр 13 8071008 Төрийн банк 2016.12.25 5 5
22 А.Чимгээ НЗ79063065 2039 300700011597 хонь 52 431614 Төрийн банк 2016.12.09 30 30
23 А.Чимгээ НЗ79063066 2039 300700011597 ямаа 38 431613 Төрийн банк 2016.12.10 30 30
24 Л.Хишигдолгор ШЖ82082009 2039 300700046115 хонь 70 431616 Төрийн банк 2016.12.20 27 27
25 Л.Хишигдолгор ШЖ82082010 2039 300700046115 ямаа 123 431615 Төрийн банк 2016.12.21 31 31
26 Л.Хишигдолгор ШЖ82082011 2039 300700046115 үхэр 11 8071007 Төрийн банк 2016.12.21 8 8
27 Ц.Батмөнх ЧР37012516 2039 300500083864 хонь 358 431607 Төрийн банк 2016.12.16 20 20
28 Ц.Батмөнх ЧР37012517 2039 300500083864 үхэр 51 8071004 Төрийн банк 2016.12.23 6 6
29 Ц.Батмөнх ЧР37012518 2039 300500083864 ямаа 112 431608 Төрийн банк 2016.12.24 2 2
30 А.Баасандорж НШ69122372 2039 300500079411 хонь 21 431609 Төрийн банк 2016.12.25 5 5
31 А.Баасандорж НШ69122373 2039 300500079411 ямаа 223 431610 Төрийн банк 2016.12.26 21 21
32 Д.Равзанаадий ДЮ52020976 2039 300500125633 ямаа 152 431611 Төрийн банк 2016.12.20 30 30
33 Д.Равзанаадий ДЮ52020977 2039 300500125633 хонь 820 431612 Төрийн банк 2016.12.21 20 20
34 Д.Равзанаадий ДЮ52020978 2039 300500125633 үхэр 172 8071005 Төрийн банк 2016.12.21 25 25
35 Н.Насанжаргал НВ74043007 2039 300700046190 үхэр 11 8071018 Төрийн банк 2016.12.16 2 2
36 Н.Насанжаргал НВ74043008 2039 300700046190 ямаа 43 431635 Төрийн банк 2016.12.23 2 2
37 Н.Насанжаргал НВ74043009 2039 300700046190 хонь 22 431634 Төрийн банк 2016.12.24 3 3
38 Ц.Одгэрэл НД64122779 2039 300700046131 хонь 17 431629 Төрийн банк 2016.12.21 4 4
39 Ц.Одгэрэл НД64122780 2039 300700046131 ямаа 20 431628 Төрийн банк 2016.12.21 1 1
40 Ц.Одгэрэл НД64122781 2039 300700046131 үхэр 33 8071013 Төрийн банк 2016.12.16 3 3
41 М.Мөнх-Амгалан УГ75093012 2039 300700046153 үхэр 30 8071014 Төрийн банк 2016.12.17 10 10
42 Б.Шаарийбуу НЗ65040566 2039 310600010313 ямаа 35 431625 Төрийн банк 2016.12.18 50 50
43 Б.Шаарийбуу НЗ65040567 2039 310600010313 хонь 30 431626 Төрийн банк 2016.12.19 43 43
44 Д.Бадамсүрэн ОС59112010 2039 300700030333 үхэр 16 807020 Төрийн банк 2016.12.20 5 5
45 Д.Бадамсүрэн ОС59112011 2039 300700030333 ямаа 200 431639 Төрийн банк 2016.12.21 35 35
46 Д.Бадамсүрэн ОС59112012 2039 300700030333 хонь 210 431640 Төрийн банк 2016.12.22 15 15
47 Ч.Энхтуяа НЕ60111068 2028 5029835704 ямаа 95 432411 Хаан банк 2016.12.03 106 106
48 Ч.Энхтуяа НЕ60111069 2028 5029835704 хонь 37 432412 Хаан банк 2016.12.04 65 65
49 С.Цогтсайхан НЗ78060179 2039 300500083240 үхэр 15 8071010 Төрийн банк 2016.12.05 3 3
50 С.Цогтсайхан НЗ78060180 2039 300500083240 ямаа 223 431622 Төрийн банк 2016.12.06 15 15
51 С.Цогтсайхан НЗ78060181 2039 300500083240 хонь 555 431621 Төрийн банк 2016.12.07 5 5
52 Ц.Очирхуяг НВ76092554 2039 300500078219 үхэр 2 807011 Төрийн банк 2016.12.08 3 3
53 Ц.Очирхуяг НВ76092555 2039 300500078219 ямаа 50 431624 Төрийн банк 2016.12.09 100 100
54 Ц.Очирхуяг НВ76092556 2039 300500078219 хонь 45 431623 Төрийн банк 2016.12.10 60 60
55 Ц.Жамбалцэрэн НВ80102211 2039 300500077733 үхэр 5 807015 Төрийн банк 2016.12.11 4 4
56 Ц.Жамбалцэрэн НВ80102212 2039 300500077733 хонь 30 431630 Төрийн банк 2016.12.12 11 11
57 Ц.Жамбалцэрэн НВ80102213 2039 300500077733 ямаа 17 431631 Төрийн банк 2016.12.13 13 13
58 Г.Лувсанбалдан УЕ44031614 2039 300500054894 үхэр 9 8071019 Төрийн банк 2016.12.14 3 3
59 Г.Лувсанбалдан УЕ44031615 2039 300500054894 хонь 41 431638 Төрийн банк 2016.12.15 15 15
60 Г.Лувсанбалдан УЕ44031616 2039 300500054894 ямаа 40 431637 Төрийн банк 2016.12.16 13 13
61 Б.Мижиддорж УБ82021210 2039 300700046206 адуу 638 8071022 Төрийн банк 2016.12.17 73 73
62 Б.Мижиддорж УБ82021211 2039 300700046206 үхэр 14 8071023 Төрийн банк 2016.12.18 2 2
63 С.Мөнхнасан НЗ69070365 2039 300700046240 хонь 109 431643 Төрийн банк 2016.12.19 25 25
64 С.Мөнхнасан НЗ69070366 2039 300700046240 үхэр 42 8071025 Төрийн банк 2016.12.20 17 17
65 Т.Доржпалам ЗЮ36052019 2039 300700046177 үхэр 8 807016 Төрийн банк 2016.12.22 5 5
66 С.Мөнхбат НД85051177 2039 300700046233 үхэр 31 807024 Төрийн банк 2016.12.25 5 5
67 Э.Намсай ОС53071912 2039 300700046265 хонь 600 431642 Төрийн банк 2016.12.21 162 162
68 С.Алтанхүү ХМ73121470 2039 300700046189 ямаа 29 431632 Төрийн банк 2016.12.23 19 19
69 С.Алтанхүү ХМ73121471 2039 300700046189 үхэр 2 807017 Төрийн банк 2016.12.20 3 3
70 С.Алтанхүү ХМ73121472 2039 300700046189 хонь 18 431633 Төрийн банк 2016.12.25 23 23
71 Л.Самбуу НВ58021821 2039 300700046254 үхэр 28 807028 Төрийн банк 2016.12.26 23 23
72 Т.Амарсанаа УХ82092598 2039 300500068348 хонь 5 431641 Төрийн банк 2016.12.22 9 9
73 Д.Жамъянсан ЗП74111615 2039 300700046144 үхэр 8 807012 Төрийн банк 2016.12.25 4 4
74 Д.Жамъянсан ЗП74111616 2039 300700046144 ямаа 28 431627 Төрийн банк 2016.12.24 6 6
75 Ү.Эрдэнэчимэг НВ87051701 2039 300700019683 үхэр 11 8071029 Төрийн банк 2016.12.25 2 2
76 Ү.Эрдэнэчимэг НВ87051702 2039 300700019683 хонь 37 431646 Төрийн банк 2016.12.25 6 6
77 Ү.Эрдэнэчимэг НВ87051701 2039 300700019683 ямаа 45 431647 Төрийн банк 2016.12.25 5 5
78 Д.Өвгөнсүрэн ВЮ51102530 2028 300500070248 ямаа 80 432415 Төрийн банк 2016.12.05 15 15
79 Д.Өвгөнсүрэн ВЮ51102531 2028 300500070248 үхэр 19 8969961 Төрийн банк 2016.12.05 4 4
80 Д.Өвгөнсүрэн ВЮ51102532 2028 300500070248 хонь 3 432416 Төрийн банк 2016.12.05 10 10
81 Л.Оюун НА57040869 2039 103200414046 ямаа 30 431645 Төрийн банк 2016.12.15 12 12
82 Л.Оюун НА57040870 2039 103200414046 хонь 29 431644 Төрийн банк 2016.12.16 10 10
83 Г.Баатарчулуун УБ50060519 2039 300700044707 хонь 35 431603 Төрийн банк 2016.12.31 16 16
84 Г.Баатарчулуун УБ50060520 2039 300700044707 ямаа 66 431604 Төрийн банк 2016.12.31 21 21
85 Г.Баатарчулуун УБ50060521 2039 300700044707 үхэр 33 8071002 Төрийн банк 2016.12.31 21 21
86 Б.Нацагдорж УБ80080819 2039 300700046222 үхэр 12 8071026 Төрийн банк 2016.12.25 5 5
87 Ц.Сүрэндорж ЦЖ61012171 2039 300500128416 хонь 95 431601 Төрийн банк 2016.12.15 25 25
88 Ц.Сүрэндорж ЦЖ61012172 2039 300500128416 ямаа 78 431602 Төрийн банк 2016.12.15 13 13
89 Ц.Сүрэндорж ЦЖ61012173 2039 300500128416 үхэр 40 8071001 Төрийн банк 2016.12.15 5 5
Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Email this to someonePrint this page

Сэтгэгдэл үлдээх

Одоор тэмдэглэгдсэн хэсгийг заавал бөглөх ёстой. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>