2-р хорооны 12,13 дугаар байрны халуун усны оруулга болон төв шугам, худаг шинээр хийх тухай

НИЙСЛЭЛИЙН БАГАХАНГАЙ ДҮҮРГИЙН

ТОХИЖИЛТ, ХУДАЛДАА ҮЙЛЧИЛЧИЛГЭЭНИЙ ХЭЛТЭС

ИЛТГЭХ ХУУДАС

2-р хорооны 12,13 дугаар байрны

халуун усны оруулга болон төв шугам,

худаг шинээр хийх тухай

 

2016 оны 09 дүгээр сарын 25.

2016 онд орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгө оруулалтаар2 дугаар хорооны 12,13 дугаар байрны дулааны шугамыг шинээр хийх ажлын зураг, төсөв боловсруулах ажлыг  “Эрчим Төсөл” ХХК, 2 дугаар хорооны 12,13 дугаар байрны халуун усны оруулга болон төв шугам, худаг шинээр хийх ажлын гүйцэтгэгчээр  “Хэмжил зүй” ХХК шалгарч 70.7 сая төгрөгний ажлыг хийж, ашиглалтанд бүрэн оруулав.

Үр дүн:Иргэд ая тухтай дулаан орчинд ажиллаж амьдрах орчин бүрдэв.

 

Presentation1

        ИЛТГЭЛ ХУУДАС БИЧСЭН

ТОХИЖИЛТ, ХУДАЛДАА ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ

                                  ХЭЛТСИЙН МЭРГЭЖИЛТЭН                              Ё.ГЭРЭЛЦЭЦЭГ

 

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Email this to someonePrint this page

Сэтгэгдэл үлдээх

Одоор тэмдэглэгдсэн хэсгийг заавал бөглөх ёстой. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>