2-р хорооны 6,7,8-р байрны орцны үүдний засварын ажлын тухай

НИЙСЛЭЛИЙН БАГАХАНГАЙ ДҮҮРГИЙН

ТОХИЖИЛТ, ХУДАЛДАА ҮЙЛЧИЛЧИЛГЭЭНИЙ ХЭЛТЭС

ИЛТГЭХ ХУУДАС

2-р хорооны 6,7,8-р байрны орцны үүдний

засварын ажлын тухай

 

2016 оны 09 дүгээр сарын 28.

 

Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгө оруулалтаар 2-р хорооны  6,7,8 дугаар байрнуудын орцны үүдний талбай засварлах ажлын  гүйцэтгэгчээр “Мөнхийн Баян” иргэдийн бүлэг шалгарч  9.8  сая төгрөгний   ажлыг  хийв.

Тохижилт, худалдаа үйлчилгээний хэлтэс нь хийгдэж байгаа ажилд тухай бүр хяналт тавьж ажиллав.

Үр дүн: Иргэдийн тав тухтай амьдрах орчин нөхцөл бүрдэв.

 

 

Presentation1

                          ИЛТГЭЛ ХУУДАС БИЧСЭН

ТОХИЖИЛТ, ХУДАЛДАА ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ

                                  ХЭЛТСИЙН МЭРГЭЖИЛТЭН                              Ё.ГЭРЭЛЦЭЦЭГ

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Email this to someonePrint this page

Сэтгэгдэл үлдээх

Одоор тэмдэглэгдсэн хэсгийг заавал бөглөх ёстой. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>