Дүүргийн авто замын тойрог хэсгүүдээр хаалт, хамгаалалт, тэмдэг тэмдэглэгээ хийх

НИЙСЛЭЛИЙН БАГАХАНГАЙ ДҮҮРГИЙН

ТОХИЖИЛТ, ХУДАЛДАА ҮЙЛЧИЛЧИЛГЭЭНИЙ ХЭЛТЭС

ИЛТГЭХ ХУУДАС

Дүүргийн авто замын тойрог хэсгүүдээр хаалт,

хамгаалалт, тэмдэг тэмдэглэгээ хийх

 

2016 оны 11 дүгээр сарын 30.

 

Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгө оруулалтаар  дүүргийнавтозамын тойрог хэсэгттэмдэгтэмдэглэгээ, хашлагахаалтхийх ажлын  төсөв  хийгдэж, гүйцэтгэгчээр”ЭнДиТрейд”ХХК шалгарч 22,9 сая төгрөг зарцуулав.

Авто замуудын тэмдэг тэмдэглэгээ, хашлага хийх ажилдТохижилт, худалдаа үйлчилгээнийхэлтсээс тогтмол хяналт тавьж ажиллав.

Мөн дүүргийн төсвийн хөрөнгөөр”Анд Уул” ХХК-тай гэрээ байгуулан  авто замын хэвтээ тэмдэглэгээ хийх  барааг нийлүүлж 4,8 сая төгрөг зарцуулав.

      Үр дүн:Дүүргийн авто замын тэмдэг тэмдэглэгээ сайжрав.

 

Presentation1

                          ИЛТГЭЛ ХУУДАС БИЧСЭН

ТОХИЖИЛТ, ХУДАЛДАА ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ

                             ХЭЛТСИЙН МЭРГЭЖИЛТЭН                         Ё.ГЭРЭЛЦЭЦЭГ

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Email this to someonePrint this page

Сэтгэгдэл үлдээх

Одоор тэмдэглэгдсэн хэсгийг заавал бөглөх ёстой. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>