1 дүгээр хорооны орон сууцны 2, 3, 4, 6дугаар байрны төв шугам дулаалах тухай

НИЙСЛЭЛИЙН БАГАХАНГАЙ ДҮҮРГИЙН

ТОХИЖИЛТ, ХУДАЛДАА ҮЙЛЧИЛЧИЛГЭЭНИЙ ХЭЛТЭС

ИЛТГЭХ ХУУДАС

1 дүгээр хорооны орон сууцны

2, 3, 4, 6дугаар байрны

төв шугам дулаалах тухай

 

2016 оны 11 дүгээр сарын 16.

“Дулаан Багахангай” аяны хүрээнд 1 дүгээр хорооны орон сууцны 2, 3, 4, 6 дугаар байрнуудын халаалтын 300м төв магистрал шугамын дулаалгын материал худалдан авахад шаардагдах хөрөнгийг  Дүүргийн засаг даргын 2016 оны А/188 дугаар захирамжаар 654.430 төгрөгийг Засаг даргын нөөц хөрөнгөөс зарцуулав.

Тус шугам дулаалах ажлыг 1 дүгээр хорооны “Хангай өргөө” сууц өмчлөгчдийн холбоо 2016 оны 11 дүгээр сарын 07-14-ны өдрүүдэд хийж гүйцэтгэж дуусгав.

Тохижилт, худалдаа үйлчилгээний хэлтэс нь хийгдэж байгаа ажилд тухай бүр хяналт тавьж ажиллав.

Үр дүн:Дулаан алдагдалгүй, иргэдийн тав тухтай амьдрах орчинг бүрдүүлэв.

Presentation1

ИЛТГЭЛ ХУУДАС БИЧСЭН

ТОХИЖИЛТ, ХУДАЛДАА ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ

ХЭЛТСИЙН МЭРГЭЖИЛТЭН                         Ё.ГЭРЭЛЦЭЦЭГ

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Email this to someonePrint this page

Сэтгэгдэл үлдээх

Одоор тэмдэглэгдсэн хэсгийг заавал бөглөх ёстой. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>