“Дулаан Багахангай” аян зохион байгуулах тухай

 

НИЙСЛЭЛИЙН БАГАХАНГАЙ ДҮҮРГИЙН

ТОХИЖИЛТ, ХУДАЛДАА ҮЙЛЧИЛЧИЛГЭЭНИЙ ХЭЛТЭС

ИЛТГЭХ ХУУДАС

“Дулаан Багахангай” аян зохион

байгуулах тухай

 

2016 оны 11 дүгээр сарын 25.

 

Дүүргийн Засаг даргын 2016 оны А/177 дугаар захирамжаар “Дулаан Багахангай” аяныг 2016 оны 10 дугаар сарын 03-ны өдрөөс 11 дүгээр сарын 15-ны өдөр хүртэл зохион байгуулав.

Тус аяны хүрээнд зохион байгуулах ажлын төлөвлөгөөг 10 заалттай боловсруулан хэрэгжилтийг ханган ажилласан бөгөөд тус арга хэмжээнд  11.8 сая төгрөг зарцуулав.

Тохижилт, худалдаа үйлчилгээний хэлтэс нь хийгдэж байгаа ажилд тухай бүр хяналт тавьж, төлөвлөгөөний биелэлт, тайланг нэгтгэн гарган удирдлагынзөвлөлд хүргэн ажиллав.

Үр дүн:Дулаан алдагдлыг бууруулж, иргэдийн дулаан орчинд өвөлжих боломжийг бүрдүүлэв.

 

Presentation1

                          ИЛТГЭЛ ХУУДАС БИЧСЭН

ТОХИЖИЛТ, ХУДАЛДАА ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ

             ХЭЛТСИЙН МЭРГЭЖИЛТЭН                         Ё.ГЭРЭЛЦЭЦЭГ

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Email this to someonePrint this page

Сэтгэгдэл үлдээх

Одоор тэмдэглэгдсэн хэсгийг заавал бөглөх ёстой. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>