Халаалтын болон хэрэглээний халуун усны төв шугам засварлах тухай

НИЙСЛЭЛИЙН БАГАХАНГАЙ ДҮҮРГИЙН

ТОХИЖИЛТ, ХУДАЛДАА ҮЙЛЧИЛЧИЛГЭЭНИЙ ХЭЛТЭС

ИЛТГЭХ ХУУДАС

Халаалтын болон хэрэглээний халуун

усны төв шугам засварлах тухай

 

2016 оны 09 дүгээр сарын 08-ны өдөр

 

Дулаан алдагдлыг бууруулах зорилгоор ЗДТГазраас 6 дугаар байрны худаг хүртэлх 400 м дулааны шугам, худаг засварлах ажлын зураг төсвийг “Эрчим Төсөл” ХХК-иар хийлгэв.

Тус ажлыг хэсэгчлэн гүйцэтгэхээр  Дүүргийн засаг даргын 2016 оны А/155 дугаар захирамжаар хөрөнгийн зардал болох  3.732.000 төгрөгийг  шийдвэрлэн Ф80-ын 160м шугам шинэчлэн,  лоткийг 2016 оны 09 дүгээр сарын 08-нд засварлаж дуусгав.

Тохижилт, худалдаа үйлчилгээний хэлтэс нь хийгдэж байгаа ажилд тухай бүр хяналт тавьж ажиллав.

Үр дүн:Халаалтын болон хэрэглээний халууусны төв шугам  хэсэгчилэн засварлагдав.

 

Presentation1

                          ИЛТГЭЛ ХУУДАС БИЧСЭН

ТОХИЖИЛТ, ХУДАЛДАА ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ

            ХЭЛТСИЙН МЭРГЭЖИЛТЭН                         Ё.ГЭРЭЛЦЭЦЭГ

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Email this to someonePrint this page

Сэтгэгдэл үлдээх

Одоор тэмдэглэгдсэн хэсгийг заавал бөглөх ёстой. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>