Дүүргийн Төв талбайн “Гэрэлт цамхаг”-ын засварын ажил хийж гүйцэтгэх тухай

НИЙСЛЭЛИЙН БАГАХАНГАЙ ДҮҮРГИЙН

ТОХИЖИЛТ, ХУДАЛДАА ҮЙЛЧИЛЧИЛГЭЭНИЙ ХЭЛТЭС

ИЛТГЭХ ХУУДАС

Дүүргийн Төв талбайн “Гэрэлт цамхаг”-ын

засварын ажил хийж гүйцэтгэх тухай

 

Дүүргийн төв талбайн гэрэлтүүлгийн 4 ширхэг цамхагийг дүүргийн төсвийн хөрөнгөөр засварлах ажлын төсөв хийгдэж гүйцэтгэгчээр “Тэс эрчим” ХХК нь Засаг даргын тамгын газартай шууд гэрээ байгуулан  6.3 сая төгрөгийг дүүргийн төсвийн хөрөнгөөр хийж гүйцэтгэв.

Тус ажилд Засаг даргын 2016 оны А/150 дугаар захирамжаар байгуулагдсан  5 хүний бүрэлдэхүүнтэй ажлын хэсэг тухай бүр хяналт тавьж ажиллав.

Тохижилт, худалдаа үйлчилгээний хэлтэс нь хийгдэж байгаа ажилд тухай бүр хяналт тавьж ажиллав.

Үр дүн:Дүүргийн Төв талбайн гэрэлтүүлэг хэвийн ажиллагаанд орж иргэдийнтав тухтай амьдрах орчин нөхцөл бүрдэв.

 

Presentation1

 

                          ИЛТГЭЛ ХУУДАС БИЧСЭН

ТОХИЖИЛТ, ХУДАЛДАА ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ

  ХЭЛТСИЙН МЭРГЭЖИЛТЭН                         Ё.ГЭРЭЛЦЭЦЭГ

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Email this to someonePrint this page

Сэтгэгдэл үлдээх

Одоор тэмдэглэгдсэн хэсгийг заавал бөглөх ёстой. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>