Өвөлжилтийн бэлтгэл ажил хангагдлаа

НИЙСЛЭЛИЙН БАГАХАНГАЙ ДҮҮРГИЙН

ТОХИЖИЛТ, ХУДАЛДАА ҮЙЛЧИЛЧИЛГЭЭНИЙ ХЭЛТЭС

ИЛТГЭХ ХУУДАС

Өвөлжилтийнбэлтгэлажил

хангуулахтухай

 

2016 оны 10 дугаар сарын 05.

 

Дүүргийн  Засаг даргын 2016 оны А/120 дугаар захирамжаар “Өвөлжилтийн бэлтгэл  ажил хангуулах” ажлын хэсэг  11 хүний бүрэлдэхүүнтэй  томилогдон ажиллав.

Дүүргийн хэмжээнд өвөлжилтийн бэлтгэл ажлыг хангах төлөвлөгөөг 15 заалттайгаар боловсруулан хэрэгжилт  100 хувьтай биелэгдэв.

Тус ажлын хэсэг  2016 оны 08 дугаар сарын 15, 09 дүгээр сарын 20-21-ний өдрүүдэд нийт 2 удаа  дэд бүтцийн 12 байгууллагын өвөлжилтийн бэлтгэл ажлын явц,  тулгамдаж буй асуудалтай газар дээр нь  танилцаж  үзлэг шалгалт хийв.

Илч-Орд” НӨҮГ болон Төмөр замын Барилга ашиглалт үйлчилгээний 2 дугаар ангийн харъяа Багахангай хэсэг нь 2016 оны 09 дүгээр сарын 15,16-ны өдөр дүүргийн хэмжээнд  халаалт, дулааныг айл өрх,  аж ахуйн нэгж, байгууллагуудад бүрэн өгч доогоор үйлажиллагаанд гарсан зөрчил дутагдалгүй хэвийн горимд ажиллаж байна.

Тохижилт, худалдаа үйлчилгээний хэлтэс нь хийгдэж байгаа ажилд тухай бүр хяналт тавьж ажиллав.

Үр дүн:Өвөлжилтийн бэлтгэл  ажил бүрэн хангагдав.

Presentation1

ИЛТГЭЛ ХУУДАС БИЧСЭН

ТОХИЖИЛТ, ХУДАЛДАА ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ

  ХЭЛТСИЙН МЭРГЭЖИЛТЭН                         Ё.ГЭРЭЛЦЭЦЭГ

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Email this to someonePrint this page

Сэтгэгдэл үлдээх

Одоор тэмдэглэгдсэн хэсгийг заавал бөглөх ёстой. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>