НООСНЫ УРАМШУУЛАЛД ХАМРАГДАХ МАЛЧИН БӨГӨӨД МАЛ БҮХИЙ ИРГЭДИЙН НЭРС

2016.08.15                                                                                                                                                                                                                                 Багахангай

Малчны нэр Регистрийн дугаар Ноосны төрөл Үүлдэр Урд онд А дансанд тоологдсон малын       /хонь/ тоо Тушаасан компанийн нэр Малчин тамгатай эсэх Падаандугаар Тушаасан ноосны хэмжээ /кг/
Нийт 1-р зэрэг
1 Н.Батмөнх НГ59072174 хонь монгол 152 Ноос ирээдүй  ХХК тийм 146681 80.00 80.00
2 Л.Оюунбаяр НС85091171 хонь монгол 400 МОБС хоршоо тийм 20332 300.00 300.00
3 Б.Цэдэнбал НВ47102534 хонь монгол 328 Ноос ирээдүй ХХК тийм 146747 270.00 270.00
4 Ч.Лувсанбалдан НС60022979 хонь монгол 53 МОБС хоршоо тийм 20331 53.00 53.00
5 Ц.Хатанбаатар ЗЮ55091977 хонь монгол 129 МОБС хоршоо тийм 20339 100.00 100.00
6 Г.Лувсанбалдан УЕ44031614 хонь монгол 22 МОБС хоршоо тийм 20337 22.00 22.00
7 Д.Цэрэнлхам ИЛ82032401 хонь монгол 95 МОБС хоршоо тийм 20323 91.00 91.00
8 А.Баасандорж НШ69122372 хонь монгол 41 МОБС хоршоо тийм 20328 36.00 36.00
9 Ц.Сүрэндорж ЦЖ61012171 хонь монгол 80 МОБС хоршоо тийм 20330 83.00 83.00
10 Ц.Батмөнх ЧР37012516 хонь монгол 476 МОБС хоршоо тийм 20343 180.00 180.00
11 Г.Алтанцэцэг ЕЙ68080402 хонь монгол 130 МОБС хоршоо тийм 20340 130.00 130.00
12 Б.Жаргалсайхан УВ72081019 хонь монгол 93 МОБС хоршоо тийм 20342 90.00 90.00
13 Ч.Ганболд НВ66112330 хонь монгол 365 МОБС хоршоо тийм 20326 365.00 365.00
14 С.Бямбацэрэн ДИ67012001 хонь монгол 391 МОБС хоршоо тийм 20329 224.00 224.00
15 Д.Дэлгэрбат НЗ74112671 хонь монгол 236 МОБС хоршоо тийм 20327 236.00 236.00
16 Ш.Цэнд-Аюуш ЗВ61120136 хонь монгол 308 МОБС хоршоо тийм 20324 341.00 341.00
17 Ц.Гантөмөр ЦД72090118 хонь монгол 71 МОБС хоршоо тийм 20335 70.00 70.00
18 Д.Осоржам НВ48053002 хонь монгол 300 МОБС хоршоо тийм 20345 250.00 250.00
19 Т.Отгонбаяр ЗВ72050313 хонь монгол 797 МОБС хоршоо тийм 20338 617.00 617.00
20 А.Энхболд ДЮ83070212 хонь монгол 49 МОБС хоршоо тийм 20333 49.00 49.00
21 Л.Бямбаа УД73101305 хонь монгол 40 МОБС хоршоо тийм 20336 40.00 40.00
22 Б.Чинбат УБ61122611 хонь монгол 663 МОБС хоршоо тийм 20341 250.00 250.00
23 Д.Бадамсүрэн ОС59112010 хонь монгол 155 МОБС хоршоо тийм 20347 203.00 203.00
                 Бүгд хонь 5374 4,080.0 4,080.0

 

                                                                           ХЯНАСАН:                                                                                                                                                                                                                                                            ТОХИЖИЛТ, ХУДАЛДАА ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ                                                                                                                                                                                    ХЭЛТСИЙН ДАРГА                     Д.ХҮРЭЛБААТАР

                                                                          ТАЙЛАН НЭГТГЭН ГАРГАСАН:                                                                                                                                                                                                               ХӨДӨӨ АЖ АХУЙ, БАЙГАЛЬ ОРЧИН                                                                                                                                                                                                     ХАРИУЦСАН МЭРГЭЖИЛТЭН                     С.БАТЦЭЦЭГ

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Email this to someonePrint this page

Сэтгэгдэл үлдээх

Одоор тэмдэглэгдсэн хэсгийг заавал бөглөх ёстой. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>