НИЙСЛЭЛИЙН БАГАХАНГАЙ ДҮҮРГИЙН АРЬС ШИРНИЙ УРАМШУУЛАЛД ХАМРАГДАХ ИРГЭДИЙН СУДАЛГАА

2016.02.02                                                                                                                                                                                                Багахангай
Д/д Малчины нэр Регистрийн дугаар Итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчийн үнэмлэхний дугаар Хоршоо Малын төрөл А дансанд тоологдсон малын тоо Падааны дугаар Банкны нэр Огноо 1-р зэрэг 2-р зэрэг Нийт
1 Ц.Батмөнх ЧР37012516 2042 МОБС Үхэр 60 8026640 Төрийн банк 2015.12.25 7 7
Ц.Батмөнх ЧР37012517 2042 МОБС Хонь 476 115680 Төрийн банк 2015.12.25 19 19
Ц.Батмөнх ЧР37012518 2042 МОБС Ямаа 132 115681 Төрийн банк 2015.11.23 15 15
2 А.Баасандорж НШ69122372 2042 МОБС Ямаа 194 115682 Төрийн банк 2015.12.10 25 25
А.Баасандорж НШ69122373 2042 МОБС Хонь 41 115683 Төрийн банк 2015.12.10 9 9
3 Д.Бадамсүрэн ОС59112010 2042 МОБС Хонь 155 115689 Төрийн банк 2015.12.07 25 25
Д.Бадамсүрэн ОС59112011 2042 МОБС Ямаа 187 115690 Төрийн банк 2015.12.15 38 38
Д.Бадамсүрэн ОС59112012 2042 МОБС Үхэр 19 8026646 Төрийн банк 2015.12.12 5 5
4 Ц.Сүрэндорж ЦЖ61012171 2042 МОБС үхэр 35 8026641 Төрийн банк 2015.12.05 1 1
Ц.Сүрэндорж ЦЖ61012172 2042 МОБС Хонь 80 115684 Төрийн банк 2015.12.05 30 30
Ц.Сүрэндорж ЦЖ61012173 2042 МОБС Ямаа 95 115685 Төрийн банк 2015.12.05 10 10
5 Э.Энхбаатар ЦД56032775 2042 МОБС Үхэр 23 8026647 Төрийн банк 2015.12.13 13 13
6 Г.Баатарчулуун УБ50060519 2042 МОБС Хонь 26 115688 Төрийн банк 2015.12.10 5 5
Г.Баатарчулуун УБ50060520 2042 МОБС үхэр 45 8026643 Төрийн банк 2015.12.10 19 19
Г.Баатарчулуун УБ50060520 2042 МОБС Ямаа 44 115691 Төрийн банк 2015.12.02 26 26
7 Б.Нацагдорж УБ80080819 2042 МОБС үхэр 9 8026645 Төрийн банк 2015.12.07 3 3
8 Б.Дашдорж УБ79022719 2042 МОБС үхэр 16 8026644 Төрийн банк 2015.12.09 4 4
9 Д.Сүх ЙВ62112203 2042 МОБС Ямаа 17 115695 Төрийн банк 2015.11.23 13 13
Д.Сүх ЙВ62112203 2042 МОБС Хонь 42 115694 Төрийн банк 2015.12.23 2 2
10 Т.Наранжав ШГ50070165 2042 МОБС Үхэр 6 8026650 Төрийн банк 2015.12.01 2 2
Т.Наранжав ШГ50070165 2042 МОБС Ямаа 92 115687 Төрийн банк 2015.12.01 20 20
Т.Наранжав ШГ50070165 2042 МОБС Хонь 34 115686 Төрийн банк 2015.12.01 9 9
11 Б.Мижиддорж УБ82021210 2042 МОБС Үхэр 3 8026648 Төрийн банк 2015.12.25 2 2
12 Б.Шаарийбуу НЗ65040566 2042 МОБС Ямаа 87 115693 хаан банк 2015.12.13 20 20
Б.Шаарийбуу НЗ65040566 2042 МОБС Хонь 70 115692 хаан банк 2015.12.13 19 19
 

ХЯНАСАН

                                                                    ТОХИЖИЛТ, ХУДАЛДАА ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ
                                                                    ХЭЛТСИЙН ДАРГА                                Д.ХҮРЭЛБААТАР
                                                                    СУДАЛГАА ГАРГАСАН
                                                                    ХӨДӨӨ АЖ АХУЙ, БАЙГАЛЬ ОРЧИН ХАРИУЦСАН
                                                                    МЭРГЭЖИЛТЭН                           Ү.ЭРДЭНЭЧИМЭГ
Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Email this to someonePrint this page

Сэтгэгдэл үлдээх

Одоор тэмдэглэгдсэн хэсгийг заавал бөглөх ёстой. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>