Цэвэр бохир усны шугам сүлжээ, усан сан насосны станц, цэвэрлэх байгууламжийн өргөтгөл, шинэчлэлтийн ажил

0
405

Улсын хөрөнгө оруулалтаар лыг Комфорт импекс ХХК хийж гүйцэтгэж байгаа бөгөөд ажлын явц 95% байна. Төсөвт өртөг-7 тэрбум 600 сая. төгрөг. 2018 онд 1 тэрбум 700 сая төгрөг