Аврах гал унтраах 80-р ангийн галын депогийн барилгын ажил

0
158

Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар Аврах гал унтраах 80-р ангийн галын депогийн барилгын ажил Төсөвт өртөг– 1 тэр бум 250 сая. төгрөг

2018 онд 483,6 сая. төгрөг  Гүйцэтгэл -97хувь.        Гүйцэтгэгч— “Даяар Трейд” ХХК