“Харшлын эсрэг хамтдаа” уриатай “Шарилжгүй Улаанбаатар-3”

0
356

“Харшлын эсрэг хамтдаа” уриатай “Шарилжгүй Улаанбаатар-3” аяны хүрээнд шарилж устгалын ажлыг 3 удаа зохион байгуулж ажилласан.

Шарилж устгалын ажлыг дүүргийн хэмжээнд зохион байгуулсан бөгөөд 24 ААНБ, 58 иргэн 33164м2 талбайн зэрлэг ургамлыг устган төвлөрсөн хогийн цэгт  буулгав.