“Бүх нийтээр мод тарих өдөр”-ийг зохион байгуулагдлаа.

0
130

“Бүх нийтээр мод тарих өдөр”-ийг 2018 оны 05 дугаар сарын 12-ны өдөр зохион байгуулав. Арга хэмжээг дүүргийн 2 дугаар хорооны нэгдсэн талбайд зохион байгуулж дүүрэгт үйл ажиллагаа явуулдаг ААНБ, иргэдийг хамруулав. Мөн УБТЗ-ын Залуучуудын байгууллага нь тус дүүргийн Алсын худаг хэмээх газарт “Залуучуудын төгөл-2030” нэрийн дор 2000 мод тарих арга хэмжээг зохион байгуулав.

“Бүх нийтээр мод тарих өдөр”-т давхардсан тоогоор 57 ААНБ-ын 676 ажилтан албан хаагч оролцож 400м2 талбайг зүлэгжүүлэн, 31 цэцгийн мандал байгуулж 2432 ш мод бут сөөг тариалан 3.9 сая төгрөг зарцуулсан байна.