“Өгөөмөр өдөр” өдөрлөг зохион байгууллаа.

0
182

Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын албанаас Хог хаягдлыг эх үүсвэр дээр ангилан ялгах, багасгах, бууруулах, дахин ашиглах иргэдийн оролцоог нэмэгдүүлэх зорилгоор “Өөрт хэрэггүй зүйлээ хэрэгтэй нэгэндээ өгцгөөе” хуучин эд зүйлсээ худалдах, солилцох, үнэгүй өгөх Өгөөмөр өдөр” өдөрлөгийг 2018 оны 06 дугаар сарын 09-ний өдөр дүүргийн Төв талбай болон 2 дугаар хорооны урд талбайд тус тус зохион байгуулав.