“Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгийн төлөвлөлт, бүрдүүлэлт, хуваарилалт, зарцуулалт”-д хийсэн Нийцлийн аудитын тайлан

scan0047 scan0048 scan0049 scan0050 scan0053 scan0054 scan0055 scan0056 scan0057 scan0058 scan0059 scan0060 scan0061 scan0062 scan0063 scan0064 scan0065 scan0066 scan0067 scan0068 scan0070 scan0071

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Email this to someonePrint this page

Сэтгэгдэл үлдээх

Одоор тэмдэглэгдсэн хэсгийг заавал бөглөх ёстой. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>