Захирамжийн бүртгэл

ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН 2017 ОНЫ ЗАХИРАМЖЫН БҮРТГЭЛ

ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН 2017 ОНЫ ЗАХИРАМЖИЙН БҮРТГЭЛ № Баримтын огноо, дугаар Захирамжийн тэргүү Захирамжийн утга Хуудас ны тоо Кодификаци хийсэн эсэх Баримт бичгийн зэрэглэл Н –нээлттэй АХ- Ашиглалтын хязгаартай 2017.01.02 А/01   2017 оныг “Эрх зүйн шинэтгэлийг дэмжих, үйлчилгээний чанар, ажлын байрны сахилга, хариуцлагыг сайжруулах жил” болгон зарлах тухай   Дүүргийн хэмжээнд 2017 оныг “Эрх зүйн шинэтгэлийг дэмжих, үйлчилгээний чанар, ...

ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН 2016 ОНЫ ЗАХИРАМЖЫН БҮРТГЭЛ

ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН 2016 ОНЫ ЗАХИРАМЖИЙН БҮРТГЭЛ   №       Баримтын огноо, дугаар Захирамжийн тэргүү Захирамжийн утга Хуудас ны тоо Кодификаци хийсэн эсэх Н –нээлттэй АХ- Ашиглалтын хязгаартай 2016.01.04 А/01   Хөрөнгө оруулалтын ажлыг зохион байгуулах тухай     2016 оны орон нутгийн хөгжлийн сангийн болон орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжих төсөл арга хэмжээнүүдээс хариуцсан салбар ажлын ...