Захирамжийн бүртгэл

2018.03.16 А/49 Б.Отгон-Адъяаг шагнах тухай

Б.Отгон-Адъяаг шагнах тухай     Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2 дахь хэсэг, Төсвийн тухай хуулийн 41 дүгээр зүйлийн 41.2.2, Сангийн сайдын 2012 оны 239 дүгээр тушаалын хавсралтын 2.1.3 дахь заалт, Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн 2015 оны “Журам батлах тухай 134 дүгээр тогтоолын 2.4 дэх хэсэг, Дүүргийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын ...

ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН 2017 ОНЫ ЗАХИРАМЖЫН БҮРТГЭЛ

ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН 2017 ОНЫ ЗАХИРАМЖИЙН БҮРТГЭЛ № Баримтын огноо, дугаар Захирамжийн тэргүү Захирамжийн утга Хуудас ны тоо Кодификаци хийсэн эсэх Баримт бичгийн зэрэглэл Н –нээлттэй АХ- Ашиглалтын хязгаартай 2017.01.02 А/01   2017 оныг “Эрх зүйн шинэтгэлийг дэмжих, үйлчилгээний чанар, ажлын байрны сахилга, хариуцлагыг сайжруулах жил” болгон зарлах тухай   Дүүргийн хэмжээнд 2017 оныг “Эрх зүйн шинэтгэлийг дэмжих, үйлчилгээний чанар, ...

ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН 2016 ОНЫ ЗАХИРАМЖЫН БҮРТГЭЛ

ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН 2016 ОНЫ ЗАХИРАМЖИЙН БҮРТГЭЛ   №       Баримтын огноо, дугаар Захирамжийн тэргүү Захирамжийн утга Хуудас ны тоо Кодификаци хийсэн эсэх Н –нээлттэй АХ- Ашиглалтын хязгаартай 2016.01.04 А/01   Хөрөнгө оруулалтын ажлыг зохион байгуулах тухай     2016 оны орон нутгийн хөгжлийн сангийн болон орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжих төсөл арга хэмжээнүүдээс хариуцсан салбар ажлын ...