Тайлан мэдээлэл

“ИРГЭН ТАНЫГ СОНСЪЁ” УУЛЗАЛТЫГ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА.

Дүүргийн Засаг даргын 2017 оны 01 дүгээр сарын 25-ны өдрийн А/14 дүгээр  захирамжийн дагуу 2017 оны 02 дугаар сарын 20-ны өдөр дүүргийн удирдлагууд ахмадуудтай “Иргэн таныг сонсъё” нэртэй уулзалтыг хуваарийн дагуу хороо тус бүрт зохион байгууллаа. Нийт 206 ахмад оролцон, 11 ахмад 22 санал хүсэлт гарган, дүүргийн Засаг дарга холбогдох тайлбар, хариултыг өгөв. Уулзалтаар НИТХ-ын төлөөлөгч Б.Батнасан ахмадуудад гарын бэлэг  ...

“ИРГЭН ТАНЫГ СОНСЪЁ” УУЛЗАЛТЫН 2016 ОНЫ ЖИЛИЙН ЭЦСИЙН ТАЙЛАН

БАГАХАНГАЙ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР     ИЛТГЭХ ХУУДАС   “Иргэн таныг сонсъё” уулзалтын тухай   Дүүргийн Засаг даргын 2016 оны 01 дүгээр сарын 04-ний өдрийн “Иргэдтэй хийх уулзалтын хуваарийг шинэчлэн батлах тухай” А/15 дугаар захирамжийг батлуулан, биелэлтэнд хяналт тавин ажиллаж байна. Уулзалтыг хуваарийн дагуу 2 удаа зохион байгуулсан бөгөөд давхардсан тоогоор 280 иргэн хамрагдан, санал бодлоо солилцлоо. Нийт ...