Шуурхай зөвлөгөөнөөс өгсөн үүрэг даалгавар

2018 ОНЫ 04 ДҮГЭЭР САРЫН 23-НЫ ӨДРИЙН ДҮҮРГИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР ЗАСАГ ДАРГЫН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАР

2018 ОНЫ 04 ДҮГЭЭР САРЫН  23-НЫ  ӨДРИЙН ДҮҮРГИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР ЗАСАГ ДАРГЫН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАР   Дүүргийн шуурхайн үүргийн биелэлтийг Arial-12 фондоор бичиж, 2018 оны 05 дугаар сарын 02-ны  өдрийн 14.00 цагаас өмнө файл болон цаасан хэлбэрээр баталгаажуулан Төрийн захиргааны удирдлагын хэлтэс / geetsoo0421@yahoo.com /-т ирүүлнэ.   д/д Өгсөн үүрэг даалгавар Хариуцах эзэн Ногоон байгууламжинд цэнэг усалгаа ...

2018 ОНЫ 04 ДҮГЭЭР САРЫН  09-НИЙ  ӨДРИЙН ДҮҮРГИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР ЗАСАГ ДАРГЫН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАР 

  Дүүргийн шуурхайн үүргийн биелэлтийг Arial-12 фондоор бичиж, 2018 оны 04 дүгээр сарын 18-ны  өдрийн 14.00 цагаас өмнө файл болон цаасан хэлбэрээр баталгаажуулан Төрийн захиргааны удирдлагын хэлтэс / AOdko1987@gmail.com /-т ирүүлнэ.   д/д Өгсөн үүрэг даалгавар Хариуцах эзэн Газар хөдлөлтийн гамшгаас урьдчилан сэргийлэх зөвлөл дохио өгнө. Мэдээ мэдээллээр ханган ажиллах ОБХ 2018 оныг Өрхийн хөгжлийн дэмжих-Амьдрах орчныг сайжруулах жилд болгон ...

2018 ОНЫ 03 ДУГААР САРЫН 26-НЫ ӨДРИЙН ДҮҮРГИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР ЗАСАГ ДАРГЫН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАР 

  Дүүргийн шуурхайн үүргийн биелэлтийг Arial-12 фондоор бичиж, 2018 оны 04 дүгээр сарын 04-ний  өдрийн 12.00 цагаас өмнө файл болон цаасан хэлбэрээр баталгаажуулан Төрийн захиргааны удирдлагын хэлтэс / AOdko1987@gmail.com /-т ирүүлнэ.   д/д Өгсөн үүрэг даалгавар Хариуцах эзэн Нийслэлийн Удирдах ажилтны шуурхай зөвлөгөөнд дүүрэгт хийж хэрэгжүүлсэн ажил, цаашид хийх ажлын талаар мэдээлэл, танилцуулга бэлтгэх, ААНБ-ууд холбогдох мэдээллийг өгөх     ...

2018 ОНЫ 03 ДУГААР САРЫН 13-НИЙ ӨДРИЙН ДҮҮРГИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНЫ ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАР

2018 ОНЫ 03 ДУГААР САРЫН 13-НИЙ ӨДРИЙН ДҮҮРГИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНЫ ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАР     Дүүргийн шуурхайн үүргийн биелэлтийг Arial-12 фондоор бичиж, 2018 оны 03 дугаар сарын 21-ний өдөр файл болон цаасан хэлбэрээр баталгаажуулан Төрийн захиргааны удирдлагын хэлтэс  / AOdko1987@gmail.com /-т ирүүлнэ.   д/д Өгсөн үүрэг даалгавар Хариуцах эзэн 1 Авлигатай тэмцэх газраас ирэх ...

2018 ОНЫ 2 ДУГААР САРЫН 26-НЫ ӨДРИЙН ДҮҮРГИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР ЗАСАГ ДАРГЫН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАР

    Дүүргийн шуурхайн үүргийн биелэлтийг Arial-12 фондоор бичиж, 2018 оны 03 дугаар сарын 07-ны  өдрийн 12.00 цагаас өмнө файл болон цаасан хэлбэрээр баталгаажуулан Төрийн захиргааны удирдлагын хэлтэс / AOdko1987@gmail.com /-т ирүүлнэ.   д/д Өгсөн үүрэг даалгавар Хариуцах эзэн 1 Ажлын цаг ашиглалтыг сайжруулах гадуур ажилласан тохиолдолд тэмдэглэл хөтлөх ААНБ-ууд 2 Хөрөнгө оруулалтын ажлыг идэвхжүүлэх ХААА,ТХҮХ,СТСХ 3 Сургууль, цэцэрлэгийн засварын ...

2018 ОНЫ 2 ДУГААР САРЫН 05-НЫ ӨДРИЙН ДҮҮРГИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР ЗАСАГ ДАРГЫН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАР

Дүүргийн шуурхайн үүргийн биелэлтийг Arial-12 фондоор бичиж, 2018 оны 02 дугаар сарын -ны 21 өдрийн 12.00 цагаас өмнө файл болон цаасан хэлбэрээр баталгаажуулан Төрийн захиргааны удирдлагын хэлтэс / Batotgonbat2017@gmail.com /-т ирүүлнэ.   д/д Өгсөн үүрэг даалгавар Хариуцах эзэн 1 2018 оны 02 дугаар сарын 08 нд Ахмад настан хүлээн авах “Иргэн таныг сонсьё” уулзалт зохион байгуулах. ТЗУХНХХ ХХҮХ 2 2018 ...

2018 ОНЫ 01 ДҮГЭЭР САРЫН 22-НЫ ӨДРИЙН ДҮҮРГИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНЫ ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАР

2018 ОНЫ 01 ДҮГЭЭР САРЫН 22-НЫ ӨДРИЙН ДҮҮРГИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНЫ ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАР     Дүүргийн шуурхайн үүргийн биелэлтийг Arial-12 фондоор бичиж, 2018 оны 02 дугаар сарын 07-ны өдрийн 12.00 цагаас өмнө файл болон цаасан хэлбэрээр баталгаажуулан Төрийн захиргааны удирдлагын хэлтэс  / AOdko1987@gmail.com /-т ирүүлнэ.   д/д Өгсөн үүрэг даалгавар Хариуцах эзэн 1 Цаг ...

2018 ОНЫ 01 ДҮГЭЭР САРЫН 02-НЫ ӨДРИЙН ДҮҮРГИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНЫ ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАР

  Дүүргийн шуурхайн үүргийн биелэлтийг Arial-12 фондоор бичиж, 2018 оны 01 дүгээр сарын 17-ны өдрийн 12.00 цагаас өмнө файл болон цаасан хэлбэрээр баталгаажуулан Төрийн захиргааны удирдлагын хэлтэс  / AOdko1987@gmail.com /-т ирүүлнэ.   д/д Өгсөн үүрэг даалгавар Хариуцах эзэн 1 Дүүргийн хэмжээнд зөвшөөрөлгүйгээр худалдаа үйлчилгээ эрхэлж байгаа иргэн байгууллага байгаа эсэхийг тогтоох, зөвшөөрөлгүй архи согтууруулах ундаа, тамхи борлуулж буй дэлгүүрүүдэд арга ...

2017 ОНЫ 12 ДУГААР САРЫН 18-НЫ ӨДРИЙН ДҮҮРГИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР ЗАСАГ ДАРГЫН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАР

Дүүргийн шуурхайн үүргийн биелэлтийг Arial-12 фондоор бичиж, 2017 оны 12 дугаар сарын 27-ны өдрийн 12.00 цагаас өмнө файл болон цаасан хэлбэрээр баталгаажуулан Төрийн захиргааны удирдлагын хэлтэс  / AOdko1987@gmail.com /-т ирүүлнэ.   д/д Өгсөн үүрэг даалгавар Хариуцах эзэн 1 Нийслэлийн 2018 оны төсөв батлагдсантай холбогдуулан хөрөнгө оруулалт, төсөл арга хэмжээний задаргааг 2017 оны 12 дугаар сарын 18-ны дотор НЗДТГ-ын Бодлого, төлөвлөлтийн ...

2017 ОНЫ 12 ДУГААР САРЫН 04-НИЙ ӨДРИЙН ДҮҮРГИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАР

Дүүргийн шуурхайн үүргийн биелэлтийг Arial-12 фондоор бичиж, 2017 оны 12 дугаар сарын 13-ны өдрийн 12.00 цагаас өмнө файл болон цаасан хэлбэрээр баталгаажуулан Төрийн захиргааны удирдлагын хэлтэс  /аodko1987@gmail.com /-т ирүүлнэ.   № Товч  агуулга Хэрэгжүүлэх байгууллага 1 Байгууллагууд шинэ жил зохион байгуулахдаа аюулгүй байдлыг ханган ажиллах ААНБ 2 Дүүргийн Шинэ жилийн ажлын хэсэг ажлаа шуурхай зохион байгуулах /Дүүргийн төв талбайд арга ...

2017 ОНЫ 11 ДҮГЭЭР САРЫН 17-НЫ ӨДРИЙН ДҮҮРГИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАР

  Дүүргийн шуурхайн үүргийн биелэлтийг Arial-12 фондоор бичиж, 2017 оны 11 дугаар сарын 29-ны өдрийн 12.00 цагаас өмнө файл болон цаасан хэлбэрээр баталгаажуулан Төрийн захиргааны удирдлагын хэлтэс  /аodko1987@gmail.com /-т ирүүлнэ.     № Товч  агуулга Хэрэгжүүлэх байгууллага 1 Нийслэл, дүүргээс дэвшүүлсэн зорилтот жилийн хэрэгжилтийг байгууллага бүр дүгнэх, хамт олондоо танилцуулах ААНБ 2 Дүүргийн төсвийн тодогтолд тусгах саналаа СТСХ-т хүргэх, СТСХ ...

2017 ОНЫ 11 ДҮГЭЭР САРЫН 06-НЫ ӨДРИЙН ДҮҮРГИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР ЗАСАГ ДАРГЫН ЭДИЙН ЗАСАГ, НИЙГМИЙН ХӨГЖЛИЙН АСУУДАЛ ХАРИУЦСАН ОРЛОГЧИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАР

Дүүргийн шуурхайн үүргийн биелэлтийг Arial-12 фондоор бичиж, 2017 оны 11 дүгээр сарын 15-ны өдрийн 12.00 цагаас өмнө файл болон цаасан хэлбэрээр баталгаажуулан Төрийн захиргааны удирдлагын хэлтэс  /аodko1987@gmail.com /-т ирүүлнэ.     № Товч  агуулга Хэрэгжүүлэх байгууллага 1 Монгол Улсын Засгийн газрын 2017 оны “Сахилга хариуцлага, дэг журмыг чангатгах тухай” 01 дүгээр албан даалгаврыг хэрэгжүүлж, үр дүнг сар бүрийн 05-ны дотор ...

2017 ОНЫ 10 ДУГААР САРЫН 25-НЫ ӨДРИЙН ДҮҮРГИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР ЗАСАГ ДАРГЫН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАР   

  Дүүргийн шуурхайн үүргийн биелэлтийг Arial-12 фондоор бичиж, 2017 оны 11 дүгээр сарын 01-ний өдрийн 12.00 цагаас өмнө файл болон цаасан хэлбэрээр баталгаажуулан Төрийн захиргааны удирдлагын хэлтэс  / AOdko1987@gmail.com /-т ирүүлнэ.   д/д Өгсөн үүрэг Хэрэгжүүлэх байгууллага 1 Дүүргээс зохион байгуулж буй арга хэмжээнд оролцох /Бүх нийтийн цэвэрлэгээнд оролцох/ Мэргэжлийн хяналтын тасаг, Газрын алба 2 Дүүргийн Удирдах ажилтны шуурхай зөвлөгөөнд ...

2017 ОНЫ 10 ДУГААР САРЫН 06-НЫ ӨДРИЙН ДҮҮРГИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР ЗАСАГ ДАРГЫН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАР 

  Дүүргийн шуурхайн үүргийн биелэлтийг Arial-12 фондоор бичиж, 2017 оны 10 дугаар сарын 18-ны өдрийн 12.00 цагаас өмнө файл болон цаасан хэлбэрээр баталгаажуулан Төрийн захиргааны удирдлагын хэлтэс  / AOdko1987@gmail.com /-т ирүүлнэ.   № Товчагуулга Хэрэгжүүлэх байгууллага 1 Дүүргийн удирдах ажилтны шуурхай зөвлөгөөнд байгууллагын дарга нар биечлэн оролцох ААНБ-ын дарга эрхлэгч нар 2 Хийх хэрэгжүүлж буй ажлаа дүүргийн удирдлагуудад танилцуулах ААНБ ...

2017 ОНЫ 09 ДҮГЭЭР САРЫН 11-НЫ ӨДРИЙН ДҮҮРГИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР ЗАСАГ ДАРГЫН ЭДИЙН ЗАСАГ, НИЙГМИЙН ХӨГЖЛИЙН АСУУДАЛ ХАРИУЦСАН ОРЛОГЧИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАР

2017 ОНЫ 09 ДҮГЭЭР САРЫН 11-НЫ ӨДРИЙН ДҮҮРГИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР ЗАСАГ ДАРГЫН ЭДИЙН ЗАСАГ, НИЙГМИЙН ХӨГЖЛИЙН АСУУДАЛ ХАРИУЦСАН ОРЛОГЧИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАР   Дүүргийн шуурхайн үүргийн биелэлтийг Arial-12 фондоор бичиж, 2017 оны 10 дугаар сарын  04-ний өдрийн 14.00 цагаас өмнө файл болон цаасан хэлбэрээр баталгаажуулан Төрийн захиргааны удирдлагын хэлтэс  / AOdko1987@gmail.com /-т ирүүлнэ.   № Товч агуулга ...

2017 ОНЫ 09 ДҮГЭЭР САРЫН 11-НЫ ӨДРИЙН ДҮҮРГИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР ЗАСАГ ДАРГЫН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАР

2017 ОНЫ 09 ДҮГЭЭР САРЫН 11-НЫ ӨДРИЙН ДҮҮРГИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР ЗАСАГ ДАРГЫН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАР Дүүргийн шуурхайн үүргийн биелэлтийг Arial-12 фондоор бичиж, 2017 оны 09 дүгээр сарын 20-ны өдрийн 12.00 цагаас өмнө файл болон цаасан хэлбэрээр баталгаажуулан Төрийн захиргааны удирдлагын хэлтэс  / AOdko1987@gmail.com /-т ирүүлнэ.   № Товч агуулга Хэрэгжүүлэх байгууллага 1 Нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийг 2018 ...

2017 ОНЫ 08 ДУГААР САРЫН 28-НЫ ӨДРИЙН ДҮҮРГИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР ЗАСАГ ДАРГЫН ЭДИЙН ЗАСАГ, НИЙГМИЙН ХӨГЖЛИЙН АСУУДАЛ ХАРИУЦСАН ОРЛОГЧ Б.БОЛОРМААГИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАР

Дүүргийн шуурхайн үүргийн биелэлтийг Arial-12 фондоор бичиж, 2017 оны 08 дугаар сарын 06-ны өдрийн 12.00 цагаас өмнө файл болон цаасан хэлбэрээр баталгаажуулан Төрийн захиргааны удирдлагын хэлтэс  /my_odko17@yahoo.com /-т ирүүлнэ.   № Товч агуулга Хэрэгжүүлэх байгууллага 1 Нийслэлийн хэмжээнд 2017-2018 оны өвөлжилтийн бэлтгэл ажлыг бүрэн дуусгах ТХҮХДэд бүтцийн байгууллагууд 2 Нийслэлийн Засаг даргын 2017 оны “Сахилга хариуцлага, дэг журмыг сайжруулах тухай” ...

2017 ОНЫ 08 ДУГААР САРЫН 16-НЫ ӨДРИЙН ДҮҮРГИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР ЗАСАГ ДАРГЫН ЭДИЙН ЗАСАГ, НИЙГМИЙН ХӨГЖЛИЙН АСУУДАЛ ХАРИУЦСАН ОРЛОГЧИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАР

Дүүргийн шуурхайн үүргийн биелэлтийг Arial-12 фондоор бичиж, 2017 оны 08 дугаар сарын 23-ны өдрийн 12.00 цагаас өмнө файл болон цаасан хэлбэрээр баталгаажуулан Төрийн захиргааны удирдлагын хэлтэс  /my_odko17@yahoo.com /-т ирүүлнэ.   № Товч агуулга Хэрэгжүүлэх байгууллага 1 2017-2018 оны хичээлийн шинэ жилийн бэлтгэлийг бүрэн хангах.Ерөнхий боловсролын сургууль, цэцэрлэгүүдийг бүртгэлтийг холбогдох журмын дагуу зохион байгуулах.Сургуулийн сурагчдын автобусын аюулгүй байдалд хяналт тавих.“School police” ...

2017 ОНЫ 07 ДУГААР САРЫН 17-НИЙ ӨДРИЙН ДҮҮРГИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНЫ ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР ЗАСАГ ДАРГА С.ЭРДЭНЭБАЯРЫН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАР

2017 ОНЫ 07 ДУГААР САРЫН 17-НЫ  ӨДРИЙН ДҮҮРГИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНЫ  ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР ЗАСАГ ДАРГА С.ЭРДЭНЭБАЯРЫН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАР Дүүргийн шуурхайн үүргийн биелэлтийг Arial-12 фондоор бичиж, 2017 оны 07 дугаар сарын 26-ны өдрийн 12.00 цагаас өмнө файл болон цаасан хэлбэрээр  баталгаажуулан Төрийн захиргааны удирдлагын хэлтэс  /geetsoo0421@yahoo.com /-т ирүүлнэ.   № Товч  агуулга Хэрэгжүүлэх байгууллага 1 ААНБ-ын удирдлагууд болон ажилтнууд баталсан ...

2017 ОНЫ 07 ДУГААР САРЫН 03-НИЙ ӨДРИЙН ДҮҮРГИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНЫ ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР ЗАСАГ ДАРГА С.ЭРДЭНЭБАЯРЫН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАР

2017 ОНЫ 07 ДУГААР САРЫН 03-НИЙ  ӨДРИЙН ДҮҮРГИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНЫ  ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР ЗАСАГ ДАРГА С.ЭРДЭНЭБАЯРЫН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАР Дүүргийн шуурхайн үүргийн биелэлтийг Arial-12 фондоор бичиж, 2017 оны 07 дугаар сарын 16 -ний өдрийн 12.00 цагаас өмнө файл болон цаасан хэлбэрээр  баталгаажуулан Төрийн захиргааны удирдлагын хэлтэс  /my_odko17@yahoo.com /-т ирүүлнэ.   № Товч  агуулга Хэрэгжүүлэх байгууллага 1 Үндэсний их баяр наадмын ...