Засаг даргын захирамж

2017.10.05 А/204 2 дугаар хорооны 6 дугаар байрны гадна фасад засварлах ажлын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах үнэлгээний хороо байгуулах тухай

2017.10.05 А/204 2 дугаар хорооны 6 дугаар байрны гадна  фасад засварлах ажлын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах үнэлгээний хороо байгуулах тухай   Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2 дахь хэсэг, Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 46 дугаар зүйлийн 46.1.1 дэх заалт, 47 дугаар зүйл, дүүргийн ...

2017.10.05 А/203 “Хот тохижилтын алба” ОНӨААТҮГ-т ковш нийлүүлэх ажлыг ашиглалтанд хүлээн авах Ажлын хэсэг байгуулах тухай

2017.10.05 А/203  “Хот тохижилтын алба” ОНӨААТҮГ-т ковш  нийлүүлэх ажлыг ашиглалтанд хүлээн авах Ажлын хэсэг байгуулах тухай     Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2 дахь хэсэг, Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 46 дугаар зүйлийн 46.1.6 дахь заалтыг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ  нь: Тус ...

2017.10.05 А/202 “Хүүхдийн найрал дууны шилдэг хамтлаг” шалгаруулах уралдаанд оролцуулах тухай

2017.10.05 А/202 “Хүүхдийн найрал дууны шилдэг хамтлаг”  шалгаруулах уралдаанд оролцуулах тухай     Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2 дахь хэсэг,Соёлын тухай хуулийн 14 дүгээр зүйлийн 14.2.1, Төсвийн тухай хуулийн 41 дүгээр зүйлийн 41.2.2 дахь заалт, Сангийн сайдын 2012 оны 239 дүгээр тушаалын хавсралтын 2.1.3 дахь заалт, Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын ...

2017.10.04 А/201 Багш нарын баярын 51 дэх өдрийг тэмдэглэн өнгөрүүлэх тухай

2017.10.04 А/201 Багш нарын баярын 51 дэх өдрийг тэмдэглэн өнгөрүүлэх тухай     Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2, Нийтээр тэмдэглэх баярын болон тэмдэглэлт өдрүүдийн тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.3, Төсвийн тухай хуулийн 41 дүгээр зүйлийн 41.2.2 дахь заалт, Засгийн газрын 2013 оны 412 дугаар тогтоол, Сангийн сайдын 2012 оны ...

2017.10.03 А/200 Дүүргийн ахмад настангуудад хүндэтгэл үзүүлэх тухай

2017.10.03 А/200 Дүүргийн ахмад настангуудад хүндэтгэл үзүүлэх тухай Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн  29 дүгээр зүйлийн 29.2, Ахмад настны тухай хуулийн 12 дугаар зүйлийн 12.1, Төсвийн тухай хуулийн 41 дүгээр зүйлийн 41.2.2, Нийтээр тэмдэглэх баярын болон тэмдэглэлт өдрүүдийн тухай хуулийн 5 дугаар зүйлийн 5.1.9, Сангийн сайдын 2012 оны 239 дүгээр тушаалын хавсралтын 2.1.3 дахь ...

2017.10.03 А/199 Монгол улсад орчин цагийн Архивын алба үүсэн байгуулагдсаны 90 жилийн ойг тэмдэглэх тухай

2017.10.03 А/199 Монгол улсад орчин цагийн Архивын алба үүсэн байгуулагдсаны 90 жилийн ойг тэмдэглэх тухай   Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2 дахь хэсэг, Төсвийн тухай хуулийн 41 дүгээр зүйлийн 41.2.2 дахь заалт, Архивын тухай хуулийн 9 дүгээр зүйлийн 9.5.1, Засгийн газрын 2016 оны 172 дугаар тогтоолын хавсралтын 4.1.40, Сангийн сайдын ...

2017.09.29 А/198 Багш нарын баярын 51 дэх өдрийг тэмдэглэн өнгөрүүлэх тухай

2017.09.29 А/198 Багш нарын баярын 51 дэх өдрийг тэмдэглэн өнгөрүүлэх тухай     Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2, Нийтээр тэмдэглэх баярын болон тэмдэглэлт өдрүүдийн тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.3, Төсвийн тухай хуулийн 41 дүгээр зүйлийн 41.2.2 дахь заалт, Засгийн газрын 2013 оны 412 дугаар тогтоол, Сангийн сайдын 2012 оны ...

2017.09.27 А/197 Газар эзэмшүүлэх эрхийн талбайн хэмжээ өөрчлөх тухай

2017.09.27 А/197 Газар эзэмшүүлэх эрхийн талбайн хэмжээ өөрчлөх тухай     Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2 дахь хэсэг, 31 дүгээр зүйлийн 31.1.3, Газрын тухай хуулийн 33 дугаар зүйлийн 33.1.1 дэх заалтыг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь: Газар эзэмших, ашиглах эрхийн талбайн хэмжээ өөрчлүүлэхээр хүсэлтээ ирүүлсэн аж ахуйн нэгж, байгууллагын талбайн ...

2017.09.27 А/196 Газар эзэмшүүлэх, ашиглуулах эрхийн хугацаа сунгах тухай

2017.09.27 А/196 Газар эзэмшүүлэх, ашиглуулах эрхийн хугацаа сунгах тухай     Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2 дахь хэсэг, 31 дүгээр зүйлийн 31.1.3, Газрын тухай хуулийн 33 дугаар зүйлийн 33.1.1 дэх заалтыг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь: Газар эзэмших, ашиглах эрхийн хугацаа сунгуулахаар хүсэлтээ ирүүлсэн доорх аж ахуйн нэгж, байгууллагын ашиглуулах ...

2017.09.26 А/195 Архивын баримтын нэгдсэн тооллого явуулах тухай

2017.09.26 А/195 Архивын баримтын нэгдсэн тооллого явуулах тухай               Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2 дахь хэсэг, Архивын тухай хуулийн 9 дүгээр зүйлийн 9.5, 24 дүгээр зүйлийн 24.2,  Төсвийн тухай хуулийн 41 дүгээр зүйлийн 41.2.2, Сангийн сайдын 2012 оны 239 дүгээр тушаалаар батлагдсан “Засаг даргын нөөц хөрөнгө зориулалт зарцуулалтын нийтлэг ...

2017.09.26 А/194 “Хот тохижилтын алба” ОНӨААТҮГ-т хог тээвэрлэлтийн автомашин нийлүүлэх ажлыг ашиглалтанд хүлээн авах Ажлын хэсэг байгуулах тухай

2017.09.26 А/194 “Хот тохижилтын алба” ОНӨААТҮГ-т хог тээвэрлэлтийн автомашин нийлүүлэх ажлыг ашиглалтанд хүлээн авах Ажлын хэсэг байгуулах тухай     Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2 дахь хэсэг, Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 46 дугаар зүйлийн 46.1.6 дахь заалтыг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ  ...

2017.09.25 А/193 Явуулын нэг цонхны үйлчилгээ үзүүлэх тухай

2017.09.25 А/193 Явуулын нэг цонхны үйлчилгээ үзүүлэх тухай     Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.1.6-ийн “а, г”, 29.2 дахь хэсэг, Төсвийн тухай хуулийн 41 дүгээр зүйлийн 41.2.2 дахь заалт, Засгийн газрын 2013 оны 153 дугаар тогтоол, Сангийн сайдын 2012 оны 239 дүгээр тушаалын 2.1.3 дахь заалт, Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын ...

2017.09.25 А/192 “Иргэний андгай өргөх ёслол”-ын арга хэмжээ зохион байгуулах тухай

2017.09.25 А/192 “Иргэний андгай өргөх ёслол”-ын арга хэмжээ зохион байгуулах тухай     Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2 дахь хэсэг, Төсвийн тухай хуулийн 41 дүгээр зүйлийн 41.2.2, Сангийн сайдын 2012 оны 239 дүгээр тушаалаар батлагдсан “Засаг даргын нөөц хөрөнгийн зориулалт, зарцуулалтын нийтлэг журам”-ын 2.1.3 дахь заалт, Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын ...

2017.09.21 А/191 “Ахмадын өдөр”-ийг тэмдэглэн өнгөрүүлэх тухай

2017.09.21 А/191 “Ахмадын өдөр”-ийг тэмдэглэн өнгөрүүлэх тухай     Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2, Ахмад настны тухай хуулийн 12 дугаар зүйлийн 12.1, 12.5 дахь хэсэг, Төсвийн тухай хуулийн 41 дүгээр зүйлийн 41.2.2, Нийтээр тэмдэглэх баярын болон тэмдэглэлт өдрүүдийн тухай хуулийн 5 дугаар зүйлийн 5.1.9 дэх заалтыг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ ...

2017.09.20 А/190 2017 оны хоёрдугаар ээлжийн цэрэг халах, татах ажлыг зохион байгуулах тухай

2017.09.20 А/190 2017 оны хоёрдугаар ээлжийн цэрэг халах, татах ажлыг зохион байгуулах тухай     Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.1.6-ийн “а”, 29.2 дахь хэсэг, Цэргийн албаны тухай хуулийн 12 дугаар зүйлийн 12.2 дахь хэсэг,  Төсвийн тухай хуулийн 41 дүгээр зүйлийн 41.2.2 дахь заалт, Засгийн газрын 2017 оны мн/52 дугаар тогтоол, ...

2017.09.19 А/189 Нийслэлийн өдрийг тэмдэглэн өнгөрүүлэх тухай

2017.09.19 А/189 Нийслэлийн өдрийг тэмдэглэн  өнгөрүүлэх тухай     Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2 дахь хэсэг, Нийтээр тэмдэглэх баярын болон тэмдэглэлт өдрүүдийн тухай хуулийн 5 дугаар зүйлийн 5.1.10 дахь заалт, 7 дугаар зүйлийн 7.3 дахь хэсэг, Нийслэлийн Засаг даргын 2017 оны А/686 дугаар захирамжийг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь: Дүүрэгт ...

2017.09.19 А/188 “Дулаан Багахангай” аян зохион байгуулах тухай

2017.09.19 А/188  “Дулаан Багахангай” аян зохион  байгуулах тухай     Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.1.6-ын “л” дэх заалт, 29.2 дахь хэсэг, Төсвийн тухай хуулийн 41 дүгээр зүйлийн 41.2.2 дахь заалт, Сангийн сайдын 2012 оны 239 дүгээр тушаалаар батлагдсан “Засаг даргын нөөц хөрөнгийн зориулалт, зарцуулалтын нийтлэг журам”-ын 2.1.3 дахь заалт, Нийслэлийн ...

2017.09.14 А/187 Засаг даргын Тамгын газрын дээвэр засварын ажлын гүйцэтгэлд хяналт тавих Ажлын хэсэг байгуулах тухай

2017.09.14 А/187 Засаг даргын Тамгын газрын дээвэр засварын ажлын гүйцэтгэлд хяналт тавих Ажлын хэсэг байгуулах тухай     Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр  зүйлийн 29.2 дахь хэсэг, Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 46 дугаар зүйлийн 46.1.6 дахь заалтыг үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь: Нийслэлийн Засаг даргын ...

2017.09.14 А/186 2 дугаар хорооны 5 дугаар байрны гадна фасад засварлах ажлыг хүлээн авах Ажлын хэсэг байгуулах тухай

2017.09.14 А/186 2 дугаар хорооны 5 дугаар байрны гадна фасад засварлах ажлыг хүлээн авах  Ажлын хэсэг байгуулах тухай     Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2 дахь хэсэг, Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 46 дугаар зүйлийн 46.1.6 дахь заалтыг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ  ...

2017.09.12 А/185 “Эрүүл агаар эм” өдөрлөг зохион байгуулах тухай

2017.09.12 А/185 “Эрүүл агаар эм” өдөрлөг зохион байгуулах тухай Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2 дахь хэсэг, Ахмад настны нийгмийн хамгааллын тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.3.2, Төсвийн тухай хуулийн 41 дүгээр зүйлийн 41.2.2 дахь заалт, Сангийн сайдын 2012 оны 239 дүгээр тушаалаар батлагдсан “Засаг даргын нөөц хөрөнгийн зориулалт, зарцуулалтын нийтлэг ...