Засаг даргын захирамж

2017.11.20 А/225 Газар эзэмшүүлэх, ашиглуулах эрхийн гэрчилгээг хүчингүй болгох тухай

2017.11.20 А/225 Газар эзэмшүүлэх, ашиглуулах эрхийн  гэрчилгээг хүчингүй болгох тухай     Монгол Улсын  Засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2 дахь хэсэг, Газрын тухай хуулийн 40 дүгээр зүйлийн 40.1.5, 40.1.6, 40.2 дахь хэсгийг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь: Газар эзэмшүүлэх, ашиглуулах эрхийн гэрээнд заасны дагуу газрын төлбөрөө төлөөгүй, газрын төлбөрийн их хэмжээний өр, ...

2017.11.20 А/224 “Нарт хангай” Хүүхэд хөгжил, сургалтын төвийн бүтэц, орон тоо, дүрэм батлах тухай

2017.11.20 А/224 “Нарт хангай” Хүүхэд хөгжил, сургалтын  төвийн бүтэц, орон тоо, дүрэм батлах  тухай     Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.1.6-ын “а”,  29.2 дахь хэсэг, Монгол Улсын 2017 оны  Төсвийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн 5 дугаар зүйлийн 5.28 дахь хэсгийг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь: Засгийн газрын ...

2017.11.09 А/223 Мал, амьтны гоц халдварт шүлхий өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх вакцинжуулалтад хамруулах тухай

2017.11.09 А/223 Мал, амьтны гоц халдварт шүлхий  өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх                                                        вакцинжуулалтад хамруулах тухай     Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.1.3-ын “а”, 29.2 дахь заалт, Малын удмын сан эрүүл мэндийг хамгаалах тухай хуулийн 4.5.4, тавугаар зүйлийн 5.1 дэх хэсэг, Нийслэлийн Засаг даргын 2017 оны А/840 дүгээр захирамжийг тус тус үндэслэн ...

2017.11.09 А/222 Мал, амьтны гоц халдварт шүлхий өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх вакцинжуулалтад хамруулах тухай

2017.11.09 А/222 Мал, амьтны гоц халдварт шүлхий  өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх вакцинжуулалтад  хамруулах тухай     Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.1.3-ын “а”, 29.2 дахь заалт, Малын удмын сан эрүүл мэндийг хамгаалах тухай хуулийн 4.5.4, тавдугаар зүйлийн 5.1 дэх хэсэг, Нийслэлийн Засаг даргын 2017 оны А/752 дугаар захирамжийг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ ...

2017.11.08 А/220 Төл малыг бруцеллёз өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх вакцинжуулалтад хамруулах тухай

2017.11.08 А/220 Төл малыг бруцеллёз өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх вакцинжуулалтад хамруулах тухай   Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.1.3-ын “а”, 29.2 дахь хэсэг, Төсвийн тухай хуулийн 41 дүгээр зүйлийн 41.2.2, Малын удмын сан эрүүл мэндийг хамгаалах тухай хуулийн 4 дүгээр зүйлийн 4.5.4, Сангийн сайдын 2012 оны 239 дүгээр тушаалын хавсралтын 2.1.3 дахь ...

2017.11.08 А/219 2017 оны “Шилдэг хүүхэд”, “Хүүхэд гэр бүлд ээлтэй байгууллага” шалгаруулах ажлын хэсэг томилох тухай

2017.11.08 А/219 2017 оны “Шилдэг хүүхэд”, “Хүүхэд гэр бүлд ээлтэй байгууллага” шалгаруулах ажлын хэсэг томилох тухай     Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2 дахь хэсэг, Хүүхдийн эрхийн тухай хуулийн 17 дугаар зүйлийн 17.1.2, 18 дугаар зүйлийн 18.1.2, 18.1.5, Төсвийн тухай хуулийн 14 дүгээр зүйлийн 14.2.3, 41 дүгээр зүйлийн 41.2.2, Сангийн ...

2017.11.08 А/218 Мотоциклийн хөдөлгөөнийг түр хугацаагаар хязгаарлах тухай

2017.11.08 А/218 Мотоциклийн хөдөлгөөнийг түр хугацаагаар хязгаарлах тухай     Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.1.6-ийн “а”, 29.2 дахь хэсэг, Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.6.1, 7.6.3, Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын тухай хуулийн 9 дүгээр зүйлийн 9.3.3, 9.4.3, 9.4.4 дэх заалтыг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь: Өвлийн ...

2017.11.03 А/217 Гамшгаас хамгаалах төлөвлөгөө боловсруулах ажлын хэсэг байгуулах тухай

2017.11.03 А/217    Гамшгаас хамгаалах төлөвлөгөө боловсруулах ажлын хэсэг байгуулах тухай     Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.1.6-ын “б”, 29.2 дахь хэсэг, Гамшгаас хамгаалах тухай хуулийн 32 дугаар зүйлийн 32.1.1, 32.1.12 дахь заалтыг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь: Дүүргийн гамшгаас хамгаалах ерөнхий болон салбар төлөвлөгөөний төслийг боловсруулах үүрэг бүхий Ажлын ...

2017.10.30 А/216 Газар эзэмшүүлэх эрхийн гэрчилгээний нэр шилжүүлэх тухай

2017.10.30 А/216 Газар эзэмшүүлэх эрхийн гэрчилгээний         нэр шилжүүлэх тухай     Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2, Газрын тухай хуулийн 38 дугаар зүйлийн 38.1, 38.4 дахь  хэсгийг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь: Дүүргийн Засаг даргын захирамжаар олгогдсон газар эзэмших эрхийн эрх шилжүүлэхээр хүсэлт гаргасан 1 /нэг/ аж ахуйн нэгж, байгууллагын ...

2017.10.30 А/215 Цэргийн дүйцүүлэх алба хаагчдын гүнзгийрүүлсэн шатны сургалт зохион байгуулах тухай

2017.10.30 А/215 Цэргийн дүйцүүлэх алба хаагчдын гүнзгийрүүлсэн шатны сургалт зохион байгуулах тухай   Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.1.6-ийн “а”, 29.2 дахь хэсэг, Засгийн газрын 2008 оны 49 дүгээр тогтоолыг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь: Цэргийн дүйцүүлэх алба хаагчдын мэдлэг, дадлага олгох гүнзгийрүүлсэн шатны сургалтыг 2017 оны 10 дугаар сарын 30-наас ...

2017.10.13 А/214 Д.Энхлэнгийн нэр өөрчлөх тухай

2017.10.13 А/214 Д.Энхлэнгийн нэр өөрчлөх тухай     Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2, Иргэний бүртгэлийн тухай хуулийн 18 дугаар зүйлийн 18.1 дэх хэсэг, Хууль зүйн сайдын 2014 оны А/61 дүгээр тушаалыг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь: Тус дүүргийн 1 дүгээр хороо, Өндөртолгой 6-45 тоотод оршин суугч иргэн Даваадэмбэрэлийн Энхлэн /УФ15250606/-гийн ...

2017.10.13 А/213 Дархлаажуулалтын 10 хоногийг зохион байгуулах тухай

2017.10.13 А/213 Дархлаажуулалтын 10 хоногийг  зохион байгуулах тухай     Монгол  Улсын  Засаг  захиргаа, нутаг  дэвсгэрийн нэгж,  түүний удирдлагын тухай  хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2, Дархлаажуулалтын  тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.1 дахь хэсэг, Эрүүл мэндийн тухай хуулийн 11 дүгээр зүйлийн 11.2.1 дэх заалт, Засгийн газрын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн 3.1.3, 3.1.6 дахь заалт, Эрүүл мэндийн сайдын 2017 оны ...

2017.10.11 А/212 Томуу, томуу төст өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх бэлэн байдлыг хангах арга хэмжээний чиглэл батлах тухай

2017.10.11 А/212 Томуу, томуу төст өвчнөөс урьдчилан  сэргийлэх бэлэн байдлыг хангах  арга хэмжээний чиглэл батлах тухай     Монгол  Улсын  Засаг  захиргаа, нутаг  дэвсгэрийн нэгж,  түүний удирдлагын тухай  хуулийн  29 дүгээр зүйлийн 29.2 дахь хэсэг, Эрүүл мэндийн тухай хуулийн 11 дүгээр зүйлийн 11.2.1 дахь заалт, Засгийн газрын 2016 оны 215 дугаар тогтоол, Эрүүл мэндийн сайдын 2014 оны 358 дугаар тушаал, ...

2017.10.10 А/211 Ажлын хэсэг байгуулах тухай

2017.10.10 А/211 Ажлын хэсэг байгуулах тухай     Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.1.6-ийн “е”, 29.2 дахь хэсгийг үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь: Дүүргийн төр, захиргааны байгууллагаас 2017 онд хийж хэрэгжүүлсэн бүтээн байгуулалт болон хөрөнгө оруулалт, цаг үеийн шинжтэй томоохон ажлуудын мэдээллийг бэлтгэх, иргэдэд сурталчилах, мэдээллийн ил тод байдлыг хангах үүрэг бүхий Ажлын ...

2017.10.10 А/210 Мал эмнэлгийн үйлчилгээ явуулсан вакцинжуулалтын зардал гаргах тухай

2017.10.10 А/210 Мал эмнэлгийн үйлчилгээ явуулсан вакцинжуулалтын зардал гаргах тухай     Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.1.3-ын “а”, 29.2 дахь хэсэг, Төсвийн тухай хуулийн 41 дүгээр зүйлийн 41.2.2, Малын удмын сан, эрүүл мэндийг хамгаалах тухай хуулийн 4 дүгээр зүйлийн 4.5.1, 5 дугаар зүйлийн 5.1 дэх хэсэг, Сангийн сайдын 2012 оны ...

2017.10.10 А/209 Гадаад томилолтын тухай

2017.10.10 А/209 Гадаад томилолтын тухай     Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2, Төсвийн тухай хуулийн 41 дүгээр зүйлийн 41.2.2 дахь заалт, Сангийн сайдын 2011 оны 188 дугаар тушаалыг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь: 2017 оны 10 дугаар сарын 12-16-ны өдрүүдэд ӨМӨЗО-ны Хөх хотын Хорин гэр шянь дүүрэг болон аж ахуйн ...

2017.10.06 А/208 1 дүгээр хорооны 3 дугаар байрны орцны үүд засварлах ажлыг ашиглалтанд хүлээн авах Ажлын хэсэг томилох тухай

2017.10.06 А/208 1 дүгээр хорооны 3 дугаар байрны орцны үүд засварлах ажлыг ашиглалтанд хүлээн авах Ажлын хэсэг томилох тухай     Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр  зүйлийн 29.2 дахь хэсэг, Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 46 дугаар зүйлийн 46.1.6 дахь заалтыг үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь: ...

2017.10.06 А/207 1 дүгээр хорооны 4 дүгээр байрны орцны үүд засварлах ажлыг ашиглалтанд хүлээн авах Ажлын хэсэг томилох тухай

2017.10.06 А/207 1 дүгээр хорооны 4 дүгээр байрны орцны үүд засварлах ажлыг ашиглалтанд хүлээн авах Ажлын хэсэг томилох тухай   Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр  зүйлийн 29.2 дахь хэсэг, Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 46 дугаар зүйлийн 46.1.6 дахь заалтыг үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь: Тус ...

2017.10.05 А/206 “Нийслэл болон дүүргийн санхүү төрийн сангийн хэлтсүүдийн дунд нөхөрсөг спортын тэмцээн зохион байгуулах тухай”

2017.10.05 А/206  “Нийслэл болон дүүргийн санхүү төрийн сангийн хэлтсүүдийн дунд нөхөрсөг спортын тэмцээн зохион байгуулах тухай”     Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2 дахь хэсэг, Төсвийн тухай хуулийн 41 дүгээр зүйлийн 41.2.2, Сангийн сайдын 2012 оны 239 дүгээр тушаалаар батлагдсан “Засаг даргын нөөц хөрөнгийн зориулалт, зарцуулалтын нийтлэг журам”ын 2.1.3 дахь ...

2017.10.05 А/205 Буцалтгүй тусламж олгох тухай

2017.10.05 А/205 Буцалтгүй тусламж олгох тухай   Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.1.6-ийн “г”, 29.2 дахь хэсэг, Төсвийн тухай хуулийн 41 дүгээр зүйлийн 41.2.2, Иргэдээс төрийн байгууллага, албан тушаалтанд гаргасан өргөдөл, гомдлыг шийдвэрлэх тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.1.3, Сангийн сайдын 2012 оны 239 дүгээр тушаалын хавсралтын 2.1.3 дахь заалт, Нийслэлийн ...