Засаг даргын захирамж

А/276 Н.Бямбажаргалд мэргэжлээрээ суралцахад дэмжлэг үзүүлэх тухай

2015.12.09 А/276 Н.Бямбажаргалд мэргэжлээрээ суралцахад дэмжлэг үзүүлэх тухай     Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2 дахь хэсэг, Төсвийн тухай хуулийн 41 дүгээр зүйлийн 41.2.2, Сангийн сайдын 2012 оны 239 дүгээр тушаалын 2.1.3  дахь заалтыг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь: Засаг даргын Тамгын газрын Санхүү, төрийн сангийн хэлтсийн Хөрөнгө оруулалт, орон ...

А/275 Цэргийн тоо бүртгэл явуулах тухай

2015.12.09  А/275     Цэргийн тоо бүртгэл явуулах тухай     Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2, Монгол Улсын Батлан хамгаалах тухай хуулийн 12 дугаар зүйлийн 12.1.2, Монгол Улсын Иргэний цэргийн үүргийн болон цэргийн албан хаагчийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 24 дүгээр зүйлийн 24.2 дахь хэсэг, Төсвийн тухай хуулийн 41 ...