Засаг даргын захирамж

2018.02.08 А/30 Санхүүжилт олгох тухай

Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2 дахь хэсэг, Монгол Улсын Гамшгаас хамгаалах тухай хуулийн 13.5 дахь заалт, Монголын Улаан Загалмайн Нийгэмлэгийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.6.1 дэх  заалт, Монгол Улсын Засгийн газрын 2016 оны 234 дүгээр тогтоол, Төсвийн тухай хуулийн 41 дүгээр зүйлийн 41.2.2 дахь заалт, Сангийн ...

2018.02.08 А/31 2018 оны хуанли хэвлүүлэх тухай

  Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2 дахь хэсэг, Төсвийн тухай хуулийн 41 дүгээр зүйлийн 41.2.2, Сангийн сайдын 2012 оны 239 дүгээр тушаалаар батлагдсан “Засаг даргын нөөц хөрөнгийн зориулалт, зарцуулалтын нийтлэг журам”-ын 2.1.3 дахь заалт, Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн 2015 оны “Журам батлах тухай 134 дүгээр тогтоолын хавсралтын 2.4 дэх ...

2018.02.02 А/29 80-аас дээш настай ахмад настнуудад хүндэтгэл үзүүлэх тухай

2018.02.02 А/29 80-аас дээш настай ахмад настнуудад хүндэтгэл үзүүлэх тухай     Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн  29 дүгээр зүйлийн 29.2, Ахмад настны тухай хуулийн 12 дугаар зүйлийн  12.4 дэх хэсэг,Төсвийн тухай хуулийн 41 дүгээр зүйлийн 41.2.2, Сангийн сайдын 2012 оны 239 дүгээр тушаалын хавсралтын 2.1.3 дахь заалт, Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн 2015 ...

2018.02.02 А/28 Харьяалалгүй ахмад настнуудад хүндэтгэл үзүүлэх тухай

2018.02.02 А/28 Харьяалалгүй ахмад настнуудад хүндэтгэл үзүүлэх тухай     Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн  29 дүгээр зүйлийн 29.2, Ахмад настны тухай хуулийн 12 дугаар зүйлийн 12.5 дахь хэсэг, Төсвийн тухай хуулийн 41 дүгээр зүйлийн 41.2.2 дахь заалтыг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь: Билгийн тооллын хаврын тэргүүн сар, цагаан сарыг тохиолдуулан дүүргийн харьяалалгүй ахмад ...

2018.02.08 А/31 2018 оны хуанли хэвлүүлэх тухай

Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2 дахь хэсэг, Төсвийн тухай хуулийн 41 дүгээр зүйлийн 41.2.2, Сангийн сайдын 2012 оны 239 дүгээр тушаалаар батлагдсан “Засаг даргын нөөц хөрөнгийн зориулалт, зарцуулалтын нийтлэг журам”-ын 2.1.3 дахь заалт, Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн 2015 оны “Журам батлах тухай 134 дүгээр тогтоолын хавсралтын 2.4 дэх хэсгийг ...

2018.02.01 А/27 Аж үйлдвэрийн мэдээллийн нэгдсэн санд үйлдвэрлэл эрхлэгчдийг бүртгэх ажлыг зохион байгуулах тухай

2018.02.01 А/27 Аж үйлдвэрийн мэдээллийн нэгдсэн санд үйлдвэрлэл эрхлэгчдийг бүртгэх ажлыг зохион байгуулах тухай       Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2 дахь хэсэг, Нийслэлийн Засаг даргын 2018 оны А/22 дугаар захирамжийг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь: Аж үйлдвэрийн мэдээллийн нэгдсэн санд үйлдвэрлэл эрхлэгчдийг бүртгэх үйл ажиллагааг дүүргийн хэмжээнд зохион ...

2018.02.01 А/26 Гадаад томилолтын тухай

2018.02.01 А/26 Гадаад томилолтын тухай     Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2 дахь хэсэг, Сангийн сайдын 2011 оны 188 дугаар тушаалыг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь: 2018 оны 02 дугаар сарын 07-оос 02 дугаар сарын 14-ний өдрүүдэд БНСУ Сөүл хот болон аж ахуйн нэгж, байгууллагуудын үйл ажиллагаатай танилцах, туршлага судлах ...

2018.01.31 А/25 М.Сайхантуяад буцалтгүй тусламж олгох тухай

2018.01.31 А/25 М.Сайхантуяад буцалтгүй тусламж олгох тухай     Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.1.6-ийн “г” дэх заалт, 29.2 дахь хэсэг, Төсвийн тухай хуулийн 41 дүгээр зүйлийн 41.2.2, Иргэдээс төрийн байгууллага, албан тушаалтанд гаргасан өргөдөл, гомдлыг шийдвэрлэх тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.1.3, Сангийн сайдын 2012 оны 239 дүгээр тушаалын хавсралтын ...

2018.01.30 А/24 Буцалтгүй тусламж олгох тухай

2018.01.30 А/24 Буцалтгүй тусламж олгох тухай     Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.1.6-ийн “г”, 29.2 дахь хэсэг, Төсвийн тухай хуулийн 41 дүгээр зүйлийн 41.2.2, Иргэдээс төрийн байгууллага, албан тушаалтанд гаргасан өргөдөл, гомдлыг шийдвэрлэх тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.1.3, Сангийн сайдын 2012 оны 239 дүгээр тушаалын хавсралтын 2.1.3 дахь заалт, ...

2018.01.30 А/23 Буцалтгүй тусламж олгох тухай

2018.01.30 А/23 Буцалтгүй тусламж олгох тухай     Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.1.6-ийн “г”, 29.2 дахь хэсэг, Төсвийн тухай хуулийн 41 дүгээр зүйлийн 41.2.2, Иргэдээс төрийн байгууллага, албан тушаалтанд гаргасан өргөдөл, гомдлыг шийдвэрлэх тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.1.3, Сангийн сайдын 2012 оны 239 дүгээр тушаалын хавсралтын 2.1.3 дахь заалт, ...

2018.01.30 А/22 Буцалтгүй тусламж олгох тухай

2018.01.30 А/22 Буцалтгүй тусламж олгох тухай   Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.1.6-ийн “г”, 29.2 дахь хэсэг, Төсвийн тухай хуулийн 41 дүгээр зүйлийн 41.2.2, Иргэдээс төрийн байгууллага, албан тушаалтанд гаргасан өргөдөл, гомдлыг шийдвэрлэх тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.1.3, Сангийн сайдын 2012 оны 239 дүгээр тушаалын хавсралтын 2.1.3 дахь заалт, Нийслэлийн ...

2018.01.30 А/21 Буцалтгүй тусламж олгох тухай

2018.01.30 А/21 Буцалтгүй тусламж олгох тухай     Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.1.6-ийн “г”, 29.2 дахь хэсэг, Төсвийн тухай хуулийн 41 дүгээр зүйлийн 41.2.2, Иргэдээс төрийн байгууллага, албан тушаалтанд гаргасан өргөдөл, гомдлыг шийдвэрлэх тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.1.3, Сангийн сайдын 2012 оны 239 дүгээр тушаалын хавсралтын 2.1.3 дахь заалт, ...

2018.01.26 А/19 Дүүргийн “Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах салбар хороо”-ны бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн батлах тухай

2018.01.26 А/19 Дүүргийн “Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах салбар хороо”-ны бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн батлах тухай     Монгол Улсын Засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2, Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах тухай хуулийн 19 дүгээр зүйлийн 19.1.4 дэх заалт Засгийн газрын 2013 оны 34, 2017 оны 129 дүгээр тогтоолыг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь: Жендэрийн ...

2018.01.25 А/18 “Мөнгөн Багахангай” сэдэвт өвлийн өдөрлөг зохион байгуулах тухай

2018.01.25 А/18 “Мөнгөн Багахангай” сэдэвт өвлийн өдөрлөг зохион байгуулах тухай     Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2 дахь хэсэг, Биеийн тамир, спортын тухай хуулийн 10 дугаар зүйлийн 10.1.1, 10.1.2, Төсвийн тухай хуулийн 41 дүгээр зүйлийн 41.2.2,  Сангийн сайдын 2012 оны 239 дүгээр тушаалаар батлагдсан “Засаг даргын нөөц хөрөнгийн зарцуулалт, зориулалтын ...

2018.01.23 А/17 “Өрхийн хөгжлийг дэмжих, амьдрах орчныг сайжруулах жил”-ийн төлөвлөгөөг батлах тухай

2018.01.23 А/17 “Өрхийн хөгжлийг дэмжих, амьдрах орчныг сайжруулах жил”-ийн төлөвлөгөөг батлах тухай     Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2 дахь хэсэг, Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2017 оны 01/19 дүгээр тогтоол, Нийслэлийн Засаг даргын 2018 оны А/01 дүгээр захирамжийг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь: Дүүргийн Засаг даргын 2016-2020 онд хэрэгжүүлэх үйл ...

2018.01.23 А/15 Гамшгаас хамгаалах төлөвлөгөөг шинэчлэн боловсруулах ажлын хэсэг байгуулах тухай

2018.01.23 А/15 Гамшгаас хамгаалах төлөвлөгөөг шинэчлэн боловсруулах ажлын хэсэг байгуулах тухай     Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.1.6-ын “б”, 29.2 дахь хэсэг, Гамшгаас хамгаалах тухай хуулийн 32 дугаар зүйлийн 32.1.1, 32.1.12 дахь заалтыг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь: Дүүргийн гамшгаас хамгаалах ерөнхий болон салбар төлөвлөгөөний төслийг боловсруулах үүрэг бүхий Ажлын ...

2018.01.23 А/14 Гамшгаас хамгаалах штабын дадлага, сургалт, үзлэг зохион байгуулах тухай

  2018.01.23 А/14 Гамшгаас хамгаалах штабын дадлага, сургалт, үзлэг зохион байгуулах тухай     Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.1.6-ийн “б”, 29.2, Гамшгаас хамгаалах тухай хуулийн 13 дугаар зүйлийн 13.1 дүгээр заалт, 32 дугаар зүйлийн 32.1.1, 32.1.2 дахь хэсгийг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь: Болзошгүй гамшгийн аюулаас хүн мал, амьтан, эд хөрөнгө ...

2018.01.18 А/13 Улаанбаатар худалдан авалт-2018” бизнес чуулга уулзалтад оролцох тухай

2018.01.18 А/13 Улаанбаатар худалдан авалт-2018” бизнес чуулга уулзалтад  оролцох тухай     Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.1.6-ийн ”а” дахь заалт, 29.2 дахь хэсэг, Төсвийн тухай хуулийн 41 дүгээр зүйлийн 41.2.2, Сангийн сайдын 2012 оны 239 дүгээр тушаалаар батлагдсан “Засаг даргын нөөц хөрөнгийн зориулалт, зарцуулалтын нийтлэг журам”-ын хавсралтын 2.1.3 дахь заалт, ...

2018.01.18 А/12 2018 оны төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил үйлчилгээ худалдан авах төлөвлөгөө нийтлүүлэх тухай

2018.01.18 А/12 2018 оны төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил үйлчилгээ худалдан авах төлөвлөгөө нийтлүүлэх тухай     Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2, Төрийн болон орон нутгийн өмчөөр бараа, ажил үйлчилгээ худалдан авах тухай 48 дугаар зүйлийн 48.5 дахь хэсэг, Төсвийн тухай хуулийн 41 дүгээр зүйлийн 41.2.2, Сангийн ...

2018.01.15 А/11 1 дүгээр хорооны 2, 3, 4, 5, 6 дугаар байр, 2 дугаар хорооны 9, 12, 13, 14 дүгээр байрнуудын гадна фасадны өнгийг сэргээх ажлын төсөв боловсруулах гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах үнэлгээний хороо байгуулах тухай

2018.01.15 А/11 1 дүгээр хорооны 2, 3, 4, 5, 6 дугаар байр, 2 дугаар хорооны 9, 12, 13, 14 дүгээр байрнуудын гадна фасадны өнгийг сэргээх ажлын төсөв боловсруулах гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах үнэлгээний хороо байгуулах тухай   Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2 дахь хэсэг, Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ...