Засаг даргын захирамж

2017.12.08 А/243 Эзэмшиж буй газрын байршил өөрчлөх тухай

2017.12.08 А/243 Эзэмшиж буй газрын байршил өөрчлөх тухай     Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2, 31 дүгээр зүйлийн 31.1.3 дахь заалт, Газрын тухай хуулийн 21 дүгээр зүйлийн 21.5.3 дахь заалтуудыг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь: Эзэмшиж буй газрынхаа байршлыг өөрчлөх хүсэлт гаргасан 3 /гурав/ иргэний газрын байршлыг өөрчлөн хавсралтаар баталгаажуулсугай. ...

2017.12.06 А/242 Дүүргийн аюулгүйн нөөцөд бэлтгэсэн өвсийг татан авах тухай

2017.12.06 А/242 Дүүргийн аюулгүйн нөөцөд бэлтгэсэн өвсийг татан авах тухай     Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2 дахь хэсэг, Гамшгаас хамгаалах тухай хуулийн 32 дугаар зүйлийн 32.1.1, 32.1.3 дахь заалтыг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь: Дүүргийн малчид, мал бүхий иргэдийн 2017-2018 оны өвөлжилт, хаваржилтын бэлтгэл ажлыг хангах ажлын хүрээнд бэлтгэсэн ...

2017.12.06 А/241 Орон тооны бус инженерийн болон бизнесийн зөвлөл байгуулах тухай

2017.12.06 А/241 Орон тооны бус инженерийн болон бизнесийн зөвлөл байгуулах тухай     Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2 дахь хэсгийг үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь: 1. Дүүргийн Засаг даргын дэргэд Зөвлөн туслах үйлчилгээ үзүүлэх чиг үүрэг бүхий орон тооны бус инженерийн болон бизнесийн зөвлөл байгуулсугай. Ус, цахилгаан, дулаан хангамж, шугам сүлжээ, цэвэрлэх ...

2017.12.06 А/240 Дүүрэгт өрхийн үйлдвэрлэл эрхлэгчдийг дэмжих төсөл шалгаруулах болзолт уралдаан зарлах тухай

2017.12.06 А/240 Дүүрэгт өрхийн үйлдвэрлэл эрхлэгчдийг дэмжих төсөл шалгаруулах       болзолт уралдаан зарлах тухай     Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2 дахь хэсэг, Засгийн газрын 2016 оны 16 дугаар тогтоолын хавсралтын 6.4.7 дахь заалтыг үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь: Өрхийн үйлдвэр эрхлэгчдийн бүтээлч сэтгэлгээг хөгжүүлэх, тэдний шинэ санаа, үйлдвэрлэсэн бүтээгдэхүүнийг иргэд олон ...

2017.12.06 А/239 С.Ану-Үжинг үрчлүүлэх тухай

2017.12.06 А/239 С.Ану-Үжинг үрчлүүлэх  тухай   Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2 дахь заалт, Гэр  бүлийн тухай хуулийн 55 дугаар зүйлийн 55.6, 55.7, 55.8  дахь заалтыг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь: Тус дүүргийн 2 дугаар хороо Замчин 1-9 тоотод оршин суугч, иргэн Чогсомын Отгонбаярын охин Ану-Үжинг 2 дугаар хороо, Замчин 1-9 ...

2017.12.06 А/238 2017 оны мал, тэжээвэр амьтад, хашаа, худгийн тооллого явуулах тухай

2017.12.06 А/238 2017  оны мал, тэжээвэр амьтад, хашаа,  худгийн  тооллого явуулах тухай             Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2, Статистикийн тухай хуулийн 20 дугаар зүйлийн 20.2 дахь хэсэг, Төсвийн тухай хуулийн 41 дүгээр зүйлийн 41.2.2 дахь заалт, Засгийн газрын 2003 оны 224 дүгээр тогтоол, Сангийн сайдын 2012 оны 239 дүгээр тушаалын ...

2017.12.05 А/237 Дүүргийн “2017 оны Хөдөлмөрийн аварга байгууллага”, салбарын аварга ажилтнуудыг шалгаруулах Ажлын хэсэг байгуулах тухай

2017.12.05 А/237 Дүүргийн “2017 оны Хөдөлмөрийн аварга байгууллага”, салбарын аварга ажилтнуудыг  шалгаруулах Ажлын хэсэг байгуулах тухай     Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2 дахь хэсэг, Дүүргийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2016 оны А/58 дугаар тогтоолын хоёрдугаар хавсралтаар батлагдсан “Нийслэлийн Багахангай дүүргийн оны хөдөлмөрийн аварга байгууллага, ажилтан шалгаруулах журам”-ыг үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь: ...

2017.12.04 А/236 Төрөлжсөн асрамжийн үйлчилгээнд хамруулах тухай

2017.12.04 А/236 Төрөлжсөн асрамжийн үйлчилгээнд хамруулах тухай   Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2 дэх хэсэг, Гэр бүлийн тухай хуулийн 71 дүгээр зүйлийн 71.1.2, Нийгмийн халамжийн тухай хуулийн 19 дүгээр зүйлийн 19.2.2 дахь заалт, 19.4 дэх хэсгийг тус тус  үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь: Нийгмийн халамжийн дэмжлэг, туслалцаа зайлшгүй шаардлагатай 1 дүгээр хорооны ...

2017.11.30 А/235 Өвс тэжээлийн нөөц бүрдүүлэх тухай

2017.11.30 А/235 Өвс тэжээлийн нөөц бүрдүүлэх тухай     Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2, Гамшгаас хамгаалах тухай хуулийн 26 дугаар зүйлийн 26.1.4 дэх заалт, Төсвийн тухай хуулийн 41 дүгээр зүйлийн 41.2.2, Сангийн сайдын 2012 оны 239 дүгээр тушаалын 2.1.3 дахь заалт, Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн 2015 оны 134 дүгээр ...

2017.11.27 А/234 Г.Гансүх, Б.Батзаяа нарын ургийн овгийг өөрчлөх тухай

2017.11.27 А/234 Г.Гансүх, Б.Батзаяа нарын ургийн  овгийг өөрчлөх тухай   Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2, Иргэний бүртгэлийн тухай хуулийн 18 дугаар зүйлийн 18.1 дэх хэсэг, Хууль зүйн сайдын 2014 оны А/61 дүгээр тушаалыг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь: Тус дүүргийн 2 дугаар хороо, Хангай хотхоны 14 дүгээр байр 10 тоотод ...

2017.11.27 А/233 Хэлний бодлогын үндэсний зөвлөлийн орон тооны бус салбар зөвлөл байгуулах тухай

2017.11.27 А/233 Хэлний бодлогын үндэсний зөвлөлийн орон тооны бус салбар зөвлөл байгуулах тухай     Монгол Улсын Засаг захиргаа,  нутаг дэвсгэрийн нэгж,  түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн  29.1.5-ийн “а”, 29.2 дахь хэсэг Монгол хэлний тухай хуулийн  17 дугаар зүйлийн 17.1.1, Хэлний бодлогын үндэсний зөвлөлийн 2016 оны 05 дугаар сарын 26-ны өдрийн 03 дугаар тогтоолыг үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь: Монгол ...

2017.11.27 А/232 Хүүхдийн эрхийн хууль зүйн хороог шинэчлэн байгуулах тухай

2017.11.27 А/232 Хүүхдийн эрхийн хууль зүйн хороог шинэчлэн байгуулах тухай     Монгол Улсын Үндсэн хуулийн 19 дүгээр зүйлийн 19.1, Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2, Хүүхэд хамгааллын тухай хуулийн 15 дугаар зүйлийн 15.1, Иргэний болон Улс төрийн эрхийн тухай Олон улсын пактын 14 дүгээр зүйлийн 4 дэх хэсэг, Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын сайд, ...

2017.11.27 А/231 Биеийн тамир, спортын салбарын “Улсын нэг удаагийн үзлэг тооллого” зохион байгуулах тухай

2017.11.27 А/231 Биеийн тамир, спортын салбарын  “Улсын нэг удаагийн  үзлэг тооллого” зохион байгуулах тухай     Монгол  Улсын  Засаг  захиргаа, нутаг  дэвсгэрийн нэгж,  түүний удирдлагын тухай  хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2 дахь хэсэг, Биеийн тамир спортын тухай хуулийн 10 дугаар зүйлийн 10.1.4 дэх заалт, Засгийн газрын 2016-2020 онд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн 3.2.52, 3.2.54 дэх заалтыг тус тус үндэслэн  ЗАХИРАМЖЛАХ ...

2017.11.27 А/230 Цэргийн дүйцүүлэх албыг мөнгөн төлбөрийн хэлбэрээр орлуулан хаасан иргэдийн нэрс батлах тухай

2017.11.27 А/230 Цэргийн дүйцүүлэх албыг мөнгөн төлбөрийн хэлбэрээр орлуулан хаасан иргэдийн нэрс батлах тухай     Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.1.6-ийн “а” дахь заалт, 29.2, Цэргийн албаны тухай хуулийн 31 дүгээр зүйлийн 31.2, 31.3 дахь хэсгийг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь: Тус дүүргийн цэргийн алба хаах насны дээд хязгаарт хүрч, ...

2017.11.27 А/229 Хаягжуулалтын ажлыг зохион байгуулах Ажлын хэсэг томилох тухай

2017.11.27 А/229 Хаягжуулалтын ажлыг зохион байгуулах Ажлын хэсэг томилох тухай     Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2 дахь хэсэг, Хаягжуулалтын тухай хуулийн 4 дүгээр зүйлийн 4.3.2 дахь заалт, Засгийн газрын 2013 оны 280 дугаар тогтоолыг үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь: 1.Тус дүүргийн Гэр хорооллын айл, өрхийн хашааг хаягжуулах ажлыг зохион байгуулах үүрэг ...

2017.11.27 А/228 “Аз жаргалтай хотын индекс” тооцох ажлыг зохион байгуулах Ажлын хэсэг томилох тухай

2017.11.27 А/228 “Аз жаргалтай хотын индекс” тооцох ажлыг зохион байгуулах Ажлын хэсэг томилох тухай     Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2 дахь заалт, Засгийн газрын 2011 оны 359 дүгээр тогтоол, Нийслэлийн Засаг даргын 2017 оны А/388 дугаар захирамжийг үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь: Дүүргийн эдийн засаг, нийгмийг хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх ...

2017.11.27 А/227 Дүүргийн 2017 оны хөрөнгө оруулалтын ажлын талаар танилцуулга, гарын авлага бэлтгэх тухай

2017.11.27 А/227 Дүүргийн 2017 оны хөрөнгө оруулалтын  ажлын талаар танилцуулга, гарын авлага бэлтгэх тухай             Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүлийн 29.2 дахь хэсэг, Төсвийн тухай хуулийн 41 дүгээр зүйлийн 41.2.2, Сангийн сайдын 2012 оны 239 дүгээр тушаалын хавсралтын 2.1.3 дахь заалт, Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн 2015 оны 134 дүгээр тогтоолын ...

2017.11.20 А/226 Газар эзэмшүүлэх, ашиглуулах эрх баталгаажуулах тухай

2017.11.20 А/226 Газар эзэмшүүлэх,  ашиглуулах эрх баталгаажуулах  тухай     Монгол Улсын  Засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн нэгж түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2 дахь хэсэг,  31 дүгээр зүйлийн 31.1.3 дахь хэсэг, Газрын тухай хуулийн 21 дүгээр зүйлийн 21.5.3 дахь заалтыг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь: Газар эзэмшиж, ашиглах эрхээ баталгаажуулахаар хүсэлтээ ирүүлсэн 4 /дөрөв/ иргэн аж, ахуйн нэгж ...

2017.11.20 А/225 Газар эзэмшүүлэх, ашиглуулах эрхийн гэрчилгээг хүчингүй болгох тухай

2017.11.20 А/225 Газар эзэмшүүлэх, ашиглуулах эрхийн  гэрчилгээг хүчингүй болгох тухай     Монгол Улсын  Засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2 дахь хэсэг, Газрын тухай хуулийн 40 дүгээр зүйлийн 40.1.5, 40.1.6, 40.2 дахь хэсгийг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь: Газар эзэмшүүлэх, ашиглуулах эрхийн гэрээнд заасны дагуу газрын төлбөрөө төлөөгүй, газрын төлбөрийн их хэмжээний өр, ...

2017.11.20 А/224 “Нарт хангай” Хүүхэд хөгжил, сургалтын төвийн бүтэц, орон тоо, дүрэм батлах тухай

2017.11.20 А/224 “Нарт хангай” Хүүхэд хөгжил, сургалтын  төвийн бүтэц, орон тоо, дүрэм батлах  тухай     Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.1.6-ын “а”,  29.2 дахь хэсэг, Монгол Улсын 2017 оны  Төсвийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн 5 дугаар зүйлийн 5.28 дахь хэсгийг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь: Засгийн газрын ...