Засаг даргын захирамж

2016.10.17 А/184 Монгол Улсын Сонгуулийн тухай хуулийн хэрэгжилтийг хангах зарим арга хэмжээний тухай  

  Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.1.6 дахь хэсгийн “ж”, 29.2 дахь хэсэг, 39 дүгээр зүйлийн 39.1, 39.2 дахь хэсэг,Сонгуулийн тухай хуулийн 96 дугаар зүйл, Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн 2009 оны 91 дүгээр тогтоолын 2 дахь хэсэг, Нийслэлийн Засаг даргын 2016 оны А/499 дүгээр захирамжийг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь: 1. ...

2016.10.14 А/183 Төсвийн орлогын бүрдүүлэлтийг хангах  ажлын хэсэг байгуулах  тухай  

  Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.1.1-ийн “е”, 29.2,Төсвийн тухай хуулийн 41 дүгээр зүйлийн 41.2.3 дахь заалт, Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2016 оны 08/01 дүгээр тогтоол, Нийслэлийн Засаг даргын А/697 дугаар захирамжийг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:   Дүүргийн төсвийн орлогын төлөвлөгөөний биелэлтэнд хяналт тавьж ажиллах ажлын хэсгийг дараах бүрэлдэхүүнтэй байгуулсугай. ...

2016.10.14 А/182 Харгалзан дэмжигчээр тогтоох тухай  

  Монгол Улсын Засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2, Гэр бүлийн тухай хуулийн 63 дугаар зүйлийн 63.1.1, 63.2, 64 дүгээр зүйлийн 64.1.1, 71 дүгээр зүйлийн 71.1.1 дахь заалтыг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь: Хорооны хамтарсан багийн 2016 оны 10 дугаар сарын 12-ны өдрийн 05 дугаар хурлын тэмдэглэлд Чулууны Оюунчимэг нь зуурдаар нас барж, ...

2016.10.10 А/181 Э. Энхсарангийн нэр өөрчлөх  тухай

  Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2, Иргэний бүртгэлийн тухай хуулийн 18 дугаар зүйлийн 18.1 дэх заалт, Хууль зүйн сайдын 2014 оны А/61 дүгээр тушаалыг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь: Тус дүүргийн 1 дүгээр хороо Үнэгтэй 2-8 тоотод оршин суугч иргэн Сартуул овогтой Энхболдын Энхсаран /УФ13252008/-ын нэрийг Сартуул овогтой Энхболдын Түвшинжаргал ...

2016.10.06 А/180 “Иргэний андгай өргөх ёслол”-ын  арга  хэмжээ зохион байгуулах тухай  

Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2, Төсвийн тухай хуулийн 41 дүгээр зүйлийн 41, 2, 2 дахь заалт, Засгийн газрын 2004 оны 08 дугаар тогтоол, Сангийн сайдын 2012 оны 239 дүгээр тушаалын 2.3 дахь хэсэг, Нисйлэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурлын Тэргүүлэгчдийн 2015 оны 134 дүгээр тогтоолын 2, 4 дэх хэсгүүдийг үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь: ...

2016.10.06 А/179 Нийслэлийн өсвөрийн аварга шалгаруулах “Их нүүдэл” шатрын тэмцээнд оролцуулах тухай  

Монгол  Улсын  Засаг  захиргаа, нутаг  дэвсгэрийн нэгж,  түүний удирдлагын тухай  хуулийн  29 дүгээр зүйлийн 29.1.5-ын “а”, 29.2, Биеийн тамир, спортын тухай хуулийн 10 дугаар зүйлийн 10.1.1, Төсвийн тухай хуулийн 41 дүгээр зүйлийн 41.2.2 дахь заалт,Сангийн сайдын 2012 оны 239 дүгээр тушаалын 2.1.3 дахь заалт, Нийслэлийн ИргэдийнТөлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн 2015 оны 134 дүгээртогтоолын 2.4 дэх хэсэг, Нийслэлийн Засаг даргын 2016 оны ...

2016.10.06 А/178 Нийтийн аж ахуйн үйлчилгээний салбарын 85 жилийн ойг тохиолдуулан шагнах тухай  

Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2 дахь хэсэг, Төсвийн тухай хуулийн 41 дүгээр зүйлийн 41.2.2, Сангийн сайдын 2012 оны 239 дүгээр тушаалын 2.1.3 дахь заалт, Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн 2015 оны “Журам батлах тухай 134 дүгээр тогтоолын 2.4 дэх хэсэг, Дүүргийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2016 оны А/58 дугаар тогтоолыг үндэслэн ...

2016.09.30 А/177 “Дулаан Багахангай” аян зохион  байгуулах тухай  

  Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2, Агаарын тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.1.1, 8.1.2  Төсвийн тухай хуулийн 41 дүгээр зүйлийн 41.2.2 дахь заалт, Сангийн сайдын 2012 оны 239 дүгээр тушаалын 2.1.3 дахь заалт, Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн 2015 оны 134 дүгээр тогтоолын 2.4 дэх хэсгийг тус тус үндэслэн  ЗАХИРАМЖЛАХ ...

2016.09.30 А/176 “Өсвөрийн аврагч” тэмцээн зохион байгуулах тухай

Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2 дахь хэсэг, Төсвийн тухай хуулийн 41 дүгээр зүйлийн 41.2.2, Сангийн сайдын 2012 оны 239 дүгээр тушаалын хавсралтын 2.1.3 дахь заалт, Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн 2015 оны 134 дүгээр тогтоолын 2.4 дэх хэсгийг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:   Ерөнхий боловсролын сургуулийн ахлах ангийн сурагчдад ...

2016.09.30 А/175 Дархлаажуулалтын 10 хоногийг зохион байгуулах тухай

Монгол  Улсын  Засаг  захиргаа, нутаг  дэвсгэрийн нэгж,  түүний удирдлагын тухай  хуулийн  29 дүгээр зүйлийн 29,2,  Дархлаажуулалтын  тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.1, Эрүүл мэндийн тухай хуулийн 11 дүгээр зүйлийн 11.1.1 дэхь заалт,  Засгийн газрын 1993 оны 149 дүгээр тогтоол, Эрүүл мэндийн сайдын 2016 оны А/54 дүгээр тушаалыг тус тус үндэслэн  ЗАХИРАМЖЛАХ нь. Дүүргийн хэмжээнд  дархлаажуулах ажлыг   2016 оны 10 дугаар ...

2016.09.26 А/174 “Монголын багш нарын өдөр”-ийг тохиолдуулан иргэдийг шагнах тухай

Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2 дахь хэсэг, Төсвийн тухай хуулийн 41 дүгээр зүйлийн 41.2.2, Сангийн сайдын 2012 оны 239 дүгээр тушаалын 2.1.3 дахь заалт, Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн 2015 оны “Журам батлах тухай 134 дүгээр тогтоолын 2.4 дэх хэсэг, Дүүргийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2016 оны А/58 дугаар тогтоолыг үндэслэн ...

2016.09.23 А/173 “Ахмадын өдөр”-ийг тэмдэглэн өнгөрүүлэх тухай

Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2, Төсвийн тухай хуулийн 41 дүгээр зүйлийн 41.2.2, Нийтээр тэмдэглэх баярын болон тэмдэглэлт өдрүүдийн тухай хуулийн 5 дугаар зүйлийн 5.1.9 дэх заалт, Сангийн сайдын 2012 оны 239 дүгээр тушаалын 2.1.3 дахь заалт, Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн 2015 оны 134 дүгээр тогтоолын 2.4 дэх хэсгийг тус ...

2016.09.22 А/172 Санхүүгийн ажилтнуудад урамшуулал олгох тухай

Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2, Төсвийн тухай хуулийн 14 дугаар зүйлийн 14.2.3, Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай хуулийн 23 дугаар зүйлийн 23.2 дахь хэсэг, Сангийн сайдын 2012 оны 294 дүгээр тушаалын хавсралтын 5.1 дэх хэсгийг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь: Дүүргийн төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн нэгтгэсэн санхүүгийн тайлан, орон нутгийн хөгжлийн сангийн ...

2016.09.22 А/171 Нийслэлийн өдрийг тэмдэглэн өнгөрүүлэх тухай

  Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн  29 дүгээр зүйлийн 29.2, Нийтээр тэмдэглэх баярын болон тэмдэглэлт өдрүүдийн тухай хуулийн 5 дугаар зүйлийн 5.1.10, 7 дугаар зүйлийн 7.3 дахь хэсэг, Нийслэлийн Засаг даргын 2016 оны А/652 дугаар захирамжийг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь: Дүүрэгт Нийслэлийн 377 жилийн ой угтсан арга хэмжээг 2016 оны 09 дүгээр сарын ...

2016.09.22 А/170 Багш нарын баярын 50 дахь өдрийг тэмдэглэн өнгөрүүлэх тухай

Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2, Нийтээр тэмдэглэх баярын болон тэмдэглэлт өдрүүдийн тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.3, Төсвийн тухай хуулийн 41 дүгээр зүйлийн 41.2.2 дахь заалт, Засгийн газрын 2013 оны 412 дугаар тогтоол, Сангийн сайдын 2012 оны 239 дүгээр тушаалын 2.1.3 дахь заалт, Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн 2015 оны ...

2016.09.22 А/169 2016 оны хоёрдугаар ээлжийн цэрэг халах, татах ажлыг зохион байгуулах тухай

Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.1.6-ийн “а”,  29.2, Иргэний цэргийн үүргийн болон цэргийн албан хаагчдын эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 9 дүгээр зүйлийн 9.3, Төсвийн тухай хуулийн 41 дүгээр зүйлийн 41.2.2 дахь заалт, Засгийн газрын 2016 оны мн/105 дугаар тогтоол, Сангийн сайдын 2012 оны 239 дүгээр тушаалын 2.1.3, Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн ...

2016.09.15 А/168 Хүүхэд харах үйлчилгээ эрхлэх зөвшөөрөл олгох тухай

Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2, Хүүхдийн эрхийг хамгаалах тухай хуулийн 11 дүгээр зүйлийн 11.2.3, Хүүхэд харах үйлчилгээний тухай хуулийн 13 дугаар зүйлийн 13.2 дахь заалт, Хүн амын хөгжил, нийгмийн хамгааллын сайдын 2015 оны А/152 дугаар тушаалыг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь: Дүүргийн хэмжээнд Хүүхэд харах үйлчилгээний сургалтад хамрагдан гэрчилгээ авсан ...

2016.09.13 А/167 Дүүргийн “2 дугаар хорооны 6, 7, 8 дугаар байрны орцны үүдний засварын ажил”-ын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах үнэлгээний хороо байгуулах тухай

Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2 дахь хэсэг, Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 46 дугаар зүйлийн 46.1.1 дэх заалт, дүүргийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2016 оны А/55 дугаар тогтоолын 3 дугаар хавсралтыг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:   Дүүргийн 2 дугаар хорооны 6, 7, ...

2016.09.13 А/166 Дүүргийн “Алтгана гэр хороолол, сургууль руу явган хүний зам тавих ажил”-ын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах үнэлгээний хороо байгуулах тухай

Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн29 дүгээр зүйлийн 29.2 дахь хэсэг, Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 46 дугаар зүйлийн 46.1.1 дэх заалт, дүүргийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2016 оны А/55 дугаар тогтоолын 3 дугаар хавсралтыг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь: Дүүргийн1-р хорооны Алтгана гэр хороолол, сургуульруу явган хүний ...

2016.09.08 А/165 Мал эмнэлгийн үйлчилгээ явуулсан вакцинжуулалтын зардал гаргах тухай

2016.09.08 А/165  Мал эмнэлгийн үйлчилгээ явуулсан  вакцинжуулалтын зардал гаргах тухай Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.1.3-ын “а”, 29.2 дахь хэсэг, Төсвийн тухай хуулийн 41 дүгээр зүйлийн 41.2.2, Малын удмын сан, эрүүл мэндийг хамгаалах тухай хуулийн 4 дүгээр зүйлийн 4.5.1, 5 дугаар зүйлийн 5.1 дэх хэсэг, Сангийн сайдын 2012 оны 239 дүгээр ...