Засаг даргын захирамж

2018.01.12 А/05 “Өрхийн хөгжлийг дэмжих, Амьдрах орчныг сайжруулах жил” болгон зарлах тухай

  2018.01.12 А/05 “Өрхийн хөгжлийг дэмжих, Амьдрах орчныг сайжруулах жил” болгон зарлах тухай     Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2 дахь хэсэг, Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2017 оны 01/19 дүгээр  тогтоол, Нийслэлийн Засаг даргын 2018 оны  А/01 дүгээр захирамжийг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь: Нийслэлийн Засаг дарга болон дүүргийн Засаг ...

2018.01.10 А/03 Авто тээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан татвар, Агаарын бохирдлын төлбөр, авто зам ашигласны төлбөр хураах ажлыг зохион байгуулах тухай

2018.01.10 А/03 Авто тээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн  албан татвар, Агаарын бохирдлын төлбөр, авто зам ашигласны төлбөр хураах ажлыг зохион байгуулах тухай     Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2, 39 дүгээр зүйл, Авто тээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан татварын тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.2, Агаарын бохирдлын төлбөрийн тухай ...

2018.01.08 А/02 Дүүргийн 1 дүгээр хорооны нутаг дэвсгэрт спорт заалны шал бетондох, будах барилга угсралтын ажлыг ашиглалтанд хүлээн авах ажлын хэсэг томилох тухай

2018.01.08 А/02 Дүүргийн 1 дүгээр хорооны нутаг дэвсгэрт спорт заалны шал бетондох, будах барилга угсралтын ажлыг ашиглалтанд хүлээн авах ажлын  хэсэг томилох тухай     Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2 дахь хэсэг, Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 46 дугаар зүйлийн 46.1.6 дахь ...

2018.01.08 А/01 Хөрөнгө оруулалтын ажлыг зохион байгуулах тухай

2018.01.08 А/01 Хөрөнгө оруулалтын ажлыг зохион байгуулах тухай     Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2, Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.1, 45 дугаар зүйлийн 45.2, 45.3, 46 дугаар зүйлийн 46.1 дэх хэсэг, Төсвийн тухай хуулийн 41 дүгээр зүйлийн 41.2.2, ...

2017.12.28 А/259 Газар эзэмшүүлэх эрхийн гэрчилгээний нэр шилжүүлэх тухай

2017.12.28 А/259 Газар эзэмшүүлэх эрхийн гэрчилгээний нэр шилжүүлэх тухай     Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2, Газрын тухай хуулийн 38 дугаар зүйлийн 38.1, 38.4 дэх хэсгийг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь: Газар эзэмших эрх шилжүүлэхээр хүсэлт гаргасан 1 /нэг/ аж ахуйн нэгж, байгууллагын газар эзэмшүүлэх эрхийн гэрчилгээний нэрийг хавсралтанд зааснаар ...

2017.12.21 А/258 “Гамшигтай тэмцэх баг”-ийг бэлтгэх сургалт зохион байгуулах тухай

2017.12.21 А/258  “Гамшигтай тэмцэх баг”-ийг бэлтгэх сургалт зохион байгуулах тухай     Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2, Монголын Улаан загалмайн нийгэмлэгийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 10 дугаар зүйлийн 10.1 дэх хэсэг, Төсвийн тухай хуулийн 41 дүгээр зүйлийн 41.2.2, Сангийн сайдын 2012 оны 239 дүгээр тушаалын хавсралтын 2.1.3 дахь заалт, ...

2017.12.21 А/257 Засаг даргын Удирдлагын зөвлөлийн гишүүдэд урамшуулал олгох тухай

2017.12.21 А/257 Засаг даргын Удирдлагын зөвлөлийн     гишүүдэд урамшуулал олгох тухай   Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2 дахь хэсэг, Төсвийн тухай хуулийн 41 дүгээр зүйлийн 41.2.2, Сангийн сайдын 2012 оны 239 дүгээр тушаалын хавсралтын 2.1.3 дахь заалт, Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн 2015 оны 134 дүгээр тогтоолын хавсралтын 2.4 дэх ...

2017.12.21 А/256 Өвс тэжээлийн аюулгүйн нөөц бүрдүүлэх тухай

2017.12.21 А/256 Өвс тэжээлийн аюулгүйн нөөц  бүрдүүлэх тухай     Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2 дахь хэсэг, Гамшгаас хамгаалах тухай хуулийн 32 дугаар зүйлийн 32.1.1, Төсвийн тухай хуулийн 41 дүгээр зүйлийн 41.2.2 дахь заалт,  Засгийн газрын 2017 оны “Хөдөө аж ахуйн салбарын 2017 оны өвөлжилтийн бэлтгэлийг хангах зарим  арга хэмжээний ...

2017.12.19 А/255 Зохион байгуулалтын арга хэмжээ авах тухай

2017.12.19 А/255 Зохион байгуулалтын арга хэмжээ авах тухай     Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2, Гамшгаас хамгаалах тухай хуулийн 32 дугаар зүйлийн 32.1.1 дэх заалтыг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь: 1. Дээрх үйл ажиллагаанд хяналт тавьж, пиротехникийн төрлийн хэрэгслийг худалдаалах, түүгээр үйлчилэхдээ тусгай зөвшөөрөл бүхий байгууллагаас худалдан авах, хаана хэзээ ...

2017.12.19 А/254 “Шинэ оны анхны нар угтах” ёслолын арга хэмжээ зохион байгуулах тухай

2017.12.19 А/254 “Шинэ оны анхны нар угтах” ёслолын арга хэмжээ зохион байгуулах тухай     Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2 дахь хэсэг, Төсвийн тухай хуулийн 41 дүгээр зүйлийн 41.2.2, Сангийн сайдын 2012 оны 239 дүгээр тушаалын хавсралтын 2.1.3 дахь заалт, Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн 134 дүгээр тогтоолын хавсралтын 2.4 ...

2017.12.19 А/253 Дүүргийн хариуцлагатай эргүүл, жижүүр томилон ажиллуулах тухай

2017.12.19 А/253 Дүүргийн хариуцлагатай эргүүл, жижүүр  томилон ажиллуулах тухай     Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.1.3 “а”, 29.2, Гамшгаас хамгаалах тухай хуулийн 32 дугаар зүйлийн 32.1.1, 32.1.3, Төсвийн тухай хуулийн 41 дүгээр зүйлийн 41.2.2, Сангийн сайдын 2012 оны 239 дүгээр тушаалын хавсралтын 2.1.3 дахь заалт, Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн ...

2017.12.19 А/252 Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн холбооны үйл ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлэх тухай

2017.12.19 А/252 Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн холбооны  үйл ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлэх тухай     Монгол Улсын засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2, Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрхийн тухай хуулийн 42 дугаар зүйлийн 42.1.1, Төсвийн тухай хуулийн 41 дүгээр зүйлийн 41.2.2, Сангийн сайдын 2012 оны 239 дүгээр тушаалын хавсралтын 2.1.3 дахь заалт, Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын ...

2017.12.15 А/251 “Худалдааны салбарын ажилчдын өдөр”-ийг тэмдэглэн өнгөрүүлэх тухай

2017.12.15 А/251 “Худалдааны салбарын ажилчдын өдөр”-ийг тэмдэглэн өнгөрүүлэх тухай   Монгол Улсын Засаг Захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2 дахь хэсэг, Төсвийн тухай хуулийн 41 дүгээр зүйлийн 41.2.2, Засгийн газрын 2014 оны 98 дугаар тогтоол,  Сангийн сайдын 2012 оны 239 дүгээр тушаалын 2.1.3 дахь заалт, Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн 2015 оны А/134 дүгээр ...

2017.12.15 А/250 Дүүргийн 2017 оны “Хөдөлмөрийн аварга” байгууллага, ажилтан, иргэдийг шагнах тухай

2017.12.15 А/250 Дүүргийн 2017 оны “Хөдөлмөрийн аварга”   байгууллага, ажилтан, иргэдийг шагнах тухай     Монгол Улсын Засаг Захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2 дахь хэсэг, Төсвийн тухай хуулийн 41 дүгээр зүйлийн 41.2.2 дахь заалт, Сангийн сайдын 2012 оны 239 дүгээр тушаалын  хавсралтын 2.1.3 дахь заалт, Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн 2015 оны “Журам ...

2017.12.14 А/249 Дүүргийн “Шинэ жилийн баяр”-ыг тэмдэглэн өнгөрүүлэх тухай

2017.12.14 А/249 Дүүргийн “Шинэ жилийн баяр”-ыг тэмдэглэн өнгөрүүлэх тухай     Монгол Улсын Засаг захиргаа,  нутаг дэвсгэрийн нэгж,  түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн  29.2 дахь хэсэг, Төсвийн тухай хуулийн 41 дүгээр зүйлийн 41.2.2, Нийтээр тэмдэглэх баярын болон тэмдэглэлт өдрүүдийн тухай хуулийн 4 дүгээр зүйлийн 4.1.4 дэх заалт,  7 дугаар зүйлийн 7.3 дахь хэсэг , Сангийн сайдын 2012 оны ...

2017.12.14 А/248 Онцгой амжилт гаргасан сурагчдыг шагнаж урамшуулах тухай

2017.12.14 А/248 Онцгой амжилт гаргасан сурагчдыг  шагнаж урамшуулах тухай     Монгол Улсын Засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.1.5-ын “а”, 29.2 дахь хэсэг, Боловсролын тухай хуулийн 43 дугаар зүйлийн 43.1.1, Төсвийн тухай хуулийн 41 дүгээр зүйлийн 41.2.2,  Сангийн сайдын 2012 оны 239 дүгээр тушаалын хавсралтын 2.1.3 дахь заалт, Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн ...

2017.12.14 А/247 Цэргийн үүрэгтэн, бэлтгэл офицерын бүртгэл явуулах тухай

2017.12.14 А/247 Цэргийн үүрэгтэн, бэлтгэл офицерын  бүртгэл явуулах тухай   Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.1.6-ийн “а”, 29.2, Батлан хамгаалах тухай хуулийн 17 дугаар зүйлийн 17.1.4, Цэргийн албаны тухай хуулийн 34 дүгээр зүйлийн 34.1 дэх хэсэг, Төсвийн тухай хуулийн 41 дүгээр зүйлийн 41.2.2 дахь заалт, Сангийн сайдын 2012 оны 239 дүгээр ...

2017.12.13 А/246 Дүүргийн зорилтот бүлгийн өрхөд хүнсний эрхийн бичгээр үйлчилгээ үзүүлэх хүнсний дэлгүүрийг сонгон шалгаруулах үнэлгээний хороо байгуулах тухай

2017.12.13 А/246 Дүүргийн зорилтот бүлгийн өрхөд  хүнсний эрхийн бичгээр үйлчилгээ үзүүлэх  хүнсний дэлгүүрийг сонгон шалгаруулах  үнэлгээний хороо байгуулах тухай     Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2 дахь хэсэг, Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 46 дугаар зүйлийн 46.1.1 дэх заалт, 47 дугаар зүйл, ...

2017.12.13 А/245 Халдваргүйжүүлэлтийн цэг ажиллуулах тухай

2017.12.13 А/245 Халдваргүйжүүлэлтийн цэг ажиллуулах тухай Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2 дахь заалт, Малын удмын сан эрүүл мэндийг хамгаалах тухай хуулийн 4 дүгээр зүйлийн 4.5.4, Засгийн газрын 2017 оны 257, 284 дугаар тогтоол,  Хүнс, хөдөө аж ахуйн сайдын 2002 оны Мал эмнэлгийн ариун цэвэр, халдваргүйжүүлэлтийн ажил зохион байгуулах тухай А/56 ...

2017.12.08 А/244 Газар эзэмшүүлэх эрх олгох тухай

2017.12.08 А/244 Газар эзэмшүүлэх эрх олгох тухай     Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2 дахь хэсэг, 31 дүгээр зүйлийн 31.1.3, Газрын тухай хуулийн 21 дүгээр зүйлийн 21.5.3 дахь заалтыг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь: Дүүргийн хэмжээнд шинээр газар эзэмших хүсэлт ирүүлсэн 147 /Нэг зуун дөчин долоон/ иргэнд гэр бүлийн хэрэгцээнд ...