Засаг даргын захирамж

2018.03.22 А/54 “Хүн амын бие бялдрын хөгжилт, чийрэгжилтийн түвшин тогтоох сорил-2018” авах тухай

“Хүн амын бие бялдрын хөгжилт, чийрэгжилтийн түвшин тогтоох сорил-2018” авах тухай Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.1.5-ын “а”, 29.2 дахь хэсэг, Биеийн тамир, спортын тухай хуулийн 10 дугаар зүйлийн 10.1.1, 10.1.2 дахь заалт, Ерөнхийлөгчийн 2010 оны 53 дугаар зарлиг, Засгийн газрын 2011 оны 32 дугаар тогтоолын хавсралтаар батлагдсан “Биеийн тамир, спортыг ...

2018.03.21 А/53 Худалдан авах ажиллагааны А-3 сертификат олгох сургалт зохион байгуулах тухай

Худалдан авах ажиллагааны А-3 сертификат олгох сургалт зохион байгуулах тухай   Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2, Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 47 дугаар зүйлийн 47.6 дахь хэсэг, Төсвийн тухай хуулийн 41 дүгээр зүйлийн 41.2.2, Сангийн сайдын 2012 оны 239 дүгээр тушаалын хавсралтын ...

2018.03.21 А/51 Асран хамгаалагч тогтоох тухай

  Асран хамгаалагч тогтоох  тухай     Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2 дахь хэсэг, Гэр бүлийн тухай хуулийн 63 дугаар зүйлийн 63.1.1, 71 дүгээр зүйлийн 71.1.1 дэх заалтыг үндэслэн тус тус ЗАХИРАМЖЛАХ нь: Багахангай дүүргийн 1 дүгээр хорооны иргэн /ЕА05272914/ регистрийн дугаартай Алтанцэцэгийн Баасанжавын ээж Бямбажавын Алтанцэцэг нь нас барсан ...

2018.03.16 А/50 2018 оны иргэдтэй хийх уулзалтын хуваарийг шинэчлэн батлах тухай

2018 оны иргэдтэй хийх уулзалтын хуваарийг шинэчлэн батлах тухай Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2 дахь хэсэг, Иргэдээс төрийн байгууллага, албан тушаалтанд гаргасан өргөдөл гомдлыг шийдвэрлэх тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.1.1 дэх заалт, 7.3, Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийн 6 ...

2018.03.16 А/49 Б.Отгон-Адъяаг шагнах тухай

Б.Отгон-Адъяаг шагнах тухай   Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2 дахь хэсэг, Төсвийн тухай хуулийн 41 дүгээр зүйлийн 41.2.2, Сангийн сайдын 2012 оны 239 дүгээр тушаалын хавсралтын 2.1.3 дахь заалт, Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн 2015 оны “Журам батлах тухай 134 дүгээр тогтоолын 2.4 дэх хэсэг, Дүүргийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2016 ...

2018.03.16 А/48 “Хот тохижилтын алба” ОНӨААТҮГ-ын бүтэц орон тоо, албан тушаалыг шинэчлэн батлах тухай

  “Хот тохижилтын алба” ОНӨААТҮГ-ын бүтэц орон тоо, албан тушаалыг шинэчлэн батлах тухай     Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29,1,6-ийн “а” дахь заалт, 29,2 дахь хэсэг, Дүүргийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн 2018 оны А/08 дугаар тогтоолыг үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь: “Хот тохижилтын алба” ОНӨААТҮГ-ын албан тушаалуудын нэршил өөрчлөх шаардлагатай болсон тул ...

2018.03.16 А/47 “Улаанбаатар марафонд нэгдэцгээе” цом аялуулах аян зохион байгуулах тухай

  “Улаанбаатар марафонд нэгдэцгээе” цом аялуулах аян зохион байгуулах тухай   Монгол  Улсын  Засаг  захиргаа, нутаг  дэвсгэрийн нэгж,  түүний удирдлагын тухай  хуулийн  29 дүгээр зүйлийн 29.1.5-ын “а”, Биеийн тамир, спортын тухай хуулийн 10 дугаар зүйлийн 10.1.1 дэх заалтыг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь: Дүүрэгт “Улаанбаатар Марафонд нэгдэцгээе” Нийслэлийн Засаг даргын нэрэмжит цом аялуулах аяныг 2018 оны 03 дугаар сарын 19-ний ...

2018.03.13 А/46 “Манай хороо-Миний гудамж” аян зохион байгуулах ажлын хэсэг байгуулах тухай

  “Манай хороо-Миний гудамж” аян зохион байгуулах ажлын хэсэг байгуулах тухай     Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2 дахь хэсэг, Нийслэлийн Засаг даргын 2018 оны А/01 дүгээр захирамж, Улаанбаатар хотын Ерөнхий менежерийн 2018 оны А/44 дүгээр тушаалыг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь: Нийслэлээс “Манай хороо-Миний гудамж” аян зарласантай холбогдуулан дүүрэгт ...

2018.03.13 А/45 Залуучуудын хөгжлийн салбар зөвлөл байгуулах тухай

Залуучуудын хөгжлийн салбар зөвлөл байгуулах тухай     Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2 дахь хэсэг, Залуучуудын хөгжлийг дэмжих тухай хуулийн 21 дүгээр зүйлийн 21.1.2 дахь заалт, 22 дугаар зүйлийн 22.2 дахь хэсэг, Засгийн газрын 2018 оны 4 дүгээр тогтоолыг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь: Залуучуудын хөгжлийг дэмжих, салбар дундын үйл ...

2018.03.09 А/44 2019 онд Орон нутгийн хөгжлийн сангийн  хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжүүлэх төсөл, арга хэмжээний санал авах ажиллагааг зохион байгуулах тухай

  2019 онд Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжүүлэх төсөл, арга хэмжээний санал авах ажиллагааг зохион байгуулах тухай     Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.1.6-ийн ”а” заалт, 29.2, Төсвийн тухай хуулийн 58 дугаар зүйлийн 58.3 дахь хэсэг, Сангийн Сайдын 2012 оны 244 дүгээр тушаалаар батлагдсан “Орон нутгийн төсвийн төсөл ...

2018.03.06 А/43 Ш.Хадбаатарт буцалтгүй тусламж олгох тухай

  Ш.Хадбаатарт буцалтгүй тусламж олгох тухай   Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.1.6-ийн “г” дэх заалт, 29.2 дахь хэсэг, Төсвийн тухай хуулийн 41 дүгээр зүйлийн 41.2.2, Иргэдээс төрийн байгууллага, албан тушаалтанд гаргасан өргөдөл, гомдлыг шийдвэрлэх тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.1.3, Сангийн сайдын 2012 оны 239 дүгээр тушаалын 2.1.3 дахь заалт, ...

2018.03.06 А/42 Ч.Батмагнайд буцалтгүй тусламж олгох тухай  

  Ч.Батмагнайд буцалтгүй тусламж олгох тухай   Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.1.6-ийн “г” дэх заалт, 29.2 дахь хэсэг, Төсвийн тухай хуулийн 41 дүгээр зүйлийн 41.2.2, Иргэдээс төрийн байгууллага, албан тушаалтанд гаргасан өргөдөл, гомдлыг шийдвэрлэх тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.1.3, Сангийн сайдын 2012 оны 239 дүгээр тушаалын 2.1.3 дахь заалт, ...

2018.03.02 А/41 “Монгол цэргийн өдөр” Зэвсэгт хүчний 97 жилийн ойг тэмдэглэн өнгөрүүлэх тухай

“Монгол цэргийн өдөр” Зэвсэгт хүчний 97 жилийн ойг тэмдэглэн өнгөрүүлэх тухай Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.1.6-ийн “а”, 29.2 дахь хэсэг, Нийтээр тэмдэглэх баярын болон тэмдэглэлт өдрүүдийн тухай хуулийн 5 дугаар зүйлийн 5.1.2, 7 дугаар зүйлийн 7.3,Төсвийн тухай хуулийн 41 дүгээр зүйлийн 41.2.2, Сангийн сайдын 2012 оны 239 дүгээр тушаалын хавсралтын ...

2018.03.01 А/40 С.Баярсайханд буцалтгүй тусламж олгох тухай

С.Баярсайханд буцалтгүй тусламж олгох тухай   Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.1.6-ийн “г” дэх заалт, 29.2 дахь хэсэг, Төсвийн тухай хуулийн 41 дүгээр зүйлийн 41.2.2, Иргэдээс төрийн байгууллага, албан тушаалтанд гаргасан өргөдөл, гомдлыг шийдвэрлэх тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.1.3, Сангийн сайдын 2012 оны 239 дүгээр тушаалын хавсралтын 2.1.3 дахь заалт, ...

2018.02.28 А/39 Ф.Мөнхгэрэлд буцалтгүй тусламж олгох тухай

Ф.Мөнхгэрэлд буцалтгүй тусламж олгох тухай     Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2 дахь хэсэг, Төсвийн тухай хуулийн 41 дүгээр зүйлийн 41.2.2 дахь заалтыг үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь: Тус дүүргийн “Хот тохижилтын алба” ОНӨААТҮГ-ын дарга Фельдширийн Мөнхгэрэлийн нөхөр С.Анхныбаяр нь хүнд өвчний улмаас таалал төгссөн тул тус газрын дотоод журамд заасны дагуу ...

2018.02.12 А/38 Халдваргүйжүүлэлтийн цэг ажиллуулах тухай

Халдваргүйжүүлэлтийн цэг ажиллуулах тухай     Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.1.3-ын “а” дахь заалт, 29.2, 39 дүгээр зүйлийн 39.1 дэх хэсэг, Гамшгаас хамгаалах тухай хуулийн 32 дугаар зүйлийн 32.1.1, Төсвийн тухай хуулийн 41 дүгээр зүйлийн 41.2.2, Малын удмын сан, эрүүл мэндийг хамгаалах тухай хуулийн 4 дүгээр зүйлийн 4.5.4, Сангийн сайдын ...

2018.02.12 А/37 Сайн өдрийн зах ажиллуулж “Цагаан сар 2018” үзэсгэлэн худалдаа зохион байгуулах тухай

Сайн өдрийн зах ажиллуулж “Цагаан сар 2018” үзэсгэлэн худалдаа зохион байгуулах тухай     Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29.2 дахь хэсэг, Төсвийн тухай хуулийн 41 дүгээр зүйлийн 41.2.2, Сангийн сайдын 2012 оны 239 дүгээр тушаалын хавсралтын 2.1.3, Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн 2014 оны 07 дугаар тогтоолын хавсралтын 8.2.5 дахь заалт, 2015 оны ...

2018.02.12 А/36 Дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын 2018 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөө батлах тухай

НИЙСЛЭЛИЙН БАГАХАНГАЙ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН 2018 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ   № Дүүргийн Засаг даргын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн заалт  2017 онд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаа Шалгуур үзүүлэлт Хүрэх түвшин, үр дүн Шаардлагатай хөрөнгийн хэмжээ, хөрөнгийн эх үүсвэр /сая.төг/ Хариуцах эзэн НЭГ. НИЙГМИЙН ХӨГЖЛИЙН ЧИГЛЭЛЭЭР 1 1.1.Хүүхэд багачуудын сурч боловсроход зайлшгүй шаардлагатай мэргэжил арга зүйн удирдлагаар хангах чиг ...

2018.02.12 А/34   Сар шинийн баярыг тохиолдуулан дүүргийн хариуцлагатай эргүүл, жижүүр  томилон ажиллуулах тухай  

  Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2, Гамшгаас хамгаалах тухай хуулийн 32 дугаар зүйлийн 32.1.1, Төсвийн тухай хуулийн 41 дүгээр зүйлийн 41.2.2, Сангийн сайдын 2012 оны 239 дүгээр тушаалын хавсралтын 2.1.3 дахь заалт, Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн 2015 оны 134 дүгээр тогтоолын хавсралтын 2.4 дэх хэсгийг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ ...

2018.02.08 А/33       Засаг даргын Тамгын газрын Авлигын эсрэг үйл ажиллагааны 2018 оны төлөвлөгөө батлах тухай

    Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2, Шилэн дансны тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.1, Авлигын эсрэг хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.1 дэх хэсэг, Улсын Их Хурлын 2016 оны 51 дүгээр тогтоолыг үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь: Тус дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын Авлигын эсрэг үйл ажиллагааны 2018 оны төлөвлөгөөг хавсралтаар баталсугай. ...