Засаг даргын захирамж

2017.03.09 А/52 Бүүвэй, Үнсгэлжин жүжиг дүүрэгт тоглох тухай

  2017.03.09 А/52 Бүүвэй, Үнсгэлжин жүжиг дүүрэгт тоглох тухай Монгол Улсын Засаг захиргаа,  нутаг дэвсгэрийн нэгж,  түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн  29.2 дахь хэсэг, Соёлын тухай хуулийн 14 дүгээр зүйлийн 14.2.2, Төсвийн тухай хуулийн 41 дүгээр зүйлийн 41.2.2, Сангийн сайдын 2012 оны 239 дүгээр тушаалын 2.1.3 дахь заалт, Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн 2015 оны 134 дүгээр тогтоолын ...

2017.03.09 А/51 Өвс тэжээлийн нөөц бүрдүүлэх тухай

2017.03.09 А/51 Өвс тэжээлийн нөөц бүрдүүлэх тухай             Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2, Гамшгаас хамгаалах тухай хуулийн 26 дугаар зүйлийн 26.1.4 дэх заалт, Төсвийн тухай хуулийн 41 дүгээр зүйлийн 41.2.2, Сангийн сайдын 2012 оны 239 дүгээр тушаалын 2.1.3 дахь заалт, Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн 2015 оны 134 дүгээр ...

2017.03.09 А/50 1 дүгээр хорооны 3, 4, 5, 6 дугаар байрны орцны үүдийг засварлах ажлын төсөв боловсруулах гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах үнэлгээний хороо байгуулах тухай

2017.03.09 А/50 1 дүгээр хорооны 3, 4, 5, 6 дугаар байрны орцны үүдийг засварлах ажлын төсөв боловсруулах гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах үнэлгээний хороо байгуулах тухай   Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2 дахь хэсэг, Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 46 дугаар зүйлийн 46.1.1 дэх ...

2017.03.09 А/49 “Хангай” цогцолбор сургуулийн хичээлийн 2 дугаар байрыг өргөтгөлтэй хүзүүвчээр холбох өргөтгөл шинэчлэлтийн зураг төсөв боловсруулах ажлын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах үнэлгээний хороо байгуулах тухай

2017.03.09 А/49 “Хангай” цогцолбор сургуулийн хичээлийн 2 дугаар байрыг өргөтгөлтэй хүзүүвчээр холбох өргөтгөл шинэчлэлтийн зураг төсөв боловсруулах ажлын гүйцэтгэгчийг сонгон  шалгаруулах үнэлгээний хороо байгуулах тухай     Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2 дахь хэсэг, Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 46 дугаар зүйлийн ...

2017.03.09 А/48 Л.Цогзолмаад буцалтгүй тусламж олгох тухай

2017.03.09 А/48 Л.Цогзолмаад буцалтгүй тусламж олгох тухай     Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.1.6-ийн “г”, 29.2 дахь хэсэг, Төсвийн тухай хуулийн 41 дүгээр зүйлийн 41.2.2, Иргэдээс төрийн байгууллага, албан тушаалтанд гаргасан өргөдөл, гомдлыг шийдвэрлэх тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.1.3 дахь заалт, Сангийн сайдын 2012 оны 239 дүгээр тушаалын 2.1.3 ...

2017.03.06 А/47 “Монгол цэргийн өдөр” Зэвсэгт хүчний 96 жилийн ойг тэмдэглэн өнгөрүүлэх тухай

2017.03.06 А/47 “Монгол цэргийн өдөр” Зэвсэгт хүчний 96 жилийн ойг тэмдэглэн өнгөрүүлэх тухай   Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.1.6-ийн “а”, 29.2 дахь хэсэг, Нийтээр тэмдэглэх баярын болон тэмдэглэлт өдрүүдийн тухай хуулийн 5 дугаар зүйлийн 5.1.2, 7 дугаар зүйлийн 7.3, Төсвийн тухай хуулийн 41 дүгээр зүйлийн 41.2.2, Сангийн сайдын 2012 оны ...

2017.02.23 А/46 Боловсролын салбарын байгууллагуудын бүтэц, орон тоог шинэчлэн батлах тухай

2017.02.23 А/46 Боловсролын салбарын байгууллагуудын бүтэц, орон тоог  шинэчлэн батлах тухай     Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2 дахь хэсэг, Төсвийн тухай хуулийн 66 дугаар зүйлийн 66.1.7 дахь заалт, Боловсрол, шинжлэх ухааны сайдын 2013 оны А/311, 2014 оны А/240 дүгээр тушаал, Боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны сайдын 2015 оны А/220 дугаар ...

2017.02.23 А/45 “Хангай” цогцолбор сургуулийн хичээлийн 2 дугаар байрны өргөтгөлийн цэвэр усны шугам засварлахад зориулан хөрөнгө гаргах тухай

2017.02.23 А/45  “Хангай” цогцолбор сургуулийн хичээлийн 2 дугаар байрны өргөтгөлийн цэвэр усны шугам засварлахад зориулан хөрөнгө гаргах тухай     Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2 дахь хэсэг, Төсвийн тухай хуулийн 41 дүгээр зүйлийн 41.2.2,  Сангийн сайдын 2012 оны 239 дүгээр тушаалаар батлагдсан “Засаг даргын нөөц хөрөнгийн зарцуулалт, зориулалтын нийтлэг журам”-ын ...

2017.02.22 А/44 Хөрөнгө хуваарилах тухай

2017.02.22 А/44 Хөрөнгө хуваарилах тухай     Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.1.4-ийн “а”, “д”, 29.2, Төсвийн тухай хуулийн 58 дугаар зүйлийн 58.3 дахь хэсэг, Сангийн сайдын 2014 оны 43 дугаар тушаалаар баталсан Орон нутгийн хөгжлийн сангийн зааврын 7.3 дахь хэсэг, 7.3.6 “а” дахь заалт, Дүүргийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2017 оны ...

2017.02.22 А/43 Дүүргийн хариуцлагатай эргүүл, жижүүр томилон ажиллуулах тухай

2017.02.22 А/43 Дүүргийн хариуцлагатай эргүүл, жижүүр  томилон ажиллуулах тухай     Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2, Гамшгаас хамгаалах тухай хуулийн 26 дугаар зүйлийн 26.1.1, Төсвийн тухай хуулийн 41 дүгээр зүйлийн 41.2.2, Сангийн сайдын 2012 оны 239 дүгээр тушаалын 2.1.3 дахь заалт, Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн 2015 оны 134 дүгээр ...

2017.02.17 А/42 “Нээлттэй нийслэл” мэдээллийн цагаар мэдээлэл хийх, хөрөнгө гаргах тухай

2017.02.17 А/42 “Нээлттэй нийслэл” мэдээллийн цагаар мэдээлэл хийх, хөрөнгө гаргах тухай     Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2 дахь хэсэг, Төсвийн тухай хуулийн 41 дүгээр зүйлийн 41.2.2, Сангийн сайдын 2012 оны 239 дүгээр тушаалын 2.1.3 дахь заалт, Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн 2015 оны 134 дүгээр тогтоолын 2.4 дэх хэсгийг ...

2017.02.17 А/41 Зохион байгуулалтын арга хэмжээ авах тухай

2017.02.17 А/41 Зохион байгуулалтын арга хэмжээ авах тухай     Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.1.6-ын ”л”, 29.2 дахь хэсэг, Гамшгаас хамгаалах тухай хуулийн 26 дугаар зүйлийн 26.1.1 дэх заалт, Тэсэрч дэлбэрэх бодис, тэсэлгээний хэрэгслийн эргэлтэд хяналт тавих тухай хуулийн 21 дүгээр зүйл, Засгийн газрын 2006 оны 149 дүгээр тогтоолын 2 ...

2017.02.17 А/40 Дүүргийн онцгой комиссын гишүүдийн үнэмлэх, хэвлэмэл хуудсыг шинэчлэх тухай

2017.02.17 А/40 Дүүргийн онцгой комиссын гишүүдийн үнэмлэх, хэвлэмэл хуудсыг шинэчлэх тухай     Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2 дахь хэсэг, Гамшгаас хамгаалах тухай хуулийн 26 дугаар зүйлийн 26.1.1, 26.1.3, Төсвийн тухай хуулийн 41 дүгээр зүйлийн 41.2.2, Сангийн сайдын 2012 оны 239 дүгээр тушаалын 2.1.3 дахь заалт, Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн ...

2017.02.17 А/39 Гамшгаас хамгаалах штабын дадлага, сургалт, үзлэг зохион байгуулах тухай

2017.02.17 А/39 Гамшгаас хамгаалах штабын дадлага, сургалт, үзлэг зохион байгуулах тухай     Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.1.6-ийн “б”, 29.2 дахь хэсэг, Гамшгаас хамгаалах тухай хуулийн 26 дугаар зүйлийн 26.1.1, 26.1.3 дах хэсэг, Нийслэлийн Засаг даргын “Гамшгаас хамгаалах сургалт, үзлэгийн төлөвлөгөө батлах тухай” А/11 дүгээр захирамжийг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь: ...

2017.02.17 А/38 80-аас дээш настай ахмад настнуудад хүндэтгэл үзүүлэх тухай

2017.02.17 А/38 80-аас дээш настай ахмад настнуудад хүндэтгэл үзүүлэх тухай     Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2, Ахмад настны нийгмийн хамгааллын тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.2 дахь хэсэг, Төсвийн тухай хуулийн 41 дүгээр зүйлийн 41.2.2, Сангийн сайдын 2012 оны 239 дүгээр  тушаалын 2.1.3 дахь заалт, Нийслэлийн  Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын ...

2017.02.17 А/37 Харъяалалгүй ахмад настнуудад хүндэтгэл үзүүлэх тухай

2017.02.17 А/37 Харъяалалгүй ахмад настнуудад хүндэтгэл үзүүлэх тухай     Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2, Ахмад настны нийгмийн хамгааллын тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.3 дахь хэсэг,  Төсвийн тухай хуулийн 41 дүгээр зүйлийн 41.2.2 дахь заалтыг  тус тус  үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь: Билгийн тооллын хаврын тэргүүн сар-цагаан сарын шинийн нэгнийг тохиолдуулан ...

2017.02.17 А/36 “Захиргааны ерөнхий хуулийн ойлголт ба захиргааны акт гаргах ажиллагаа” сэдэвт сургалт зохион байгуулах тухай

2017.02.17 А/36 “Захиргааны ерөнхий хуулийн ойлголт ба захиргааны акт гаргах ажиллагаа” сэдэвт сургалт зохион байгуулах тухай       Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.1.6-ын “а”, 29.2 дахь хэсэг, Төсвийн тухай хуулийн 41 дүгээр зүйлийн 41.2.2, Сангийн сайдын 2012 оны 239 дүгээр тушаалын 2.1.3 дахь заалт, Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн ...

2017.02.16 А/35 Хөрөнгө оруулалтын ажлыг зохион байгуулах тухай

2017.02.16 А/35 Хөрөнгө оруулалтын ажлыг зохион байгуулах тухай     Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2, Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.1, 45 дугаар зүйлийн 45.2, 45.3, 46 дугаар зүйлийн 46.1 дэх хэсэг, Төсвийн тухай хуулийн 41 дүгээр зүйлийн 41.2.2, ...

2017.02.16 А/34 Газар эзэмшүүлэх эрхийн гэрчилгээний нэр шилжүүлэх тухай

2017.02.16 А/34 Газар эзэмшүүлэх эрхийн гэрчилгээний нэр шилжүүлэх тухай     Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2 дахь заалт, Монгол Улсын “Газрын тухай” хуулийн 38 дугаар зүйлийн 38.1, 38.4 дэх заалтуудыг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь: Дүүргийн нутаг дэвсгэрт газар эзэмшиж байсан 1 /нэг/ аж ахуйн нэгж, байгууллагын хүсэлтийг хянан үзээд ...

2017.02.15 А/33 Сар шинийн баярыг угтан үндэсний бөхийн барилдаан зохион байгуулах тухай

2017.02.15 А/33 Сар шинийн баярыг угтан үндэсний  бөхийн барилдаан зохион байгуулах тухай     Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2 дахь хэсэг, Биеийн тамир, спортын тухай хуулийн 10 дугаар зүйлийн 10.1.1, 10.1.2, Төсвийн тухай хуулийн 41 дүгээр зүйлийн 41.2.2,  Сангийн сайдын 2012 оны 239 дүгээр тушаалаар батлагдсан “Засаг даргын нөөц хөрөнгийн ...