Засаг даргын захирамж

2017.10.11 А/212 Томуу, томуу төст өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх бэлэн байдлыг хангах арга хэмжээний чиглэл батлах тухай

2017.10.11 А/212 Томуу, томуу төст өвчнөөс урьдчилан  сэргийлэх бэлэн байдлыг хангах  арга хэмжээний чиглэл батлах тухай     Монгол  Улсын  Засаг  захиргаа, нутаг  дэвсгэрийн нэгж,  түүний удирдлагын тухай  хуулийн  29 дүгээр зүйлийн 29.2 дахь хэсэг, Эрүүл мэндийн тухай хуулийн 11 дүгээр зүйлийн 11.2.1 дахь заалт, Засгийн газрын 2016 оны 215 дугаар тогтоол, Эрүүл мэндийн сайдын 2014 оны 358 дугаар тушаал, ...

2017.10.10 А/211 Ажлын хэсэг байгуулах тухай

2017.10.10 А/211 Ажлын хэсэг байгуулах тухай     Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.1.6-ийн “е”, 29.2 дахь хэсгийг үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь: Дүүргийн төр, захиргааны байгууллагаас 2017 онд хийж хэрэгжүүлсэн бүтээн байгуулалт болон хөрөнгө оруулалт, цаг үеийн шинжтэй томоохон ажлуудын мэдээллийг бэлтгэх, иргэдэд сурталчилах, мэдээллийн ил тод байдлыг хангах үүрэг бүхий Ажлын ...

2017.10.10 А/210 Мал эмнэлгийн үйлчилгээ явуулсан вакцинжуулалтын зардал гаргах тухай

2017.10.10 А/210 Мал эмнэлгийн үйлчилгээ явуулсан вакцинжуулалтын зардал гаргах тухай     Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.1.3-ын “а”, 29.2 дахь хэсэг, Төсвийн тухай хуулийн 41 дүгээр зүйлийн 41.2.2, Малын удмын сан, эрүүл мэндийг хамгаалах тухай хуулийн 4 дүгээр зүйлийн 4.5.1, 5 дугаар зүйлийн 5.1 дэх хэсэг, Сангийн сайдын 2012 оны ...

2017.10.10 А/209 Гадаад томилолтын тухай

2017.10.10 А/209 Гадаад томилолтын тухай     Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2, Төсвийн тухай хуулийн 41 дүгээр зүйлийн 41.2.2 дахь заалт, Сангийн сайдын 2011 оны 188 дугаар тушаалыг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь: 2017 оны 10 дугаар сарын 12-16-ны өдрүүдэд ӨМӨЗО-ны Хөх хотын Хорин гэр шянь дүүрэг болон аж ахуйн ...

2017.10.06 А/208 1 дүгээр хорооны 3 дугаар байрны орцны үүд засварлах ажлыг ашиглалтанд хүлээн авах Ажлын хэсэг томилох тухай

2017.10.06 А/208 1 дүгээр хорооны 3 дугаар байрны орцны үүд засварлах ажлыг ашиглалтанд хүлээн авах Ажлын хэсэг томилох тухай     Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр  зүйлийн 29.2 дахь хэсэг, Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 46 дугаар зүйлийн 46.1.6 дахь заалтыг үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь: ...

2017.10.06 А/207 1 дүгээр хорооны 4 дүгээр байрны орцны үүд засварлах ажлыг ашиглалтанд хүлээн авах Ажлын хэсэг томилох тухай

2017.10.06 А/207 1 дүгээр хорооны 4 дүгээр байрны орцны үүд засварлах ажлыг ашиглалтанд хүлээн авах Ажлын хэсэг томилох тухай   Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр  зүйлийн 29.2 дахь хэсэг, Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 46 дугаар зүйлийн 46.1.6 дахь заалтыг үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь: Тус ...

2017.10.05 А/206 “Нийслэл болон дүүргийн санхүү төрийн сангийн хэлтсүүдийн дунд нөхөрсөг спортын тэмцээн зохион байгуулах тухай”

2017.10.05 А/206  “Нийслэл болон дүүргийн санхүү төрийн сангийн хэлтсүүдийн дунд нөхөрсөг спортын тэмцээн зохион байгуулах тухай”     Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2 дахь хэсэг, Төсвийн тухай хуулийн 41 дүгээр зүйлийн 41.2.2, Сангийн сайдын 2012 оны 239 дүгээр тушаалаар батлагдсан “Засаг даргын нөөц хөрөнгийн зориулалт, зарцуулалтын нийтлэг журам”ын 2.1.3 дахь ...

2017.10.05 А/205 Буцалтгүй тусламж олгох тухай

2017.10.05 А/205 Буцалтгүй тусламж олгох тухай   Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.1.6-ийн “г”, 29.2 дахь хэсэг, Төсвийн тухай хуулийн 41 дүгээр зүйлийн 41.2.2, Иргэдээс төрийн байгууллага, албан тушаалтанд гаргасан өргөдөл, гомдлыг шийдвэрлэх тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.1.3, Сангийн сайдын 2012 оны 239 дүгээр тушаалын хавсралтын 2.1.3 дахь заалт, Нийслэлийн ...

2017.10.05 А/204 2 дугаар хорооны 6 дугаар байрны гадна фасад засварлах ажлын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах үнэлгээний хороо байгуулах тухай

2017.10.05 А/204 2 дугаар хорооны 6 дугаар байрны гадна  фасад засварлах ажлын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах үнэлгээний хороо байгуулах тухай   Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2 дахь хэсэг, Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 46 дугаар зүйлийн 46.1.1 дэх заалт, 47 дугаар зүйл, дүүргийн ...

2017.10.05 А/203 “Хот тохижилтын алба” ОНӨААТҮГ-т ковш нийлүүлэх ажлыг ашиглалтанд хүлээн авах Ажлын хэсэг байгуулах тухай

2017.10.05 А/203  “Хот тохижилтын алба” ОНӨААТҮГ-т ковш  нийлүүлэх ажлыг ашиглалтанд хүлээн авах Ажлын хэсэг байгуулах тухай     Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2 дахь хэсэг, Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 46 дугаар зүйлийн 46.1.6 дахь заалтыг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ  нь: Тус ...

2017.10.05 А/202 “Хүүхдийн найрал дууны шилдэг хамтлаг” шалгаруулах уралдаанд оролцуулах тухай

2017.10.05 А/202 “Хүүхдийн найрал дууны шилдэг хамтлаг”  шалгаруулах уралдаанд оролцуулах тухай     Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2 дахь хэсэг,Соёлын тухай хуулийн 14 дүгээр зүйлийн 14.2.1, Төсвийн тухай хуулийн 41 дүгээр зүйлийн 41.2.2 дахь заалт, Сангийн сайдын 2012 оны 239 дүгээр тушаалын хавсралтын 2.1.3 дахь заалт, Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын ...

2017.10.04 А/201 Багш нарын баярын 51 дэх өдрийг тэмдэглэн өнгөрүүлэх тухай

2017.10.04 А/201 Багш нарын баярын 51 дэх өдрийг тэмдэглэн өнгөрүүлэх тухай     Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2, Нийтээр тэмдэглэх баярын болон тэмдэглэлт өдрүүдийн тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.3, Төсвийн тухай хуулийн 41 дүгээр зүйлийн 41.2.2 дахь заалт, Засгийн газрын 2013 оны 412 дугаар тогтоол, Сангийн сайдын 2012 оны ...

2017.10.03 А/200 Дүүргийн ахмад настангуудад хүндэтгэл үзүүлэх тухай

2017.10.03 А/200 Дүүргийн ахмад настангуудад хүндэтгэл үзүүлэх тухай Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн  29 дүгээр зүйлийн 29.2, Ахмад настны тухай хуулийн 12 дугаар зүйлийн 12.1, Төсвийн тухай хуулийн 41 дүгээр зүйлийн 41.2.2, Нийтээр тэмдэглэх баярын болон тэмдэглэлт өдрүүдийн тухай хуулийн 5 дугаар зүйлийн 5.1.9, Сангийн сайдын 2012 оны 239 дүгээр тушаалын хавсралтын 2.1.3 дахь ...

2017.10.03 А/199 Монгол улсад орчин цагийн Архивын алба үүсэн байгуулагдсаны 90 жилийн ойг тэмдэглэх тухай

2017.10.03 А/199 Монгол улсад орчин цагийн Архивын алба үүсэн байгуулагдсаны 90 жилийн ойг тэмдэглэх тухай   Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2 дахь хэсэг, Төсвийн тухай хуулийн 41 дүгээр зүйлийн 41.2.2 дахь заалт, Архивын тухай хуулийн 9 дүгээр зүйлийн 9.5.1, Засгийн газрын 2016 оны 172 дугаар тогтоолын хавсралтын 4.1.40, Сангийн сайдын ...

2017.09.29 А/198 Багш нарын баярын 51 дэх өдрийг тэмдэглэн өнгөрүүлэх тухай

2017.09.29 А/198 Багш нарын баярын 51 дэх өдрийг тэмдэглэн өнгөрүүлэх тухай     Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2, Нийтээр тэмдэглэх баярын болон тэмдэглэлт өдрүүдийн тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.3, Төсвийн тухай хуулийн 41 дүгээр зүйлийн 41.2.2 дахь заалт, Засгийн газрын 2013 оны 412 дугаар тогтоол, Сангийн сайдын 2012 оны ...

2017.09.27 А/197 Газар эзэмшүүлэх эрхийн талбайн хэмжээ өөрчлөх тухай

2017.09.27 А/197 Газар эзэмшүүлэх эрхийн талбайн хэмжээ өөрчлөх тухай     Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2 дахь хэсэг, 31 дүгээр зүйлийн 31.1.3, Газрын тухай хуулийн 33 дугаар зүйлийн 33.1.1 дэх заалтыг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь: Газар эзэмших, ашиглах эрхийн талбайн хэмжээ өөрчлүүлэхээр хүсэлтээ ирүүлсэн аж ахуйн нэгж, байгууллагын талбайн ...

2017.09.27 А/196 Газар эзэмшүүлэх, ашиглуулах эрхийн хугацаа сунгах тухай

2017.09.27 А/196 Газар эзэмшүүлэх, ашиглуулах эрхийн хугацаа сунгах тухай     Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2 дахь хэсэг, 31 дүгээр зүйлийн 31.1.3, Газрын тухай хуулийн 33 дугаар зүйлийн 33.1.1 дэх заалтыг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь: Газар эзэмших, ашиглах эрхийн хугацаа сунгуулахаар хүсэлтээ ирүүлсэн доорх аж ахуйн нэгж, байгууллагын ашиглуулах ...

2017.09.26 А/195 Архивын баримтын нэгдсэн тооллого явуулах тухай

2017.09.26 А/195 Архивын баримтын нэгдсэн тооллого явуулах тухай               Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2 дахь хэсэг, Архивын тухай хуулийн 9 дүгээр зүйлийн 9.5, 24 дүгээр зүйлийн 24.2,  Төсвийн тухай хуулийн 41 дүгээр зүйлийн 41.2.2, Сангийн сайдын 2012 оны 239 дүгээр тушаалаар батлагдсан “Засаг даргын нөөц хөрөнгө зориулалт зарцуулалтын нийтлэг ...

2017.09.26 А/194 “Хот тохижилтын алба” ОНӨААТҮГ-т хог тээвэрлэлтийн автомашин нийлүүлэх ажлыг ашиглалтанд хүлээн авах Ажлын хэсэг байгуулах тухай

2017.09.26 А/194 “Хот тохижилтын алба” ОНӨААТҮГ-т хог тээвэрлэлтийн автомашин нийлүүлэх ажлыг ашиглалтанд хүлээн авах Ажлын хэсэг байгуулах тухай     Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2 дахь хэсэг, Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 46 дугаар зүйлийн 46.1.6 дахь заалтыг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ  ...

2017.09.25 А/193 Явуулын нэг цонхны үйлчилгээ үзүүлэх тухай

2017.09.25 А/193 Явуулын нэг цонхны үйлчилгээ үзүүлэх тухай     Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.1.6-ийн “а, г”, 29.2 дахь хэсэг, Төсвийн тухай хуулийн 41 дүгээр зүйлийн 41.2.2 дахь заалт, Засгийн газрын 2013 оны 153 дугаар тогтоол, Сангийн сайдын 2012 оны 239 дүгээр тушаалын 2.1.3 дахь заалт, Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын ...