Засаг даргын захирамж

2017.01.12 А/05 Авто тээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан татвар, Агаарын бохирдлын төлбөр, авто зам ашигласны төлбөр хураах ажлыг зохион байгуулах тухай

2017.01.12 А/05   Авто тээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн  албан татвар, Агаарын бохирдлын төлбөр, авто зам ашигласны төлбөр хураах ажлыг зохион байгуулах тухай     Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2 дахь хэсэг, 39 дүгээр зүйл, Авто тээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан татварын тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.2, Агаарын ...

2017.01.12 А/04 Э.Баярчимэгийн эцгийн нэр өөрчлөх тухай

2017.01.12 А/04 Э.Баярчимэгийн эцгийн нэр өөрчлөх тухай   Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2, Иргэний бүртгэлийн тухай хуулийн 18 дугаар зүйлийн 18.1 дэх хэсэг, Хууль зүйн сайдын 2014 оны А/61 дүгээр тушаалыг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь: Тус дүүргийн 1 дүгээр хороо Өндөртолгой хотхон 4-59 тоотод оршин суугч иргэн Эрдэнийн Баярчимэг ...

2017.01.06 А/03 Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн хэлтсийн дүрэм батлах тухай

2017.01.06 А/03 Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн  хэлтсийн дүрэм батлах тухай     Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2 дахь хэсэг, Засгийн газрын 2016 оны 08 дугаар тогтоол, Нийслэлийн Засаг даргын 2016 оны А/832 тоот захирамжийг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь: Дүүргийн Засаг даргын дэргэдэх Гэр бүл, Хүүхэд, Залуучуудын хөгжлийн хэлтсийн ...

2017.01.06 А/02 Дүүргийн Хүүхэд, гэр бүлийн хөгжлийн төвийн бүтэц орон тоо, албан тушаалыг шинэчлэн батлах тухай

2017.01.06 А/02 Дүүргийн Хүүхэд, гэр бүлийн хөгжлийн  төвийн бүтэц орон тоо, албан тушаалыг шинэчлэн батлах тухай   Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2 дахь хэсэг, төсвийн тухай хуулийн 66 дугаар зүйлийн 66.1.7 дахь заалт, Засгийн газрын 2016 оны 08 дугаар тогтоол, Засгийн газрын 2007 оны 354 дүгээр тогтоолын нэгдүгээр хавсралт, Нийслэлийн ...

2017.01.02 А/01 2017 оныг “Эрх зүйн шинэтгэлийг дэмжих, үйлчилгээний чанар, ажлын байрны сахилга, хариуцлагыг сайжруулах жил” болгон зарлах тухай

2017.01.02  А/01                               2017 оныг “Эрх зүйн шинэтгэлийг дэмжих, үйлчилгээний чанар, ажлын байрны сахилга, хариуцлагыг сайжруулах жил” болгон зарлах тухай     Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.1.6-ын “а”, 29.2 дахь хэсэг, Нийслэлийн Засаг даргын 2017 оны 01 дүгээр захирамжийг тус тус  үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь: Дүүргийн хэмжээнд 2017 оныг “Эрх зүйн ...

2016.12.28 А/251 Дүүргийн харьяа байгууллагууд, Засаг даргын Тамгын газрын бүтэц, ажлын байрны жагсаалтыг батлах тухай

2016.12.28 А/251 Дүүргийн харьяа байгууллагууд, Засаг даргын Тамгын газрын бүтэц,  ажлын байрны жагсаалтыг батлах тухай     Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.1.6-ийн “а” дахь заалт, 29.2, 29.3, 33 дугаар зүйлийн 33.1, 33.2 дахь хэсэг, Засгийн газрын 2016 оны 08 дугаар тогтоол, Нийслэлийн Засаг даргын 2016 оны А/832 дугаар захирамжийг тус ...

2016.12.26 А/250 Шинэ оны анхны нар угтах” ёслолын арга хэмжээ зохион байгуулах тухай

2016.12.26 А/250 Шинэ оны анхны нар угтах” ёслолын арга хэмжээ зохион байгуулах тухай     Монгол улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2 дахь хэсэг, Төсвийн тухай хуулийн 41 дүгээр зүйлийн 41.2.2, Сангийн сайдын 2012 оны 239 дүгээр тушаалын 2.1.3 дахь заалт, Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн 134 дүгээр тогтоолын 2.4 дахь хэсгийг ...

2016.12.26 А/249 1 дүгээр хорооны 5, 6 дугаар байрны өмнөх авто зам засварлах ажлын зураг төсөв боловсруулах гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах үнэлгээний хороо байгуулах тухай

2016.12.26 А/249 1 дүгээр хорооны 5, 6 дугаар байрны өмнөх авто зам засварлах ажлын зураг төсөв боловсруулах гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах  үнэлгээний хороо байгуулах тухай   Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2 дахь хэсэг, Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 46 дугаар зүйлийн 46.1.1 дэх ...

2016.12.26 А/248 Багц төсөв боловсруулах ажлын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах үнэлгээний хороо байгуулах тухай

2016.12.26 А/248 Багц төсөв боловсруулах ажлын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах үнэлгээний хороо байгуулах тухай   Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2 дахь хэсэг, Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 46 дугаар зүйлийн 46.1.1 дэх заалт, дүүргийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2016 оны А/66 дугаар тогтоолын 14 ...

2016.12.26 А/247 1 дүгээр хорооны байрыг төвийн халаалтанд холбох болон Хангай цогцолбор сургуулийн хичээлийн 1 дүгээр байрны сантехникийн иж бүрэн засварын ажлын зураг төсвийн гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах үнэлгээний хороо байгуулах тухай

2016.12.26 А/247 1 дүгээр хорооны байрыг төвийн халаалтанд холбох болон Хангай цогцолбор сургуулийн хичээлийн 1 дүгээр байрны сантехникийн иж бүрэн засварын ажлын зураг төсвийн гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах үнэлгээний хороо байгуулах тухай   Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2 дахь хэсэг, Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил үйлчилгээ худалдан авах ...

2016.12.26 А/246 Багц зураг төсөв боловсруулах ажлын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах үнэлгээний хороо байгуулах тухай

2016.12.26 А/246 Багц зураг төсөв боловсруулах ажлын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах  үнэлгээний хороо байгуулах тухай     Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2 дахь хэсэг, Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 46 дугаар зүйлийн 46.1.1 дэх заалт, дүүргийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2016 оны А/66 дугаар ...

2016.12.26 А/245 Сургууль, цэцэрлэгийн камерыг нэмэгдүүлэх, засварлах ажлын зураг төсөв боловсруулах үнэлгээний хороо байгуулах тухай

2016.12.26 А/245 Сургууль, цэцэрлэгийн камерыг нэмэгдүүлэх,       засварлах  ажлын зураг төсөв боловсруулах         үнэлгээний хороо байгуулах тухай   Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2 дахь хэсэг, Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 46 дугаар зүйлийн 46.1.1 дэх заалт, дүүргийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2016 оны ...

2016.12.26 А/244 Дүүргийн зорилтот бүлгийн өрхөд хүнсний эрхийн бичгээр үйлчилэх хүнсний дэлгүүрийг сонгон шалгаруулах үнэлгээний хороо байгуулах тухай

2016.12.26 А/244 Дүүргийн зорилтот бүлгийн өрхөд  хүнсний эрхийн бичгээр үйлчилэх хүнсний дэлгүүрийг сонгон шалгаруулах  үнэлгээний хороо байгуулах тухай   Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2 дахь хэсэг, Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 46 дугаар зүйлийн 46.1.1 дэх заалт, дүүргийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2016 ...

2016.12.22 А/242 Авто замуудад тэмдэг, тэмдэглэгээ, хашлага хаалт хийх ашиглалтанд хүлээн авах ажлын хэсэг томилох тухай

2016.12.22 А/242 Авто замуудад тэмдэг, тэмдэглэгээ, хашлага хаалт хийх ашиглалтанд хүлээн авах  ажлын хэсэг томилох тухай     Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2 дахь хэсэг, Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 46 дугаар зүйлийн 46.1.6 дахь заалтыг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ  НЬ: Тус ...

2016.12.22 А/241 Дүүргийн Онцгой байдлын хэлтэст чиргүүл нийлүүлэх ажлыг ашиглалтанд хүлээн авах ажлын хэсэг томилох тухай

2016.12.22 А/241 Дүүргийн Онцгой байдлын хэлтэст чиргүүл нийлүүлэх ажлыг ашиглалтанд  хүлээн авах ажлын хэсэг томилох тухай   Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2 дахь хэсэг, Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 46 дугаар зүйлийн 46.1.6 дахь заалтыг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь: Тус дүүрэгт ...

2016.12.22 А/240 Өвс тэжээлийн аюулгүйн нөөц бүрдүүлэх тухай

2016.12.22 А/240 Өвс тэжээлийн аюулгүйн нөөц бүрдүүлэх тухай     Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.1.3 ”а”, 29.2,Төсвийн тухай хуулийн 41 дүгээр зүйлийн 41.2.2,  Гамшгаас хамгаалах тухай хуулийн 26 дугаар зүйлийн 26.1.1, Сангийн сайдын 2012 оны 239 дүгээр тушаалын хавсралтын 2.1.1 дэх заалт, Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн 2015 оны 134 ...

2016.12.22 А/239 Хөрөнгө гаргах тухай

2016.12.22 А/239 Хөрөнгө гаргах тухай     Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2, Төсвийн тухай хуулийн 41 дүгээр зүйлийн 41.2.2, Сангийн сайдын 2012 оны 239 дүгээр тушаалын 2.1.3 дахь заалт,  Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн 2015 оны 134 дугаар тогтоолын 2.4 дэх заалтыг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь: Багахангай дүүргийн хэсэгчилсэн ...

2016.12.22 А/238 Асран хамгаалагч тогтоох тухай

2016.12.22 А/238 Асран хамгаалагч тогтоох тухай     Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2 дахь хэсэг, Гэр бүлийн тухай хуулийн 63 дугаар зүйлийн 63.1.1, 64 дүгээр зүйлийн 64.1.1, 67 дугаар зүйлийн 67.1.1, 71 дүгээр зүйлийн 71.1.1 дэх заалтыг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь: Тус дүүргийн 1 дүгээр хорооны 2 дугаар байрны ...

2016.12.15 А/237 Дүүргийн хариуцлагатай эргүүл, жижүүр томилон ажиллуулах тухай

2016.12.15 А/237 Дүүргийн хариуцлагатай эргүүл, жижүүр  томилон ажиллуулах тухай     Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.1.3 “а”, 29.2, Гамшгаас хамгаалах тухай хуулийн 26 дугаар зүйлийн 26.1.1, Төсвийн тухай хуулийн 41 дүгээр зүйлийн 41.2.2, Сангийн сайдын 2012 оны 239 дүгээр тушаалын хавсралтын 2.1.3 дахь заалт, Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн 2015 ...

2016.12.15 А/236 Нэмэгдсэн өртгийн албан татварын тухай хууль, нийслэл хотын албан татварын тухай хуулийг хэрэгжүүлэх ажлыг эрчимжүүлэх тухай

2016.12.15 А/236 Нэмэгдсэн өртгийн албан татварын тухай хууль, нийслэл хотын албан татварын тухай хуулийг хэрэгжүүлэх ажлыг эрчимжүүлэх тухай   Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2 дахь хэсэг, 31 дүгээр зүйлийн 31.1.5 дахь заалт, Татварын ерөнхий газрын даргын 2016 оны А/36 дугаар тушаалыг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь: Нэмэгдсэн өртгийн албан татварын ...