Засаг даргын захирамж

2017.06.13 А/135 44 дүгээр цэцэрлэгийн анги танхимыг камержуулах ажлыг ашиглалтанд хүлээн авах ажлын хэсэг томилох тухай

2017.06.13 А/135 44 дүгээр цэцэрлэгийн анги танхимыг  камержуулах ажлыг ашиглалтанд хүлээн авах ажлын хэсэг томилох тухай     Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2 дахь хэсэг, Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 46 дугаар зүйлийн 46.1.6 дахь заалтыг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ  нь: Тус ...

2017.06.09 А/134 Aжлын хэсэг байгуулах тухай

2017.06.09 А/134 Aжлын хэсэг байгуулах тухай Монгол  Улсын  Засаг  захиргаа, нутаг  дэвсгэрийн нэгж,  түүний удирдлагын тухай  хуулийн  29 дүгээр зүйлийн 29.2 дахь хэсэг, Төсвийн тухай хуулийн 41 дүгээр зүйлийн 41.2.2, Засгийн газрын 2016 оны 124 дүгээр тогтоол, Сангийн сайдын 2012 оны 239 дүгээр тушаалын хавсралтын 2.1.3 дахь заалт, Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн 2015 оны 134 дүгээр тогтоолын хавсралтын 2.4 ...

2017.06.09 А/133 Тодотгол хийх тухай

2017.06.09 А/133 Тодотгол хийх тухай     Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2 дахь хэсэг, Дайчилгааны тухай хуулийн 19 дүгээр зүйлийн 19.1.1, Төсвийн тухай хуулийн 41 дүгээр зүйлийн 41.2.2, Сангийн сайдын 2012 оны 239 дүгээр тушаалын хавсралтын 2.1.3 дахь заалт, Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн 2015 оны 134 дүгээр тогтоолын хавсралтын ...

2017.06.08 А/132 Шүүхийн иргэдийн төлөөлөгчдийг сургалтанд оролцуулах тухай

2017.06.08 А/132 Шүүхийн иргэдийн төлөөлөгчдийг сургалтанд оролцуулах тухай   Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2 дахь хэсэг, Төсвийн тухай хуулийн 41 дүгээр зүйлийн 41.2.2, Сангийн сайдын 2012 оны 239 дүгээр тушаалын хавсралтын 2.1.3 дахь заалт, Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн 2015 оны 134 дүгээр тогтоолын хавсралтын 2.4 дэх хэсгийг тус тус ...

2017.06.07 А/131 “Хот тохижилтын алба” ОНӨААТҮГ-т хог тээвэрлэлтийн автомашиныг нийлүүлэх гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах Үнэлгээний хороо байгуулах тухай

2017.06.07 А/131   “Хот тохижилтын алба” ОНӨААТҮГ-т хог тээвэрлэлтийн автомашиныг нийлүүлэх  гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах Үнэлгээний хороо байгуулах тухай     Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2 дахь хэсэг, Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 46 дугаар зүйлийн 46.1.1 дэх заалт, 47 дугаар зүйл, Нийслэлийн Засаг ...

2017.06.05 А/130 Нийслэлийн “Шилдэг хороо”шалгаруулах уралдааны хүрээнд хороодод зөвлөн туслах ажлын хэсэг байгуулах тухай

2017.06.05 А/130 Нийслэлийн “Шилдэг хороо”шалгаруулах уралдааны хүрээнд хороодод зөвлөн туслах ажлын хэсэг байгуулах тухай     Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.1.6-ийн “а” дахь заалт, 29.2 дахь хэсэг, нийслэлийн Засаг даргын 2017 оны А/220 дугаар захирамжийг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь: Нийслэлийн 2017оны “Шилдэг хороо”, “Хэсгийн ахлагч нарын шилдэг баг” шалгаруулах ...

2017.06.05 А/129 “Хот тохижилтын алба” ОНӨААТҮГ-т ковш нийлүүлэх гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах Үнэлгээний хороо байгуулах тухай

2017.06.05 А/129 “Хот тохижилтын алба” ОНӨААТҮГ-т  ковш нийлүүлэх гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах  Үнэлгээний хороо байгуулах тухай     Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2 дахь хэсэг, Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 46 дугаар зүйлийн 46.1.1 дэх заалт, 47 дугаар зүйл, Нийслэлийн Засаг даргын 2017 ...

2017.06.05 А/128 1 дүгээр хорооны 2 дугаар байрны урд талын зам засварын ажлын зураг төсөв боловсруулах гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах үнэлгээний хороо байгуулах тухай

2017.06.05 А/128 1 дүгээр хорооны 2 дугаар байрны урд талын  зам засварын ажлын зураг төсөв боловсруулах гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах үнэлгээний  хороо байгуулах тухай     Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2 дахь хэсэг, Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 46 дугаар зүйлийн 46.1.1 дэх ...

2017.06.05 А/127 1 дүгээр хорооны төвийн дулааны шугамын шинэчлэлтийн “Засаг даргын Тамгын газраас 6 дугаар байрны дулааны худаг хүртлэх дулааны шугам засварлах” ажлын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах Үнэлгээний хороо байгуулах тухай

2017.06.05 А/127 1 дүгээр хорооны төвийн дулааны шугамын  шинэчлэлтийн “Засаг даргын Тамгын газраас 6 дугаар байрны дулааны худаг хүртлэх  дулааны шугам засварлах”  ажлын гүйцэтгэгчийг сонгон  шалгаруулах Үнэлгээний хороо байгуулах тухай     Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2 дахь хэсэг, Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил үйлчилгээ худалдан авах ...

2017.06.05 А/126 Багахангай дүүргийн авто зам засварын ажлын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах үнэлгээний хороо байгуулах тухай

2017.06.05 А/126 Багахангай дүүргийн авто зам засварын ажлын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах үнэлгээний хороо байгуулах тухай     Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2 дахь хэсэг, Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 46 дугаар зүйлийн 46.1.1 дэх заалт, 47 дугаар зүйл, Нийслэлийн Засаг даргын 2017 ...

2017.06.05 А/125 Худалдан авах ажиллагааг зохион байгуулах тухай

2017.06.05 А/125 Худалдан авах ажиллагааг зохион байгуулах тухай     Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2 дахь хэсэг, Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 46 дугаар зүйлийн 46.1.4 дэх заалт, Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2016 оны 6/11 дүгээр тогтоол, 2017 оны 10/13 дугаар тогтоол, ...

2017.06.05 А/124 У.Чинзоригийг асрамжлуулах тухай

2017.06.05 А/124 У.Чинзоригийг асрамжлуулах тухай   Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2 дахь хэсэг, Гэр бүлийн тухай хуулийн 66 дугаар зүйлийн 66.1, 66.2 дахь заалтыг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь: Тус дүүргийн 1 дүгээр хороо, 2 дугаар байрны 86 тоотод оршин суугч иргэн Ганбаатарын Урансайхан нь эрүүл мэндийн шалтгааны улмаас өөрийн ...

2017.06.05 А/123 Газар эзэмшүүлэх, ашиглуулах эрхийн дуудлага худалдаа зохион байгуулах тухай

2017.06.05 А/123 Газар эзэмшүүлэх, ашиглуулах эрхийн дуудлага худалдаа зохион байгуулах тухай     Монгол Улсын Засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2, Газрын тухай хуулийн 33 дугаар зүйлийн 33.1.2 дахь заалт, Засгийн газрын 2016 оны 10 дугаар тогтоолын 1 дүгээр хавсралт, Дүүргийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2016 оны А/72, 2017 оны А/02 дугаар тогтоолыг тус ...

2017.06.05 А/122 Дуудлага худалдааны журмаар эзэмшүүлэх, ашиглуулах газрын байршлыг тогтоох тухай

2017.06.05 А/122 Дуудлага худалдааны журмаар эзэмшүүлэх, ашиглуулах газрын байршлыг тогтоох тухай     Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2 дахь хэсэг, Газрын тухай хуулийн 21 дүгээр зүйлийн 21.5.3 дахь заалт, Засгийн газрын 2016 оны 10 дугаар тогтоолын 1 дүгээр хавсралт, дүүргийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2016 оны А/72 дугаар тогтоол, 2017 оны ...

2017.06.02 А/121 “Цус бэлэглэх өдөр”-ийг зохион байгуулах тухай

2017.06.02 А/121 “Цус бэлэглэх өдөр”-ийг зохион байгуулах тухай     Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн  29 дүгээр зүйлийн 29.2 дахь хэсэг, Донорын тухай хуулийн 14 дүгээр зүйл, Монголын Улаан загалмайн нийгэмлэгийн тухай хуулийн 10 дугаар зүйлийн 10.2 дахь хэсэг, нөөц хөрөнгийн зарцуулалт, зориулалтын нийтлэг журам”-ын 2.1.3 Төсвийн тухай хуулийн 41 дүгээр зүйлийн 41.2.2, Сангийн ...

2017.05.24 А/120 Малын гоц халдварт өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх вакцинжуулалтын ажлыг зохион байгуулах тухай

2017.05.24 А/120 Малын гоц халдварт өвчнөөс урьдчилан  сэргийлэх вакцинжуулалтын ажлыг зохион байгуулах тухай     Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.1.3-ын “а” дахь заалт, 29.2 дахь хэсэг, Төсвийн тухай хуулийн 41 дүгээр зүйлийн 41.2.2, Малын удмын сан, эрүүл мэндийг хамгаалах тухай хуулийн 4 дүгээр зүйлийн 4.5.4, Сангийн сайдын 2012 оны 239 ...

2017.05.24 А/119 “Олон улсын хүүхдийн эрхийг хамгаалах өдөр”-ийг тэмдэглэн өнгөрүүлэх тухай

2017.05.24 А/119 “Олон улсын хүүхдийн эрхийг хамгаалах өдөр”-ийг тэмдэглэн өнгөрүүлэх тухай     Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2, Нийтээр тэмдэглэх баярын болон тэмдэглэлт өдрүүдийн тухай хуулийн 4 дүгээр зүйлийн 4.1.6, 7 дугаар зүйлийн 7.3  дахь хэсэг, Хүүхдийн эрхийг хамгаалах тухай хуулийн 11 дүгээр зүйлийн 11.2.8, 11.2.9, Төсвийн тухай хуулийн 41 ...

2017.05.24 А/118 Цэргийн албыг биеэр дүйцүүлэн хаалгах тухай

2017.05.24 А/118 Цэргийн  албыг биеэр дүйцүүлэн хаалгах тухай     Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.1.6-ийн “а”, 29.2 дахь хэсэг, Цэргийн албаны тухай хуулийн 30 дугаар зүйл,Төсвийн тухай хуулийн 41 дүгээр зүйлийн 41.2.2, Засгийн газрын 2008 оны 49 дүгээр тогтоол, Сангийн сайдын 2012 оны 239 дүгээр тушаалын 2.1.3 дахь заалт, Нийслэлийн ...

2017.05.24 А/117 Сүүдрэвчтэй худалдаа эрхлүүлэх тухай

2017.05.24 А/117 Сүүдрэвчтэй худалдаа эрхлүүлэх тухай     Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2 дахь хэсэг, Нийсэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн  Хурлын 2014 оны 07 дугаар тогтоолоор батлагдсан Нийслэлийн худалдаа, үйлчилгээний нийтлэг журмын 8 дугаар зүйлийн 8.2.4 дэх заалтыг тус тус үндэслэн Захирамжлах нь: Худалдаа үйлчилгээг зохицуулах зөвлөлөөс гаргасан шийдвэрийн дагуу дүүргийн хэмжээнд ...

2017.05.23 А/116 Нийслэлийн удирдлагуудын иргэдтэй хийх уулзалт зохион байгуулах тухай

2017.05.23 А/116 Нийслэлийн удирдлагуудын иргэдтэй хийх  уулзалт зохион байгуулах тухай   Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2 дахь хэсэг, Төсвийн тухай хуулийн 41 дүгээр зүйлийн 41.2.2, Сангийн сайдын 2012 оны 239 дүгээр тушаалаар батлагдсан “Засаг даргын нөөц хөрөнгийн зориулалт, зарцуулалтын нийтлэг журам”-ын 2.1.3 дахь заалт, Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн 2015 ...