Засаг даргын захирамж

2017.02.17 А/42 “Нээлттэй нийслэл” мэдээллийн цагаар мэдээлэл хийх, хөрөнгө гаргах тухай

2017.02.17 А/42 “Нээлттэй нийслэл” мэдээллийн цагаар мэдээлэл хийх, хөрөнгө гаргах тухай     Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2 дахь хэсэг, Төсвийн тухай хуулийн 41 дүгээр зүйлийн 41.2.2, Сангийн сайдын 2012 оны 239 дүгээр тушаалын 2.1.3 дахь заалт, Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн 2015 оны 134 дүгээр тогтоолын 2.4 дэх хэсгийг ...

2017.02.17 А/41 Зохион байгуулалтын арга хэмжээ авах тухай

2017.02.17 А/41 Зохион байгуулалтын арга хэмжээ авах тухай     Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.1.6-ын ”л”, 29.2 дахь хэсэг, Гамшгаас хамгаалах тухай хуулийн 26 дугаар зүйлийн 26.1.1 дэх заалт, Тэсэрч дэлбэрэх бодис, тэсэлгээний хэрэгслийн эргэлтэд хяналт тавих тухай хуулийн 21 дүгээр зүйл, Засгийн газрын 2006 оны 149 дүгээр тогтоолын 2 ...

2017.02.17 А/40 Дүүргийн онцгой комиссын гишүүдийн үнэмлэх, хэвлэмэл хуудсыг шинэчлэх тухай

2017.02.17 А/40 Дүүргийн онцгой комиссын гишүүдийн үнэмлэх, хэвлэмэл хуудсыг шинэчлэх тухай     Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2 дахь хэсэг, Гамшгаас хамгаалах тухай хуулийн 26 дугаар зүйлийн 26.1.1, 26.1.3, Төсвийн тухай хуулийн 41 дүгээр зүйлийн 41.2.2, Сангийн сайдын 2012 оны 239 дүгээр тушаалын 2.1.3 дахь заалт, Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн ...

2017.02.17 А/39 Гамшгаас хамгаалах штабын дадлага, сургалт, үзлэг зохион байгуулах тухай

2017.02.17 А/39 Гамшгаас хамгаалах штабын дадлага, сургалт, үзлэг зохион байгуулах тухай     Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.1.6-ийн “б”, 29.2 дахь хэсэг, Гамшгаас хамгаалах тухай хуулийн 26 дугаар зүйлийн 26.1.1, 26.1.3 дах хэсэг, Нийслэлийн Засаг даргын “Гамшгаас хамгаалах сургалт, үзлэгийн төлөвлөгөө батлах тухай” А/11 дүгээр захирамжийг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь: ...

2017.02.17 А/38 80-аас дээш настай ахмад настнуудад хүндэтгэл үзүүлэх тухай

2017.02.17 А/38 80-аас дээш настай ахмад настнуудад хүндэтгэл үзүүлэх тухай     Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2, Ахмад настны нийгмийн хамгааллын тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.2 дахь хэсэг, Төсвийн тухай хуулийн 41 дүгээр зүйлийн 41.2.2, Сангийн сайдын 2012 оны 239 дүгээр  тушаалын 2.1.3 дахь заалт, Нийслэлийн  Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын ...

2017.02.17 А/37 Харъяалалгүй ахмад настнуудад хүндэтгэл үзүүлэх тухай

2017.02.17 А/37 Харъяалалгүй ахмад настнуудад хүндэтгэл үзүүлэх тухай     Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2, Ахмад настны нийгмийн хамгааллын тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.3 дахь хэсэг,  Төсвийн тухай хуулийн 41 дүгээр зүйлийн 41.2.2 дахь заалтыг  тус тус  үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь: Билгийн тооллын хаврын тэргүүн сар-цагаан сарын шинийн нэгнийг тохиолдуулан ...

2017.02.17 А/36 “Захиргааны ерөнхий хуулийн ойлголт ба захиргааны акт гаргах ажиллагаа” сэдэвт сургалт зохион байгуулах тухай

2017.02.17 А/36 “Захиргааны ерөнхий хуулийн ойлголт ба захиргааны акт гаргах ажиллагаа” сэдэвт сургалт зохион байгуулах тухай       Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.1.6-ын “а”, 29.2 дахь хэсэг, Төсвийн тухай хуулийн 41 дүгээр зүйлийн 41.2.2, Сангийн сайдын 2012 оны 239 дүгээр тушаалын 2.1.3 дахь заалт, Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн ...

2017.02.16 А/35 Хөрөнгө оруулалтын ажлыг зохион байгуулах тухай

2017.02.16 А/35 Хөрөнгө оруулалтын ажлыг зохион байгуулах тухай     Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2, Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.1, 45 дугаар зүйлийн 45.2, 45.3, 46 дугаар зүйлийн 46.1 дэх хэсэг, Төсвийн тухай хуулийн 41 дүгээр зүйлийн 41.2.2, ...

2017.02.16 А/34 Газар эзэмшүүлэх эрхийн гэрчилгээний нэр шилжүүлэх тухай

2017.02.16 А/34 Газар эзэмшүүлэх эрхийн гэрчилгээний нэр шилжүүлэх тухай     Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2 дахь заалт, Монгол Улсын “Газрын тухай” хуулийн 38 дугаар зүйлийн 38.1, 38.4 дэх заалтуудыг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь: Дүүргийн нутаг дэвсгэрт газар эзэмшиж байсан 1 /нэг/ аж ахуйн нэгж, байгууллагын хүсэлтийг хянан үзээд ...

2017.02.15 А/33 Сар шинийн баярыг угтан үндэсний бөхийн барилдаан зохион байгуулах тухай

2017.02.15 А/33 Сар шинийн баярыг угтан үндэсний  бөхийн барилдаан зохион байгуулах тухай     Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2 дахь хэсэг, Биеийн тамир, спортын тухай хуулийн 10 дугаар зүйлийн 10.1.1, 10.1.2, Төсвийн тухай хуулийн 41 дүгээр зүйлийн 41.2.2,  Сангийн сайдын 2012 оны 239 дүгээр тушаалаар батлагдсан “Засаг даргын нөөц хөрөнгийн ...

2017.02.13 А/32 Дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын 2017 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөө батлах тухай

2017.02.13 А/32 Дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын 2017 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөө батлах тухай     Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2 дахь хэсэг, Дүүргийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2016 оны А/70 дугаар, 2016 оны А/71 дүгээр тогтоолыг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь: Дүүргийн Засаг даргын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр, Эдийн ...

2017.02.13 А/31 Явуулын нэг цонхны үйлчилгээ үзүүлэх тухай

2017.02.13 А/31 Явуулын нэг цонхны үйлчилгээ үзүүлэх тухай   Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.1.6-ийн “а, г”, 29.2 дахь хэсэг, Төсвийн тухай хуулийн 41 дүгээр зүйлийн 41.2.2 дахь заалт, Засгийн газрын 2013 оны 153 дугаар тогтоол, Сангийн сайдын 2012 оны 239 дүгээр тушаалын 2.1.3 дахь заалт, Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн ...

2017.02.10 А/30 Хонины цэцэг өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх вакцинжуулалтад хамруулах тухай

2017.02.10 А/30 Хонины цэцэг өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх вакцинжуулалтад хамруулах тухай     Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.1.3-ын “а”, 29.2, Малын удмын сан эрүүл мэндийг хамгаалах тухай хуулийн 4 дүгээр зүйлийн 4.5, 5 дугаар зүйлийн 5.1 дэх хэсэг, Төсвийн тухай хуулийн 41 дүгээр зүйлийн 41.2.2, Сангийн сайдын 2012 оны 239 дүгээр ...

2017.02.10 А/29 Дүүргийн “Хүүхдийн төлөө зөвлөл”-ийн бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн батлах тухай

2017.02.10 А/29 Дүүргийн “Хүүхдийн төлөө зөвлөл”-ийн бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн батлах тухай     Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг давсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2, Хүүхдийн эрхийн тухай хуулийн 16 дугаар зүйл, 17 дугаар зүйлийн 17.1.1, 17.1.2, Хүүхэд хамгааллын тухай хуулийн 17 дугаар зүйлийн 17.1.2 дахь заалт, Дүүргийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн 2013 оны А/64 дүгээр тогтоолыг үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь: ...

2017.02.08 А/28 Үндэсний чуулганд оролцуулах тухай

2017.02.08 А/28 Үндэсний чуулганд оролцуулах тухай   Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2 дахь хэсэг, Төсвийн тухай хуулийн 41 дүгээр зүйлийн 41.1.2, Сангийн сайдын 2012 оны 239 дүгээр тушаалын 2.1.3 дахь заалт, Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн 2015 оны 134 дүгээр тогтоолын 2.4 дэх хэсгийг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь: 1. ...

2017.02.07 А/27 Хууль, эрх зүйн сургалтын 2017 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөө батлах тухай

2017.02.07 А/27 Хууль, эрх зүйн сургалтын 2017 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөө батлах тухай     Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2 дахь хэсгийг үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь: 1. Дүүргийн хэмжээнд зохион байгуулах Хууль, эрх зүйн сургалтын 2017 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг хавсралтаар баталсугай. Төлөвлөгөөнд тусгагдсан арга хэмжээг хугацаанд нь чанартай зохион байгуулж, ...

2017.02.07 А/26 Хороодын Засаг дарга нарын цэргийн бэлтгэл сургалтыг явуулах тухай

2017.02.07 А/26 Хороодын Засаг дарга нарын цэргийн бэлтгэл сургалтыг явуулах тухай   Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.1.6-ийн “а”, 29.2дахь заалт, Дайчилгааны тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.1.3, Төсвийн тухай хуулийн 41 дүгээр зүйлийн 41.2.2, Сангийн сайдын 2012 оны 239 дүгээр тушаалын 2.1.3 дахь заалт, Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн 2015 ...

2017.02.06 А/25 Ц.Дэнсмаад буцалтгүй тусламж олгох тухай

2017.02.06 А/25 Ц.Дэнсмаад буцалтгүй тусламж олгох тухай     Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.1.6-ийн “г”, 29.2 дахь хэсэг, Төсвийн тухай хуулийн 41 дүгээр зүйлийн 41.2.2, Иргэдээс төрийн байгууллага, албан тушаалтанд гаргасан өргөдөл, гомдлыг шийдвэрлэх тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.1.3, Сангийн сайдын 2012 оны 239 дүгээр тушаалын 2.1.3 дахь заалт, ...

2017.02.02 А/24 “Илч-Орд” ОНӨААТҮГ-ын бүтэц орон тоо, албан тушаалыг шинэчлэн батлах тухай

2017.02.02 А/24  “Илч-Орд” ОНӨААТҮГ-ын бүтэц орон тоо,  албан тушаалыг шинэчлэн батлах тухай   Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.1.6-ийн “а”, “к”, 29.2 дахь хэсэг, 31 дүгээр зүйлийн 31.1.8 дахь заалт, Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2014 оны 18/21 дүгээр тогтоол, Дүүргийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн 2017 оны А/03 дугаар тогтоолыг үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ ...