Худалдаа, үйлчилгээ

Нийслэлийн багахангай дүүргийн согтууруулах ундаа худалдах тусгай зөвшөөрөл сунгуулах аж ахуйн нэгж байгууллагын судалгаа

  Д/д ААНБ-ын нэр Харъяалал Зөвшөөрлийн дуусах хугацаа хугацаа Аттестатчилалд хамрагдсан эсэх 1. Сэтгэлийн гэгээ ХХК-ны Буян-Аривжих 1-р хороо 2015.08.01       Тийм 2. Хаан Гэрэгэ ХХК-ны  Жавхлант хүнсний дэлгүүр 1-р хороо 2015.08.01                       Тийм 3. Хангайн булаг ХХК-ны хүнсний дэлгүүр 2-р хороо 2015.08.01 Тийм 4. Улаанбаатар төмөр замын Тээш, худалдааны төвийн                Ган дэлгүүр 2-р хороо 2015.08.01 Тийм  

Дүүрэгт худалдаа үйлчилгээ эрхлэх зөвшөөрөл авахад бүрдүүлэх материал

Дүүрэгт худалдаа, үйлчилгээ эрхлэх зөвшөөрөл авах хүсэлт, иргэний үнэмлэхний хуулбар, ААНБ-ын гэрчилгээ, галын байцаагчийн дүгнэлт, Нийслэлийн худалдаа үйлчилгээний мэдээллийн санд бүртгүүлсэн мэдээллийн хамт ЗДТГ-ын  Тохижилт Худалдаа  үйлчилгээний хэлтэст ирүүлнэ. Худалдааны газар, түүний үйлчилгээ MNS5021:2007 стандартын шаардлага хангасан, холбогдох материалаа бүрэн бүрдүүлсэн аж ахуйн нэгж байгууллага болон иргэнд ТХҮХ ажлын 3 хоногт багтаан үнэ төлбөргүй  “Гэрчилгээ“ олгож дүүрэгт үйл ажиллагаа явуулах ...

ТАМХИНЫ ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ АВАХАД БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛ

    Тамхи худалдах тусгай зөвшөөрөл авахад   Тусгай зөвшөөрөл авах хүсэлт, иргэний үнэмлэхний хуулбарын хамт ЗДТГ-ын Тохижилт Худалдаа  үйлчилгээний хэлтэст ирүүлнэ. ТХҮХ ажлын 14 хоногт багтаан Худалдааны газар, түүний үйлчилгээ MNS5021:2007 стандартын шаардлага хангасан, Ерөнхий боловсролын сургуулийн хичээлийн болон дотуур байраас 500 метрийн гадна худалдаа үйлчилгээ эрхэлж буй аж ахуйн нэгж байгууллага болон иргэнд тусгай зөвшөөрлийг Дүүргийн Засаг даргын ...