Худалдаа, үйлчилгээ

НИЙСЛЭЛИЙН БАГАХАНГАЙ ДҮҮРЭГТ ТАМХИ ХУДАЛДАХ ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛТЭЙ АЖ АХУЙН НЭГЖ БАЙГУУЛЛАГЫН СУДАЛГАА

Нийслэлийн багахангай дүүрэгт  тамхи худалдах тусгай зөвшөөрөлтэй аж ахуйн нэгж байгууллагын судалгаа       2017 оны 04 дүгээр сарын 05                                                                                                                                                                  Багахангай Д/д Аж ахуйн нэгж байгууллагын нэр Захирлын нэр, холбогдох утас Төрөл Байршил Регистрийн дугаар Дүүргийн засаг даргын захирамжийн дугаар,Тусгай зөвшөөрөл олгогдсон огноо, дугаар Тусгай зөвшөөрлийн дуусах хугацаа 1. Өндөр ээж Д.Ганболд99786917 Хүнсний дэлгүүр 6 дугаар байр 48 ...

НИЙСЛЭЛИЙН БАГАХАНГАЙ ДҮҮРЭГТ АРХИ, СОГТУУРУУЛАХ УНДАА ХУДАЛДДАГ, ТҮҮГЭЭР ҮЙЛЧИЛДЭГ АЖ АХУЙН НЭГЖ, БАЙГУУЛЛАГЫН СУДАЛГАА

Нийслэлийн багахангай дүүрэгт  архи согтууруулах ундаа худалддаг, түүгээр үйлчилдэг аж ахуйн нэгж байгууллагын судалгаа   2017 оны 04 дүгээр сарын 05                                                                                                                                                                  Багахангай Д/д Аж ахуйн нэгж байгууллагын нэр Захирлын нэр, холбогдох утас Төрөл Оноосон нэр Байршил Регистрийн дугаар Тусгай зөвшөөрөл олгогдсон огноо, тушаалын дугаар Тусгай зөвшөөрлийн дуусах хугацаа 1. “РАШХҮНТ “ХХК Ц.Жамбалцэрэн 99737354     Баар Их хотын залуус 1 ...

Нийслэлийн багахангай дүүргийн согтууруулах ундаа худалдах тусгай зөвшөөрөл сунгуулах аж ахуйн нэгж байгууллагын судалгаа

  Д/д ААНБ-ын нэр Харъяалал Зөвшөөрлийн дуусах хугацаа хугацаа Аттестатчилалд хамрагдсан эсэх 1. Сэтгэлийн гэгээ ХХК-ны Буян-Аривжих 1-р хороо 2015.08.01       Тийм 2. Хаан Гэрэгэ ХХК-ны  Жавхлант хүнсний дэлгүүр 1-р хороо 2015.08.01                       Тийм 3. Хангайн булаг ХХК-ны хүнсний дэлгүүр 2-р хороо 2015.08.01 Тийм 4. Улаанбаатар төмөр замын Тээш, худалдааны төвийн                Ган дэлгүүр 2-р хороо 2015.08.01 Тийм