Үйлдвэр, хөдөө аж ахуй

ШАТСАН ГАЗРЫН ХОХИРЛЫГ ТООЦОХ АЖЛЫН ХЭСЭГ ГАЗАР ДЭЭР НЬ ОЧИЖ ХЭМЖИЛТ ХИЙСЭН ИЛТГЭХ ХУУДАС

  2015.06.08 Дүүргийн 1 дүгээр хорооны нутаг дэвсгэр Хээхэрийн хоолой, Гурван толгойд 2015 оны 05 дугаар сарын 21-ний өдөр хээрийн түймэр гарч 315 га орчим газар түймэрт өртсөн бөгөөд шатсан газрын хохирлыг тооцох ажлын хэсгийг дүүргийн Засаг даргын 2015 оны 06 дугаар сарын 02-ны өдрийн А/125 дугаар захирамжаар 6 хүний бүрэлдэхүүнтэй байгуулав. Ажлын хэсгийн ахлагчаар Тохижилт, худалдаа үйлчилгээний  хэлтсийн дарга ...

ХУУЛЬ БУС ҮЙЛ АЖИЛЛАГААГ ТАСЛАН ЗОГСООВ

  Өндөртолгойн тахилгатай овооны баруун урд талд ашигт малтмал олборлох хүсэлт гаргасан иргэдэд “Хувиараа ашигт малтмал олборлож байгаа иргэдийн үйл ажиллагааг зохицуулах түр журам”-ын 5.23 дахь заалтын дагуу 2015 оны 08 дугаар сарын 20-ны өдрөөс ашигт малтмал олборлох түр зөвшөөрлийг олгож эхэлсэн бөгөөд 2015 оны 09 дүгээр сарын 10-ны өдрийн байдлаар  нийт давхардсан тоогоор 25 нөхөрлөл, 147 иргэн, 43 автомашинд ...

ДҮҮРГИЙН НОГООН БАЙГУУЛАМЖИЙН СУДАЛГАА

  № Мод, бут сөөгний нэр 2014 оны “Ногоон байгууламжийн тооллого”–ын дүн 2015 онд “нэг сая мод ургуулах хөдөлгөөн”-өөр таригдсан модны тоо Дүүргийн нийт мод, бут сөөгний тоо Улиас 1499 514 2013 Чацаргана 2402 20 2422 Үхрийн нүд 319 - 319 Бургас 385 - 385 Давжаа алим 5 - 5 Монос 275 426 701 Долоогоно 2 - 2 Агч 149 ...

БАГАХАНГАЙ ДҮҮРГИЙН 2015 ОНЫ ТАРИАЛАЛТЫН МЭДЭЭ

БАГАХАНГАЙ ДҮҮРГИЙН 2015 ОНЫ ТАРИАЛАЛТЫН МЭДЭЭ /Хороогоор/     № Төмс хүнсний ногоо 1 дүгээр хорооны 5 аж ахуйн нэгж байгууллага, 17 иргэн /га/ 2 дугаар хорооны 17 иргэн /га/ Нийт тариалсан талбайн хэмжээ /га/ Төмс 2.17 0.295 2.465 Байцаа 0.08 0.035 0.115 Лууван 0.362 0.02 0.382 Манжин 0.174 0.024 0.198 Хүрэн манжин 0.17 0.042 0.212 Ил талбайн өргөст хэмх ...

АЛТАН ОРШИХУЙ” ХХК-НЫ “АХУЙ МАНДАЛ” ДАХИВАРЫН ҮЙЛДВЭРИЙН ГАДНА АЖИЛЛАСАН МАСЛО АСГАРСАН ТАЛБАЙД АЖИЛЛАВ

Дүүргийн нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа эрхэлдэг “Алан Оршихуй” ХХК-ны “Ахуй мандал” дахиварын үйлдвэрт 2015 оны 05 дугаар сарын 17-ны өдөр тус үйлдвэрийн менежерийн буруутай үйл ажиллагаанаас шалтгаалж үйлдвэрийн хойд хэсэгт 4-5 тн ажилласан масло асгарч хөрсөнд нэвчсэн бөгөөд үүний дагуу Тохижилт, худалдаа үйлчилгээний хэлтсийн дарга, Мэргэжлийн хяналтын тасгийн мэргэжилтэн Ц.Зуунчимэг, Хот тохижилтын албаны инженер Ч.Батхуяг, Хөдөө аж ахуй, байгаль орчин ...