Хот төлөвлөлт

“Бүх нийтийн их цэвэрлэгээ” зохион байгуулсан тухай   2017 оны 02 дугаар сарын 18.   Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт 2017 онд зохион байгуулагдах “Бүх нийтийн их цэвэрлэгээ”-ний хуваарийн дагуу  “Сар шинийн баяр”-ыг угтсан их цэвэрлэгээг 2017 оны 02 дугаар сарын 17,18-ны өдүүдэд зохион байгуулав. Дүүргийн нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулж буй бүх аж ахуйн нэгж, байгууллага, худалдаа үйлчилгээний газар, гэр хорооллын болон ...

ЗОЛБИН НОХОЙ, МУУР УСТГАХ АЖЛЫГ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА.

Нийслэлийн Багахангай дүүргийн иргэдийн амь нас, эрүүл мэндийг хамгаалах, мал амьтны гоц халдварт галзуу өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор золбин нохой, муур устгах ажлыг 2017 оны 02 дугаар сарын 12-ны өдөр зохион байгуулав. “Ажил гүйцэтгэх гэрээ”-ний дагуу анчин Баахүү овогтой Мэнд нь нийт 35 золбин нохой устгав. Уг ажилд 350.000 төгрөг зарцуулсан ба дүүргийн Засаг даргын 2016 оны А/94 дүгээр захирамжаар ...

Цас цэвэрлэгээний тухай 12 сарын 23

БАГАХАНГАЙ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР ТОХИЖИЛТ, ХУДАЛДАА ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ХЭЛТЭС ИЛТГЭХ ХУУДАС Цас цэвэрлэгээний тухай     2016 оны 12 дугаар сарын 23-ны өдөр   Дүүргийн хэмжээнд 2016 оны 12 дугаар сарын 20-ны өдрийн  орой19.00 цагаас эхлэн цас орж 22-ны өдрийн 20.00 цагт цас орохоо болив. 2016 оны 12 дугаар сарын 23-ны өдрийн 17 цагийн байдлаар цас цэвэрлэгээнд дүүргийн хэмжээнд19аж ...

Цас цэвэрлэгээний тухай 12 сарын 21

БАГАХАНГАЙ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР ТОХИЖИЛТ, ХУДАЛДАА ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ХЭЛТЭС ИЛТГЭХ ХУУДАС Цас цэвэрлэгээний тухай     2016 оны 12 дугаар сарын 21-ны өдөр Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн  2009 оны 63, 2012 оны 61 дүгээр  тогтоолын хэрэгжилтийг хангахаас гадна,иргэдийгхальтарчунах, бэртэжгэмтэхээсурьдчилансэргийлж, байгууллагынойрорчмын 50х50талбай, дүүргийн Тохижилт, худалдаа үйлчилгээний хэлсээс хуваариласан 1,2 дугаар хорооны нийтийн эзэмшлийн  зам талбайн  авто зам болон явган хүний ...

НИЙСЛЭЛИЙН БАГАХАНГАЙ ДҮҮРГИЙН ТОХИЖИЛТ, ХУДАЛДАА ҮЙЛЧИЛЧИЛГЭЭНИЙ ХЭЛТЭС ИЛТГЭХ ХУУДАС Золбин муур, нохой устгах ажлыг зохион байгуулах тухай 2016 оны 12 дугаар сарын 08. Золбин нохой, муур устгахад шаардагдах 10.0 сай төгрөгийн санхүүжилтийн гэрээг Улаанбаатар хотын ЗАА-тай 2016 оны 03 дугаар сарын 20-ны өдөр байгуулан  2016 оны 05 дугаар сарын 18-ны өдөр 4.0 сая төгрөгний санхүүжилт авав. Тохижилт, худалдаа үйлчилгээний хэлтсийн ...

ЦАС ЦЭВЭРЛЭСЭН ТУХАЙ

БАГАХАНГАЙ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР ТОХИЖИЛТ, ХУДАЛДАА ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ХЭЛТЭС ИЛТГЭХ ХУУДАС Цас цэвэрлэгээний тухай     2016 оны 11 дүгээр сарын 18-ны өдөр Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн  2009 оны 63, 2012 оны 61 дүгээр  тогтоолын хэрэгжилтийг хангахаас гадна,иргэдийгхальтарчунах, бэртэжгэмтэхээсурьдчилансэргийлж, байгууллагынойрорчмын 50х50талбай, дүүргийн Тохижилт, худалдаа үйлчилгээний хэлсээс хуваариласан 1,2 дугаар хорооны нийтийн эзэмшлийн  зам талбайн  авто зам болон явган хүний ...

ЦАС ЦЭВЭРЛЭСЭН ТУХАЙ.

БАГАХАНГАЙ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР ТОХИЖИЛТ, ХУДАЛДАА ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ХЭЛТЭС ИЛТГЭХ ХУУДАС Цас цэвэрлэгээний тухай. 2016 оны 11 дүгээр сарын 14-ны өдөр 2016 оны 11 дүгээр сарын 14-ны өдрийн 17 цаг 30 минутийн байдлаарцэвэрлэгээнд дүүргийн хэмжээнд15аж ахуйн нэгж, байгууллагын 145 ажилтан албан хаагчид оролцов.    

ЦАС ЦЭВЭРЛЭГЭЭ ЗОХИОН БАЙГУУЛАВ

БАГАХАНГАЙ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР ТОХИЖИЛТ, ХУДАЛДАА ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ХЭЛТЭС ИЛТГЭХ ХУУДАС Цас цэвэрлэгээний тухай   2016 оны 11 дүгээр сарын 07-ны өдөр 2016 оны 11 дүгээр сарын 07-ны өдрийн 18 цагийн байдлаар цас цэвэрлэгээнд дүүргийн хэмжээнд 44 аж ахуйн нэгж, байгууллагын 344 ажилтан албан хаагчид оролцов.      

ЭЗЭНГҮЙ НОХОЙ МУУР УСТГАСАН ТУХАЙ.

ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР ТОХИЖИЛТ, ХУДАЛДАА ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ХЭЛТЭС ИЛТГЭХ ХУУДАС   Эзэнгүй нохой, муур устгасан тухай   2016 оны 09 дүгээр сарын 30                                                                           ...

БҮХ НИЙТИЙН ЦЭВЭРЛЭГЭЭ ЗОХИОН БАЙГУУЛАВ

БАГАХАНГАЙ ДҮҮРГИЙН НУТАГ ДЭВСГЭРТ ЗОХИОН БАЙГУУЛСАН “БҮХ НИЙТИЙН ИХ ЦЭВЭРЛЭГЭЭ” –НИЙ МЭДЭЭЛЭЛ   2016.06.27. Дүүргийн иргэдийн эрүүл аюулгүй орчинд ажиллаж,  амьдрах  таатай  нөхцлийг хангах зорилгоор дүүргийн хэмжээнд бүх нийтийн  их цэвэрлэгээг  2016.06.25,26-ны өдрүүдэд зохион байгуулав. Бүх нийтийн их цэвэрлэгээнд 33 аж ахуйн нэгж, байгууллагын 379ажилтан албан хаагчид ойр орчны 19908м2  талбайн  үүсмэл хог хаягдлыг цэвэрлэж нийт 27,1тн хогийг зөөвөрлөж  төвлөрсөн ...

ЭЗЭНГҮЙ НОХОЙ МУУР УСТГАСАН ТУХАЙ.

ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР ТОХИЖИЛТ, ХУДАЛДАА ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ХЭЛТЭС ИЛТГЭХ ХУУДАС Эзэнгүй нохой, муур устгасан тухай 2016 оны 05 дугаар сарын 23.                                                                               ...

БҮХ НИЙТИЙН ИХ ЦЭВЭРЛЭГЭЭ ЗОХИОН БАЙГУУЛАВ.

БАГАХАНГАЙ ДҮҮРГИЙН НУТАГ ДЭВСГЭРТ ЗОХИОН БАЙГУУЛСАН “БҮХ НИЙТИЙН ИХ ЦЭВЭРЛЭГЭЭ” –НИЙ МЭДЭЭЛЭЛ   2016.04.18. Дүүргийн иргэдийн эрүүл аюулгүй орчинд ажиллаж,  амьдрах  таатай  нөхцлийг хангах зорилгоор дүүргийн хэмжээнд бүх нийтийн  их цэвэрлэгээг  2016.04.15,16-ны өдрүүдэд зохион байгуулав. Бүх нийтийн их цэвэрлэгээнд 58 аж ахуйн нэгж, байгууллагын 472ажилтан албан хаагчид ойр орчны 47480м2  талбайн  үүсмэл хог хаягдлыг цэвэрлэж нийт 20,3тн хогийг зөөвөрлөж  төвлөрсөн ...

БҮХ НИЙТИЙН ИХ ЦЭВЭРЛЭГЭЭ ЗОХИОН БАЙГУУЛАВ

БАГАХАНГАЙ ДҮҮРГИЙН НУТАГ ДЭВСГЭРТ ЗОХИОН БАЙГУУЛСАН “БҮХ НИЙТИЙН ИХ ЦЭВЭРЛЭГЭЭ” –НИЙ МЭДЭЭЛЭЛ   2016.03.23. Дүүргийн иргэдийн эрүүл аюулгүй орчинд ажиллаж,  амьдрах  таатай  нөхцлийг хангах зорилгоор дүүргийн хэмжээнд бүх нийтийн  их цэвэрлэгээг  2016.03.21,22-ны өдрүүдэд зохион байгуулав. Бүх нийтийн их цэвэрлэгээнд 60 аж ахуйн нэгж, байгууллагын 472ажилтан албан хаагчид ойр орчны 47480м2  талбайн  үүсмэл хог хаягдлыг цэвэрлэж нийт 27,7тн хогийг зөөвөрлөж  төвлөрсөн ...

ЦАС ЦЭВЭРЛЭГЭЭ ЗОХИОН БАЙГУУЛАВ

БАГАХАНГАЙ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР ТОХИЖИЛТ, ХУДАЛДАА ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ХЭЛТЭС ИЛТГЭХ ХУУДАС Цас, мөсны хальтиргаа, гулгааг арилгах тухай   2016 оны 03 дугаар сарын 04-ны өдөр 2016 оны 03 дугаар сарын 04,07-ны өдрийн 14 цагийн байдлаар цас цэвэрлэгээнд 1 дүгээр хороо30 аж ахуйн нэгж, байгууллагын 220 ажилтан албан хаагчид оролцов. Хальтиргаа, гулгаагаас урьдчилан сэргийлж  дүүргийн “Хот тохижилтын алба” ОНӨААТҮГ нь  ...

ГЭРЭЛТҮҮЛЭГ УРСГАЛ ЗАСВАР, ҮЙЛЧИЛГЭЭ ХИЙСЭН ТУХАЙ.

БАГАХАНГАЙ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР ТОХИЖИЛТ, ХУДАЛДАА ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ХЭЛТЭС ИЛТГЭХ ХУУДАС Гэрэлтүүлэгт урсгал засвар, үйлчилгээ хийсэн тухай   2016 оны 02дугаар сарын 12 Нийтийн эзэмшлийн гудамж зам талбайн гэрэлтүүлэгт  урсгал засвар, үйлчилгээ хийж, гэрэлтүүлгийн асалтын хуваарьт 2016 оны 02 дугаар сарын 08-ны өдрөөс 12-ны өдөр хүртэл орой 1900-0300 цаг хүртэл өөрчлөлт оруулан ажиллав. УБ хотынШуурхайудирдлага, зохицуулалтынтөвдбүртгүүлэх, мөнбаярынөдрүүдэдажилласанмэдээг дүүргийн “Хот ...