Эрүүл мэнд

ОРОН НУТГИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ТОГТОЛЦООГ БЭХЖҮҮЛЭХЭД “ХЭНИЙГ Ч ОРХИГДУУЛАХГҮЙ БАЙХ” ХАНДЛАГЫГ ХЭРЭГЛЭХ НЬ СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДЛАА.

em (2)

Дэлхийн Эрүүл мэндийн байгууллагаас зохион байгуулж буй орон нутгийн эрүүл мэндийн тогтолцоог бэхжүүлэхэд “Хэнийг ч орхигдуулахгүй байх” хандлагыг хэрэглэх нь сэдэвт сургалт 2017 оны 01 дүгээр сарын 19-ны 10:00 цагт Дүүргийн Эрүүл мэндийн төвийн сургалтын танхимд зохион байгуулагдлаа. Уг сургалтыг ДЭМБ-ын зөвлөх Б.Ганбат удирдан явуулав. Сургалтаар эрүүл мэндийн үйлчилгээнд хэнийг ч орхигдуулахгүй байхад ямар арга хэмжээ авах шаардлагатай хэрхэн зохион ...

ЭРҮҮЛ МЭНД, БИЕИЙН ТАМИР, СПОРТЫН 2014 ОНЫ ТООН ҮЗҮҮЛЭЛТ

    № Үзүүлэлт 2012 он 2013 он 2014 он Эрүүл мэнд 1 Нийт хүн ам 3790 3806 3748 2 Нийт үзлэгт хамрагдсан иргэдийн тоо 14340 12278 16975 3 Урьдчилан сэргийлэх үзлэгт хамрагдсан иргэдийн тоо 3990 6372 9376 4 Хэвтэж эмчлүүлсэн хүний тоо 350 524 604 5 Эхийн эндэгдэл 0 0 0 6 0-1 насны хүүхдийн эндэгдэл 0 0 2 ...

ЭРҮҮЛ МЭНД

     “Эрүүл зөв хооллолт, хавдрын өвчлөлөөс урьдчилан сэргийлэх нь” сэдэвт сургалтыг 2014 оны 02-р сарын 18-ны өдөр Соёлын ордонд зохион байгуулав. Сургалтанд лектор М.Одгэрэл, М.Мөнхбаяр нар хүрэлцэн ирж дүүргийн иргэдэд хэрхэн зөв хооллох, зөв хооллохын ач тусын талаар мөн хавдрын өвчлөл гэж юу вэ? хэрхэн яаж сэргийлэх талаар мэдээ, мэдээллийг иргэдэд хүргэлээ. Уг сургалтанд 100 хүн оролцлоо. Доктор их эмч ...