Боловсрол

2014-2015 ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛИЙН БОЛОВСРОЛЫН САЛБАРЫН ТООН СУДАЛГАА

  “Хангай” цогцолбор сургууль Хичээлийн 1-р байр Хичээлийн 2-р байр Нийт 1 ЕБС-д өдрөөр суралцагчид Үүнээс:эмэгтэй 294 289 583 139 127 266 2 ЕБС-ийн бүлгийн тоо 12 12 24 3 ЕБС-ийн багшийн тоо Үүнээс:эмэгтэй 22 13 35 19 12 31 4 ЕБС-ийн багшийн хангалт /хувь/ 100% 100% 100% ЕБС-ийн багшид ногдох сурагч 16.3% 22.3% 19.3% ЕБС-ийн хамран сургалтын хувь 100% ...

Багахангай дүүргийн ЕБС, СӨБ-ийн хамран сургалтын тойрог шинэчлэгдлээ  

    № ЕБС,СӨБ-ийн нэр Хороо Харьяа хорооны байр гудамж Цэцэрлэг 1 44-р цэцэрлэг 1-р хороо Дүүргийн 1-р хорооны суурин болон малчин өрхийн хүүхдүүд 2-р хороо Дүүргийн 2-р хорооны суурин болон Нуурын гэр хорооллын 1,6-2 насны хүүхдүүд, Хайрхан, Хоолт, Цагаан хяр, Чулуут, Хангай, Алсын худаг зөрлөгийн хүүхдүүд 2 207-р цэцэрлэг 2-р хороо Дүүргийн 2-р хорооны Нуурын гэр хорооллын 2-5 насны ...

Багахангай дүүргийн боловсролын тоон судалгаа 2015.09.09

  Багахангай дүүргийн боловсролын тоон судалгаа   Нийт сурагчын тоо Анги дэвшин суралцаж буй МСҮТ-д элсэн суралцаж буй Өөр сургуульд шилжсэн Гэрт Тодорхойгүй 2014-2015 оны хичээлийн жилд суурь боловсрол эзэмшсэн сурагчид 63 44 11 2 5 1 2015-2016 оны хичээлийн жилд 1-дүгээр ангид элсэн орсон сурагчид - 78 Эрэгтэй Эмэгтэй 40 38

БОЛОВСРОЛ

       “Төгсөлтийн шалгалт зохион байгуулах ажлын хэсэг томилох тухай” дүүргийн Засаг даргын          А/108 дугаар захирамж гарч 2013-2014 оны хичээлийн жилийн 4-р улирлын явцын үнэлгээг бататгах сорил, улсын шалгалтыг   2014 оны 05-р сарын 26-наас 06-р сарын 06-ны өдрүүдэд зохион байгууллаа. Сорил, шалгалтыг 2-11-р ангийн 20 бүлэгт   26 хичээлээр зохион байгуулснаас бага ангийн 542 суралцагчид /давхардсан тоогоор /84%-ийн амжилт,47,8%-ийн чанартай, дунд, ...