“Иргэдийн оролцоо” хэлэлцүүлэг

ГАР УТАСНЫ АПЛИКЭЙШНЭЭР ОНХС-ИЙН САНАЛ ӨГӨХ ТАЛААРХ МЭДЭЭЛЭЛ

thumbnail

НЗДТГ, Швейцарын хөгжлийн агентлаг, Азийн хөгжлийн сан, Mongol content ХХК-тай хамтран, ОНХС-ийн иргэдээс санал авах апликэйшныг 2018 онд Нийслэлийн 9 дүүргийн 21 хороонд туршилтаар хэрэгжүүлж байгаа бөгөөд уг гар утасны апликэйшныг иргэдэд ойлгомжтой, хэрэглэхэд хялбар байдлаар шийдсэн байна. Тус апликэйшныг ашиглах зааврыг хүргэж байна. Та саналаа ОНХС-ийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлэх боломжтой ажил үйлчилгээнд өгснөөр таны санал үнэ цэнэтэй байх төдийгүй та ...