13 C
Ulaanbaatar, MN
Баасан, 8 сар 23, 2019
Нүүр Үйл ажиллагааны Тайлан биелэлт

Тайлан биелэлт

ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН 2018 ОНЫ ХЯНАЛТ,  ШИНЖИЛГЭЭ-ҮНЭЛГЭЭНИЙ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТ ...

  ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН 2018 ОНЫ ХЯНАЛТ,  ШИНЖИЛГЭЭ-ҮНЭЛГЭЭНИЙ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТ /жилийн эцсийн байдлаар/   2018.12.28                                                                                                                                                                              Багахангай дүүрэг № Хяналт, үнэлгээний ажлын чиглэл Шалгуур үзүүлэлт Хэрэгжилт Үнэлгээ хувь 1 Байгууллагын үйл ажиллагааны төлөвлөгөө,...

НИЙСЛЭЛИЙН БАГАХАНГАЙ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН

НИЙСЛЭЛИЙН БАГАХАНГАЙ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН   /2018 оны жилийн эцсийн байдлаар/     2018 оны 12 дугаар сарын 27-ны өдөр                                                                               Багахангай   Монгол Улсын...

НИЙСЛЭЛИЙН БАГАХАНГАЙ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН 2018 ОНД  ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ  ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТИЙН...

НИЙСЛЭЛИЙН БАГАХАНГАЙ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН 2018 ОНД  ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ  ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТИЙН ҮНЭЛГЭЭНИЙ ТОВЧООН   /2018 оны жилийн эцсийн байдлаар/ 2018.12.20.                                                                                                                                                                                                          Багахангай   №   Агуулга Нийт заалтын тоо Биелсэн Хэрэгжих шатандаа Тасарсан Хугацаа болоогүй 100 70 40 0  Үнэлэх боломжгүй Үнэлгээ /хувь/ 1 Нийгмийн...

БАГАХАНГАЙ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН 2017 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД ХИЙСЭН ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭ,...

БАГАХАНГАЙ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН 2017 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД ХИЙСЭН ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭНИЙ МӨРӨӨР ИРҮҮЛСЭН ЗӨВЛӨМЖИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТ   /2018 оны жилийн эцсийн байдлаар/ 2018.12.17.                                                                                                                                                                         ...

БАГАХАНГАЙ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН ХҮНИЙ НӨӨЦИЙГ ЧАДАВХЖУУЛАХ, ТОГТВОР СУУРЬШИЛТАЙ АЖИЛЛУУЛАХ ТАЛААР БАЙГУУЛЛАГЫН...

БАГАХАНГАЙ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН ХҮНИЙ НӨӨЦИЙГ ЧАДАВХЖУУЛАХ, ТОГТВОР СУУРЬШИЛТАЙ АЖИЛЛУУЛАХ ТАЛААР БАЙГУУЛЛАГЫН “ТӨРИЙН АЛБАН ХААГЧИЙН СУРГАЛТ”, “ТӨРИЙН АЛБАН ХААГЧИЙН АЖИЛЛАХ НӨХЦӨЛ, НИЙГМИЙН...

НИЙСЛЭЛИЙН БАГАХАНГАЙ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН “ТӨРИЙН АЛБАН ХААГЧИЙН СУРГАЛТ” ХӨТӨЛБӨРИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ...

    НИЙСЛЭЛИЙН БАГАХАНГАЙ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН “ТӨРИЙН АЛБАН ХААГЧИЙН СУРГАЛТ” ХӨТӨЛБӨРИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТИЙН ҮНЭЛГЭЭНИЙ ТОВЧОО   /2018 оны  жилийн эцсийн  байдлаар/     2018.12.17.                                                                                                                                                                                     Багахангай дүүрэг   №   Агуулга Нийт заалтын тоо Биелсэн Хэрэгжих шатандаа Тасарсан Хугацаа болоогүй 100 70 40 0 Үнэлэх...

НИЙСЛЭЛИЙН БАГАХАНГАЙ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР ХУУЛЬ ТОГТООМЖ, ТОГТООЛ ШИЙДВЭРИЙН 2018 ОНЫ ЖИЛИЙН ЭЦСИЙН...

НИЙСЛЭЛИЙН БАГАХАНГАЙ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР ХУУЛЬ ТОГТООМЖ, ТОГТООЛ ШИЙДВЭРИЙН 2018 ОНЫ ЖИЛИЙН ЭЦСИЙН ХЭРЭГЖИЛТИЙН ДҮН          2018.12.17                                                                                                                                                                                                Багахангай дүүрэг   №   Нийт МУ-ын хууль УИХ-ын тогтоол УИХ-ын...

НИЙСЛЭЛИЙН БАГАХАНГАЙ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН 2016-2020 ОНД ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ  ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ  ХӨТӨЛБӨРИЙН БИЕЛЭЛТИЙН ҮНЭЛГЭЭНИЙ...

НИЙСЛЭЛИЙН БАГАХАНГАЙ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН 2016-2020 ОНД ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ  ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ  ХӨТӨЛБӨРИЙН БИЕЛЭЛТИЙН ҮНЭЛГЭЭНИЙ ТОВЧОО   /2018 оны жилийн эцсийн байдлаар/ 2018.12.13.                                                                                                                                                                                          Багахангай дүүрэг   №   Агуулга Нийт заалтын тоо Биелсэн Хэрэгжих шатандаа Тасарсан Хугацаа болоогүй 100 70 40 0 Үнэлэх боломжгүй Үнэлгээ /хувь/ 1 НИЙГМИЙН ХӨГЖИЛ 21 12 7 2 - 12 6 - - 2 80.5% 2 САНХҮҮ, БИЗНЕСИЙН...

 НИЙСЛЭЛИЙН БАГАХАНГАЙ ДҮҮРГИЙН ХУУЛЬ, ЭРХ ЗҮЙН СУРГАЛТЫН 2018 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТ

  НИЙСЛЭЛИЙН БАГАХАНГАЙ ДҮҮРГИЙН ХУУЛЬ, ЭРХ ЗҮЙН СУРГАЛТЫН 2018 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТ /2018 оны жилийн эцсийн байдлаар/     2018.12.13.                                                                                                                                                                                        Багахангай дүүрэг № Зохион байгуулагдах арга хэмжээ Биелэлт Хүрсэн үр...

БАГАХАНГАЙ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН ТӨРИЙН АЛБАН ХААГЧИЙН АЖИЛЛАХ НӨХЦӨЛ, НИЙГМИЙН БАТАЛГААГ...

БАГАХАНГАЙ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН ТӨРИЙН АЛБАН ХААГЧИЙН АЖИЛЛАХ НӨХЦӨЛ, НИЙГМИЙН БАТАЛГААГ ХАНГАХ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТ   /2018 оны жилийн эцсийн байдлаар/ 2018.12.12.                                                                                                                                                                                                 Багахангай № Нийгмийн баталгааг хангах...

Их уншсан

Шинэ мэдээ

Ulaanbaatar, MN
few clouds
13 ° C
13 °
13 °
82 %
2kmh
20 %
Баа
12 °
Бям
21 °
Ням
16 °
Дав
15 °
Мяг
12 °