ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА

ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА 2015 оны 05 дугаар сарын 27

ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА ТӨСӨВЧИН А.ЭРДЭНЭ-УНДРАХ   2015 оны 05 дугаар сарын 27   Багахангай дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар нь “Төвийн уурын зууханд ялтсан бойлуур нийлүүлэх, суурилуулах ажлын зураг төсөв боловсруулах” ажлыг хэрэгжүүлэхэд зөвлөх үйлчилгээний гэрээ байгуулахаар төлөвлөж байгаа тул уг зөвлөхийн ажлыг гүйцэтгэх тухай саналаа ирүүлэхийг урьж байна. Зөвлөх үйлчилгээний тендерт оролцох урилгыг хураангуй жагсаалтад орсон дараах зөвлөхүүдэд хүргүүлж байна: ...