ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА

НИЙСЛЭЛИЙН БАГАХАНГАЙ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР, ХОРООДООС ИРГЭН, АЖ АХУЙН НЭГЖ, БАЙГУУЛЛАГУУДАД ҮЗҮҮЛЖ БУЙ ТӨРИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

  № № Үйлчилгээний бүлэг Үйлчилгээний нэр төрөл Үйлчилгээ авагч /хэрэглэгч/ Үйлчилгээ үзүүлэх хэлтэс, хороо Хамтран зохион байгуулах байгууллага 1 1 Төрийн үйлчилгээг иргэдэд хүртээмжтэй хүргэх чиглэлээр “Нээлттэй хаалганы өдөр” буюу ажлаа танилцуулах өдөрлөг зохион байгуулах Иргэн Хэлтэс, хороод Аж ахуйн нэгж, байгууллагууд 2 Явуулын нэг цонхны үйлчилгээ үзүүлэх 3 “Иргэн таныг сонсьё” уулзалт Төрийн захиргааны удирдлагын хэлтэс Дүүргийн удирдлагууд ...