Author Archives: admin

2018.01.15 А/11 1 дүгээр хорооны 2, 3, 4, 5, 6 дугаар байр, 2 дугаар хорооны 9, 12, 13, 14 дүгээр байрнуудын гадна фасадны өнгийг сэргээх ажлын төсөв боловсруулах гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах үнэлгээний хороо байгуулах тухай

2018.01.15 А/11 1 дүгээр хорооны 2, 3, 4, 5, 6 дугаар байр, 2 дугаар хорооны 9, 12, 13, 14 дүгээр байрнуудын гадна фасадны өнгийг сэргээх ажлын төсөв боловсруулах гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах үнэлгээний хороо байгуулах тухай   Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2 дахь хэсэг, Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ...

2018.01.15 А/10 2 дугаар хорооны 7 дугаар байрны гадна фасад засварлах ажлын зураг төсөв боловсруулах гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах үнэлгээний хороо байгуулах тухай

  2018.01.15 А/10 2 дугаар хорооны 7 дугаар байрны гадна фасад засварлах ажлын зураг төсөв боловсруулах гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах үнэлгээний хороо байгуулах тухай   Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2 дахь хэсэг, Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 46 дугаар зүйлийн 46.1.1 дэх заалт, ...

2018.01.15 А/09 Хангай зөрлөгийн хүүхдийн тоглоомын талбай засварлах ажлын зураг төсөв боловсруулах гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах үнэлгээний хороо байгуулах тухай

2018.01.15 А/09 Хангай зөрлөгийн хүүхдийн тоглоомын талбай засварлах ажлын зураг төсөв боловсруулах гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах үнэлгээний хороо байгуулах тухай   Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2 дахь хэсэг, Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 46 дугаар зүйлийн 46.1.1 дэх заалт, 47 дугаар зүйл, дүүргийн ...

2018.01.15 А/08 Ногоон байгууламж нэмэгдүүлж, зам дагуу мод бут суулгах, зүлэгжүүлэх, хайсжуулах ажлын төсөв боловсруулах гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах үнэлгээний хороо байгуулах тухай

2018.01.15 А/08 Ногоон байгууламж нэмэгдүүлж, зам дагуу мод бут суулгах, зүлэгжүүлэх, хайсжуулах ажлын төсөв боловсруулах гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах үнэлгээний хороо байгуулах тухай   Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2 дахь хэсэг, Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 46 дугаар зүйлийн 46.1.1 дэх заалт, 47 ...

2018.01.15 А/07 Хөрөнгө хуваарилах тухай

2018.01.15 А/07 Хөрөнгө хуваарилах тухай     Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.1.4-ийн “а”, “д”, 29.2 дахь хэсэг, Төсвийн тухай хуулийн 58 дугаар зүйлийн 58.3.7, Сангийн сайдын 2014 оны 43 дугаар тушаалаар баталсан Орон нутгийн хөгжлийн сангийн зааврын 7.3, 7.3.6-ын “а” дахь заалт, Дүүргийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2017 оны А/11 дүгээр ...

2018.01.15 А/06 “Монгол гоёлын өдөр” арга хэмжээний 2018 оны хуваарь батлах тухай

  2018.01.15 А/06 “Монгол гоёлын өдөр” арга хэмжээний 2018 оны хуваарь батлах тухай     Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн  29.1.5-ын “а”, 29.2 дахь хэсэг, Соёлын тухай хуулийн 14 дүгээр зүйлийн 14.2.1 дэх заалтыг үндэслэн  ЗАХИРАМЖЛАХ нь: Монголын уламжлалт соёл, үндэстэн ястны дээл, хувцасыг сурталчлан таниулах, түгээн дэлгэрүүлэх зорилгоор зохион байгуулдаг ...

2018.01.12 А/05 “Өрхийн хөгжлийг дэмжих, Амьдрах орчныг сайжруулах жил” болгон зарлах тухай

  2018.01.12 А/05 “Өрхийн хөгжлийг дэмжих, Амьдрах орчныг сайжруулах жил” болгон зарлах тухай     Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2 дахь хэсэг, Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2017 оны 01/19 дүгээр  тогтоол, Нийслэлийн Засаг даргын 2018 оны  А/01 дүгээр захирамжийг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь: Нийслэлийн Засаг дарга болон дүүргийн Засаг ...

2018.01.10 А/03 Авто тээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан татвар, Агаарын бохирдлын төлбөр, авто зам ашигласны төлбөр хураах ажлыг зохион байгуулах тухай

2018.01.10 А/03 Авто тээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн  албан татвар, Агаарын бохирдлын төлбөр, авто зам ашигласны төлбөр хураах ажлыг зохион байгуулах тухай     Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2, 39 дүгээр зүйл, Авто тээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан татварын тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.2, Агаарын бохирдлын төлбөрийн тухай ...

2018.01.08 А/02 Дүүргийн 1 дүгээр хорооны нутаг дэвсгэрт спорт заалны шал бетондох, будах барилга угсралтын ажлыг ашиглалтанд хүлээн авах ажлын хэсэг томилох тухай

2018.01.08 А/02 Дүүргийн 1 дүгээр хорооны нутаг дэвсгэрт спорт заалны шал бетондох, будах барилга угсралтын ажлыг ашиглалтанд хүлээн авах ажлын  хэсэг томилох тухай     Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2 дахь хэсэг, Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 46 дугаар зүйлийн 46.1.6 дахь ...

2018.01.08 А/01 Хөрөнгө оруулалтын ажлыг зохион байгуулах тухай

2018.01.08 А/01 Хөрөнгө оруулалтын ажлыг зохион байгуулах тухай     Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2, Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.1, 45 дугаар зүйлийн 45.2, 45.3, 46 дугаар зүйлийн 46.1 дэх хэсэг, Төсвийн тухай хуулийн 41 дүгээр зүйлийн 41.2.2, ...

БАГАХАНГАЙ ДҮҮРЭГТ 2018 ОНЫГ “ӨРХИЙН ХӨГЖЛИЙГ ДЭМЖИХ, АМЬДРАХ ОРЧНЫГ САЙЖРУУЛАХ” ЖИЛ БОЛГОН ЗАРЛАЛАА.

80x180cm

ийслэлийн Засаг даргын 2018 оны 01 дүгээр сарын 02-ний өдрийн А/01 дүгээр захирамжаар 2018 оныг Нийслэлийн хэмжээнд “Иргэдийн оролцоотой амьдрах орчныг сайжруулах жил” болгон зарласантай холбогдуулан дүүргийн Засаг даргын А/05 дугаар захирамжаар Багахангай дүүрэгт 2018 оныг “Өрхийн хөгжлийг дэмжих, Амьдрах орчныг сайжруулах жил” болгон зарлалаа. Өнөөдөр /2018 оны 01 дүгээр сарын 16-ны өдөр/ Засаг дарга С.Эрдэнэбаяр, ажлын хэсгийн дарга Засаг ...

ДҮҮРГИЙН 125 АЖ АХУЙН, НЭГЖ БАЙГУУЛЛАГУУД ХУВААРЬТ ГАЗРЫН ЦАС ЦЭВЭРЛЭЛЭЭ.

23549653_1628708630528831_1219833192_n

Иргэдийн аюулгүй орчинд амьдарч ажиллах нөхцөлийг бүрдүүлэх, бэртэж гэмтэхээс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор дүүргийн хэмжээнд “Цас цэвэрлэгээ”-г 2018 оны 01 дүгээр сарын 15-ны өдөр зохион байгуулав. Цэвэрлэгээнд 43 аж ахуйн нэгж, байгууллагын 438 ажилтан албан хаагчид идэвхтэй оролцож ойр орчмын 50м2 талбай, хороодын Засаг дарга нарын хуваарилсан нийтийн эзэмшлийн зам талбай, явган замын цасыг цэвэрлэв. Дүүргийн “Хот тохижилтын алба” ОНӨААТҮГ –ын ...

2018 ОНЫ 01 ДҮГЭЭР САРЫН 02-НЫ ӨДРИЙН ДҮҮРГИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНЫ ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАР

  Дүүргийн шуурхайн үүргийн биелэлтийг Arial-12 фондоор бичиж, 2018 оны 01 дүгээр сарын 17-ны өдрийн 12.00 цагаас өмнө файл болон цаасан хэлбэрээр баталгаажуулан Төрийн захиргааны удирдлагын хэлтэс  / AOdko1987@gmail.com /-т ирүүлнэ.   д/д Өгсөн үүрэг даалгавар Хариуцах эзэн 1 Дүүргийн хэмжээнд зөвшөөрөлгүйгээр худалдаа үйлчилгээ эрхэлж байгаа иргэн байгууллага байгаа эсэхийг тогтоох, зөвшөөрөлгүй архи согтууруулах ундаа, тамхи борлуулж буй дэлгүүрүүдэд арга ...

НЗДТГ-ЫН ТЗУХ-ИЙН ДАРГААР АХЛУУЛСАН АЖЛЫН ХЭСГИЙН БҮРЭЛДЭХҮҮН ДҮҮРГИЙН ЗДТГ-ЫН АЖЛЫГ ШАЛГАН ЗААВАР ЗӨВЛӨГӨӨ ӨГЧ АЖИЛЛАЛАА

357A0188

2018.01.11-ний өдөр Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын үйл ажиллагаанд хяналт шалгалт хийхээр Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Төрийн захиргааны удирдлагын хэлтсийн дарга Ү.Ганболд даргаар ахлуулсан ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүн дүүрэгт ажиллалаа.

Хөрөнгө оруулалтын ажлын барьцаа дансны мэдээ