-32 C
Ulaanbaatar, MN
Ням, 12 сар 9, 2018

Мэдээ мэдээлэл

БҮТЭЭН БАЙГУУЛАЛТ

Дүүргийн Эрүүл мэндийн төвийн 4О ортой эмнэлгийн барилга 95 хувьтай байна.

Дүүргийн Эрүүл мэндийн төвийн 4О ортой эмнэлэг барих ажил Гэрээний үнийн дүн– 3 тэр бум 39 сая төгрөг .2018 онд 2.8 тэрбум  төгрөг. Гүйцэтгэл-...

2017 онд хийгдсэн хөрөнгө оруулалтын ажлын танилцуулга

Багахангай дүүрэгт хөрөнгө оруулалтын ажлаар хийсэн ажлын тайлан гарж та бүхэндээ танилцуулж байна.

Дүүргийн статистик мэдээлэл

Хүн амын тоо
4100
Газар нутгийн хэмжээ
14.000 га
Нийт үйлдвэр, аж ахуйн газар
76
Нийт малын тоо
31549
Нийт сургуулийн тоо
1
Нийт цэцэрлэгийн тоо
3

Хороодын мэдээ

Байрнуудын орцны иж бүрэн засвар дууслаа

2014 оны орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгө оруулалтаар дүүргийн 1-р хорооны 2,3,4,6-р байрны босоо шугам, бохирын шугам солих, орцонд паар тавих, иж бүрэн засвар...

Танин мэдэхүй

ДҮҮРГИЙН ХӨГЖЛИЙН ХӨТӨЛБӨРҮҮД

1
2
3
4
5
6
{"visible_panels":"6","width":"1240","height":"300","orientation":"horizontal","panel_distance":"0","max_openedaccordion_size":"80%","open_panel_on":"hover","shadow":"true","autoplay":"true","mouse_wheel":"false"}